Energetické štítky pre vykurovaciu techniku

Podľa novej smernice Európskej únie známej ako smernica „Ekodizajn“, musia byť všetky zdroje tepla do 70 kW a zásobníky teplej vody do 500 litrov, uvedené na trh po 26. septembri 2015, označené štítkom s energetickou účinnosťou. Tak ako je to pri iných domácich spotrebičoch a bielej technike. Ide teda o „štítkovanie“ vykurovacej techniky pre rodinné domy a boilery na teplú vodu. Zdroje tepla sa predbežne delia do deviatich tried účinnosti od A++ do G. Zatiaľ čo triedy A až G obsahujú rozličné druhy konvenčných vykurovacích kotlov. Zatriedením A+ a A++ budú označovať systémy ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie (slnko, zem či vietor).Zásobníky na teplú vodu- boilery sa budú označovať triedami A až G. Kupujúci sa tak budú môcť na základe farieb a písmen rýchlo zorientovať v energetickej účinnosti týchto zariadení. Toto nariadenie sa vzťahuje aj na celé vykurovacie systémy v budovách ktoré sú zostavené z viacerých komponentov. V takom prípade za správne označenie (A –G)zodpovedá tzv. uvádzač na trh, teda odborný kúrenár.

Systémový štítok kopie

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk