Nemusíte mať zápach vo WC

Čistý vzduch vo WC – to si teraz môžete dopriať so systémom Geberit DuoFresh, ktorý dokonale pohlcuje pachy priamo z toaletnej misy. Montáž je jednoduchá a rýchla. Geberit DuoFresh nevyžaduje napájanie na vzduchotechniku, čím sa výrazne líši od štandardných zariadení na odsávanie pachov.

Základným prvkom systému Geberit DuoFresh je splachovacie tlačidlo Sigma 40. Jeho súčasťou je elektronická ovládacia jednotka, uhlíkový filter a dávkovač na dezinfekčné tablety. Montuje sa na špeciálny inštalačný prvok Geberit Duofix so zabudovanou odsávacou rúrkou. Ovládacia jednotka nasáva vzduch cez vzduchové potrubie pripojené cez splachovaciu rúrku priamo na WC misu. Odsávaný vzduch prechádza cez filter s aktívnym uhlím, ktorý pohltí všetky nepríjemné pachy a zanechá čistý svieži vzduch, prúdiaci otvormi okolo splachovacieho tlačidla naspäť do miestnosti. Systém Geberit Duo Fresh spoľahlivo zachytáva a likviduje pachy priamo v mieste ich vzniku – v toaletnej mise. Odsávanie pachov sa aktivuje stlačením spínača schovaného za splachovacím tlačidlom. Systém sa automaticky vypína po 10 minútach, ale možno ho prerušiť aj manuálne opätovným stlačením spínača. Odsávanie pachov má tichý chod a neruší ani v noci. Systém funguje nezávisle od vonkajšieho vzduchu. Okrem pripojenia na elektrinu nepotrebujete robiť žiadne ďalšie stavebné úpravy okrem tých, ktoré sú obvyklé pri bežnej montáži WC. Nie je napájaný na vzduchové potrubie ani na žiadne iné zariadenia, čo uľahčuje jeho montáž.

Geberit

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk