Originálna krása

Originálny dizajn, originálne farebnosti, originálne spracovanie a komfort užívania to sú sedačky, ktoré prichádzajú na náš nábytkársky trh. Sme nesmierne potešení, že vám môžeme predstaviť produkciu talianskej spoločnosti G-Experience, v exkluzívnom zastúpení pre Slovensko, košickou spoločnosťou PatternRoom.

24

Umelecké cítenie, fantázia snúbiaca sa s kreativitou a tvorivosťou autora dizajnu D.M.Gugliermetta sa nezaprie. Pretavená je do každého jedného kusu sedačky ozvláštňujúcej osobitosť interiéru. Je jedno či ide o súkromný obytný priestor, verejný priestor či ide o sedačku do pracovného priestoru, dizajn je určený aj pre tých najnáročnejších zákazníkov. Tvar, materiál, ručné spracovanie a originalita sú zamerané aj na hľadanie hĺbky prežitkov skrývajúcich sa za každým produktom.

Už pri prvom pohľade na tieto exkluzívne sedačky, navrhnuté a vyrobené vyššie spomenutou talianskou spoločnosťou, sa neubránite pocitu, že všeobjímajúci, všepohlcujúci a fantáziu prebúdzajúci hlavný dizajnový prúd tejto série sedačiek si vás získa. Je to exkluzívny dizajn prinášajúci do našich domovov kreativitu, farebnosť a osviežujúce tvarové nápady zhmotnené v podobe sedačiek a pouffov. Riešenia a tvarovanie je tak originálne, že v súčasnosti nemá konkurenciu.

pic06-2

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Ing. František Orth
obchodný zástupca
0911 721 233
Mgr. Peter Jurovčák
obchodný zástupca
0903 210 551
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808

Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk