8 000 € dotácie od štátu

Slovenská vláda a parlament schválil podporu – dotáciou 8 000 eur pre stavebníkovrodinných domov (cieľ je 500 podporených žiadateľov), aby ľahšie splnili nové tepeľnotechnické predpisy po 1.1. 2021, kedy bude nutné stavať iba domy s takmer nulovou potrebou energie. Žiadatelia musia deklarovať, že  ich certifikát tepelnotechnickej kvality zaradil do energetickej triedy A 0. Od mája tohto roku tak vstúpila do platnosti novela zákona č. 555/2005 Z. z. O energetickej hospodárnosti budov, ktorá umožní stavebníkom žiadať Ministerstvo dopravy a výstavby o dotáciu až vo výške 8000 eur pre budovy, ktoré týmto novým predpisom zodpovedajú.

iq dom

Žiadosti môžu podať majitelia rodinného domu na území Slovenska, ktorých stavba splní požiadavky na energetickú hospodárnosť s takmer nulovou potrebou energie, stavba bola skolaudovaná po 31.decembri 2014, celková plocha je maximálne 200 m² a zároveň nehnuteľnosť používajú iba na bývanie a môžu sa podávať do 30.9.2019.

Viac na www.zatepluj.sk

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk