10 tipov „ako na výmenu okien“

Výmena a inštalácia okien je finančne nákladná záležitosť, a preto sa na túto činnosť musíte pripraviť, aj keď len vymieňate okná. Obzvlášť, ak stavebná činnosť je pre vás „španielska dedina“. Oplatí sa vám preto dôkladne zvážiť výber okien a hlavne realizátora týchto prác. Vyhnete sa tak stavebno-konštrukčným chybám a následným reklamáciám. Nasledujúcich 10 tipov vám pomôže zostaviť si poradie dôležitých rozhodnutí, podľa ktorých si vyberiete svoje okná.

1. Vyberte si vhodný materiál
Pri výbere materiálu svojich okien si musíte uvedomiť, že okná sa nevymieňajú tak často ako auto, a tak materiálová základňa je najdôležitejšie rozhodnutie. V našich podmienkach sú obvyklé materiály profilov plast, hliník a drevo, prípadne ich kombinácie. Každý materiál je v inej cenovej kategórii a má iné technické parametre. Tie vplývajú na vlastnosti okna, najmä na prechod tepla rámom
(koeficient Uf). Napríklad plastové okná by mali mať stavebnú hĺbku aspoň 70 mm, bez ohľadu na počet komôr. Platí, že čím sú širšie komory a čím majú okná viac komôr, tým lepšie zabraňujú úniku tepla.

2. Zaujímajte sa o parametre skla
Okná či balkónové dvere, ale aj veľké terasové portály sú vždy vyskladané z niekoľkých konštrukčných prvkov – rámu, krídla, zasklenia a okovania. Všetky sú dôležité, len jeden je však najdôležitejší.
„Okrem rámu tvorí okno, samozrejme, izolačné sklo. Zaberá najväčšiu plochu a určuje celkové vlastnosti okna. Základným parametrom je súčiniteľ prechodu tepla v strede plochy izolačného skla s označením (Ug). Štandardom pre dvojsklá je Ug 1,0 W/(m2.K) a menej. Pre trojsklá
0,7 W/(m2.K) a menej. Tieto a ďalšie parametre by vám mal seriózny predajca predložiť a hlavne vysvetliť možnosti, ako sa dajú izolačné sklá zostaviť, aby v konkrétnom mieste zabudovania splnili na 100 % očakávanú úžitkovú hodnotu,“ hovorí Peter Škvaril, vedúci organizačnej zložky spoločnosti Schüco na Slovensku. (Schüco je členom SLOVENERGOokno, združenia slovenských výrobcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien. Členovia združenia garantujú výslednú kvalitu svojich výrobkov, nakoľko ich výrobky podliehajú pravidelným kontrolám.)

3. Myslite na ergonómiu
Kovanie dáva oknám pohyb a funkčnosť na dlhé obdobia. Preto jeho kvalita musí byť veľmi vysoká. Kvalitné kovanie jednak okno bezpečne uzatvára pomocou uzatváracích bodov a jednak má poistku proti chybnej manipulácii. Okno sa otvára kľučkou. Jej dizajn je síce dôležitý, ale funkcie kľučky sú dôležitejšie. Kľučka môže mať inštalovanú detskú, zamykaciu poistku. Viacero polôh kľučky nám zabezpečuje komfort otvárania. Štandardom je i nastaviteľné viacpolohové vetranie. Dôveryhodný dodávateľ má k dispozícii realizácie alebo showroomy, kde je možné ovládanie okna vyskúšať.

4. Vyberte si spoľahlivého dodávateľa
„Odporúčame spoľahnúť sa na firmy, ktoré pôsobia na trhu niekoľko rokov, poznajú lokálne klimatické podmienky, technické normy a charakter budov. Ďalším ukazovateľom dôveryhodnosti sú referencie. Neorientujte sa iba podľa najnižšej ceny,“ upozorňuje P. Škvaril a dopĺňa: „Mnohé firmy uvádzajú iba niektoré parametre okien. Kvalitný dodávateľ pozná produkt a korektne uvádza normou požadované parametre výrobku, napríklad súčinitele prechodu tepla rámu (Uf), izolačného skla (Ug) a celého okna (Uw) a takisto aj CE označenie a energetické štítky.“

5. Zvažujte špecifiká budovy
Parametre stavby má v rukách architekt a realizátor. Ak zabudovávate okná do novostavby, je úloha pre dodávateľa jednoduchšia. Projektant by mal správne zadefinovať výslednú kvalitu ako estetickú, tak tepelnotechnickú. Pri výmene okien v už hotovej budove je dôležité prehodnotiť existujúce okná a nové by mali mať určite vyššie tepelnotechnické parametre.
Vyrástli v okolí nové budovy? Zohľadnite teda parameter prestupu svetla, aby ste v interiéri nemali šero. Združenie SLOVENERGOokno uvádza, že napríklad dvojsklá prepúšťajú o približne 11 % viac svetla a o takmer 26 % viac tepelnej energie zo slnečného žiarenia oproti trojsklám. Tento nedostatok sa dá však eliminovať použitím „číreho“ bieleho skla v tabuliach izolačného zasklenia. Izolačné trojsklá zasa majú oproti dvojsklám o 45 % menšie tepelné straty.
Nezabúdajte ani na zmenené akustické požiadavky a sledujte parameter prestupu hluku, tzv. index vzduchovej nepriezvučnosti (Rw). Pri trojsklách by mal mať hodnotu medzi 33 až 34 dB, pri dvojsklách je to však menej – „iba“ 31 až 32 dB. Štandardné trojsklo teda prepúšťa menej svetla, tepla a hluku dovnútra, ale aj von z interiéru. V zime tak nedochádza k takým energetickým stratám ako pri dvojskle. Trojsklo pomôže riešiť aj letné prehrievanie – v lete trvá dlhšie, než sa interiér zahreje, ale ťažšie sa zasa ochladzuje. Náročné? Áno, a preto je potrebné, aby vám predajca vedel veľmi seriózne ponúknuť možné technické kombinácie.

6. Nezabúdajte na bezpečnosť inštalácie
Spoľahlivý dodávateľ musí zabezpečiť dôkladné upevnenie okien do stavby, zvlášť v prípadoch veľkorozmerných okien a okien vo vyšších podlažiach či vo veternejších oblastiach. Každý rozmer a umiestnenie sú charakterizované príslušnými normami (napríklad STN EN 1991-1-4/NA a STN EN 14351-1+A1/2011).

7. Všímajte si označenie na okne
Okrem spomínaného označenia CE by malo okno niesť informácie podľa STN EN 14351: 2006 + A1:2010. Dôveryhodný dodávateľ uvádza aj ďalšie údaje, napríklad energetické štítky, je schopný zabezpečiť bežné doplnky k oknám, napr. protihmyzovú sieťku. Od 1. júla 2013 platí povinnosť vydať vyhlásenie o parametroch (DoP) pre výrobcov, dovozcov a distribútorov.

8. Dôkladne si preštudujte zmluvné podmienky
Objednávku, resp. zmluvu o dielo požadujte čo najviac štruktúrovanú a podrobnú. Skontrolujte si počet okien v ponuke. Zmluva by mala obsahovať všetky hore uvedené kvalitatívne parametre vrátane materiálov, z ktorých budú okná vyrobené. Keď ide o výmenu okien, dohodnite si aj odvoz a ekologickú likvidáciu pôvodných okien.

9. Požadujte záruky a servis
Dodávateľ nových okien vám musí poskytnúť minimálne 60-mesačnú záruku na vlastné výrobky a montáž. Prezrite si aj jeho reklamačný poriadok. Dopytujte sa na rýchlosť výmeny skiel a namáhaných súčastí okien pre prípadné reklamácie. Tieto údaje by mali biť zapísané v zmluve o dodávke a montáži.

10. Dohliadnite na montáž
Váš vybraný dodávateľ okna musí byť schopný buď sám, alebo prostredníctvom svojho zmluvného partnera zabezpečiť výmenu a montáž okien v súlade s normami (napríklad STN 733134 pre zabudovanie, (styky okien)). Napríklad členovia združenia SLOVENERGOokno a ich zmluvní partneri preukazujú svoju spôsobilosť správne montovať okná do stavby montážnym pasom®. Ten sa vydáva spôsobilým osobám úspešne absolvujúcim školenie združenia na dobu troch rokov. Ak to je možné, dohliadnite na montáž osobne a neštandardné postupy fotografujte pre prípad reklamácie.
Viac informácií na našej internetovej stránke.

Zdroj snímok: Schüco

www.schueco.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk