25 rokov skúseností – My izoláciám rozumieme…

Otázka: Čo predurčuje fúkanú celulózovú tepelnú izoláciu CLIMATIZER PLUS pre použitie v moderných stavbách typu bungalov? Je to: 25 rokov skúseností, 20 rokov záruka, minimálna životnosť 50 rokov…

Zateplenie stropu novostavby typu bungalov
fúkanou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS je veľmi efektívna metóda, ako zamedziť úniku tepla cez strop a taktiež ako zabrániť prehrievaniu interiéru v letných horúčavách. Izolácia takýchto stropov je tiež veľmi obľúbená, pretože realizácia pre zákazníka je komfortná, pričom neobmedzuje priebeh ďalších stavebných činností.

Častým problémom spomínaných stavieb býva nedostatočné zateplenie stropných konštrukcií, nedôsledne položená rohož tepelnej izolácie alebo chýbajúca izolácia. Ide o stropné konštrukcie, ktoré vytvára tzv. zhlábaná väzníková konštrukcia, ktorú dnes skôr poznáme pod názvom styčníková či priehradová konštrukcia, ktorá je pomerne členitá.

Jeden z veľmi účinných prostriedkov, ako znížiť náklady na vykurovanie v zimnom období a zároveň zvýšiť komfort interiéru v lete, je systém fúkanej celulózovej izolácie CLIMATIZER PLUS.
CLIMATIZER PLUS je prírodná izolačná hmota z celulózy, ktorá sa nafúkava do striech, do stropov, podláh či podkroví. CLIMATIZER PLUS vykazuje výborné izolačné hodnoty nielen v zime, ale aj v lete – má veľmi dobrú odolnosť pri dlhodobých a intenzívnych mrazoch a zároveň vysokú odolnosť proti prehrievaniu sa konštrukcií, čo sa nedá povedať o „umelo“ vyrábaných izoláciách či už na báze peny alebo minerálnych vlákien. Jeho využitie vedie k úsporám energie, redukovaniu nákladov na vykurovanie, zníženiu vzniku emisií CO2, a tým i k zlepšeniu životného prostredia.

Izolačnú vrstvu CLIMATIZER PLUS je možné vytvoriť i na veľmi ťažko prístupných miestach, čím sa spoľahlivo zabráni vzniku škárovej prievzdušnosti. Okrem toho sa difúziám otvorený izolačný systém postará o príjemnú izbovú klímu, pretože vyrovnáva kolísanie vlhkosti – prispieva k zlepšeniu vlhkostného režimu.
Pri ukladaní tepelno-izolačných materiálov hrá ľudský faktor veľmi dôležitú úlohu. V prípade aplikácie celulózových vlákien prostredníctvom pneumatického plnenia, to znamená zafúkaním izolovaného prostredia, nie je potrebné primeriavať, zarezávať ani nejako inak upravovať izolačný materiál (ako je to napríklad pri kladení rohoží či doskovej tepelnej izolácie). Dôležitú úlohu hrá pri uložení CLIMATIZER-u PLUS aj možnosť túto izoláciu sanovať, odobrať, či prispôsobiť jej uloženie v stavbe aj po rokoch jej používania.

Tepelné izolácie fúkanou celulózovou tepelnou
izoláciou CLIMATIZER PLUS vykonávame už viac
ako dve desaťročia. Toto remeslo nie je o výpredaji – je o tom, že váš sused bol spokojný, a preto ste si aj vy vybrali tých pravých remeselníkov. V súčasnosti v rámci Slovenska sú zrealizované tisíce stavieb zateplených tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS, ktoré sú
príkladom toho, že takto zateplené stavby slúžia
k spokojnosti desiatky rokov – riskovať pri zateplení
sa naozaj neoplatí…

www.vuno.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk