Aké vykurovanie k tepelnému čerpadlu?

Kľúčovou úlohou modernej technológie je zabezpečiť tepelnú pohodu rovnako počas vykurovacej sezóny ako aj počas horúceho leta. Odpoveď na otázku v titulku sa preto zameria na oblasť vykurovania a chladenia.

Dotačný program Zelená domácnostiam
otvára nové možnosti pre stavebníkov alebo záujemcov o rekonštrukcie, ako svoje domácnosti zefektívniť s použitím tepelného čerpadla, solárneho systému alebo fotovoltaického zariadenia. Všetky uvedené moderné technológie majú potenciál znížiť výdavky domácnosti na spotrebované energie pre vykurovanie, ohrev vody alebo aj chladenie. Výraz potenciál je zvolený zámerne, pretože úspory sa nedostavia automaticky a technológie je nutné vhodne skombinovať s celým systémom, aby sa potenciál do úspor skutočne pretavil. Aké systémy sú teda vhodné skombinovať s tepelným čerpadlom, solárom alebo fotovoltaikou?

Plošné vykurovanie a chladenie
Pri plošnom vykurovaní sa využíva sálanie z ohrievanej plochy – podlahy, prípadne steny alebo stropu. Tieto plochy dosahujú mierne vyššiu povrchovú teplotu, a tak priamo vyžarujú teplo do okolitej miestnosti, na vnútorné zariadenie i nás ľudí. Takéto teplo je veľmi komfortné a dá sa prirovnať k teplu slnečných lúčov, ktoré nás príjemne zohrejú aj v zimných mesiacoch pri veľmi nízkej teplote vzduchu okolo nás.
Na rozdiel od klasického radiátorového vykurovania, ktoré je prevádzkované s podstatne vyššími teplotami, tu tvorí zložka konvekcie (cez ohrev okolitého vzduchu) podstatne menší podiel. Plus navyše – rozloženie tepla v miestnosti je od podlahy smerom nahor pomerne rovnomerné, čo ľudský organizmus vníma veľmi pozitívne, a približuje sa k ideálnemu teplotnému profilu zistenému dlhodobým medicínskym výskumom.

Plošné vykurovanie, či už podlahou, stenou alebo stropom, prináša popri neporovnateľnom komforte prevádzkové úspory. Systém možno pri zachovaní tepelnej pohody prevádzkovať na nižšie priestorové teploty o 1 až 2 °C, čo vedie k zaujímavej úspore vykurovacích nákladov o 10 – 15 %. Vďaka nízkym teplotám vykurovacej vody okolo 30 – 35 °C sa plošné vykurovanie optimálne kombinuje s tepelnými čerpadlami, tieto pracujú potom s maximálnou efektivitou. Každý potrebný stupeň navyše znižuje efektivitu tepelného čerpadla približne o 2,5 %. Napr. v porovnaní s radiátormi, ktoré spravidla pracujú s teplotami nad 50 °C, je potom spotreba tepelného čerpadla vyššia aj o 50 %! Podobný princíp platí aj pri solárnej podpore vykurovania – v zime solárne zariadenie často nedosiahne vyššie teploty ako 30 °C, preto sa bez nízkoteplotného plošného vykurovania nezaobíde.

Chladenie budov
Chladenie sa, podobne ako v automobiloch, stáva nevyhnutnou súčasťou výstavby. Klasické klimatizačné systémy odbúravajú vznikajúci pocit tepla prúdením studeného vzduchu. Prináša to veľmi negatívne efekty, ako je zvýšená hlučnosť a prúdenie príliš chladného vzduchu.
Princíp plošného chladenia spočíva v chladení veľkou plochou (predovšetkým stropov alebo stien) pomocou chladiacej vody cirkulujúcej v rozvodných rúrkach. Odovzdávanie tepla na rozdiel od klasickej klimatizácie potom prebieha medzi všetkými teplejšími objektmi v miestnosti, vrátane ľudského tela, vysálaním na chladiacu plochu (t.j. vyžarovaním). Toto jemné veľkoplošné chladenie spĺňa najvyššie požiadavky na ideálny tepelný komfort. Navyše rovnaký systém môže v zime vykurovať a v lete chladiť.

Je všeobecne známe, že chladenie budovy je veľmi nákladné, najmä z dôvodu vysokých prevádzkových nákladov. Plošné chladenie je však výnimkou a predstavuje hospodárnu a ekologickú alternatívu. Vďaka relatívne vysokým teplotám chladiacej vody okolo 16 – 18 °C sa výborne kombinujú s tepelnými čerpadlami. Na porovnanie – klasická klimatizácia pracuje s teplotami 6 – 12 °C. Ideálnu a ekonomickú možnosť ponúka napríklad využitie tepelného čerpadla pre vykurovanie a využitie primárneho okruhu (napr. hĺbkového vrtu alebo studne) na tzv. „pasívne chladenie“, ktoré funguje len so zanedbateľnými prevádzkovými nákladmi iba pomocou chladu zeme resp. spodnej vody. Výrazne efektívnejšie tiež s plošným chladením fungujú vzduchové tepelné čerpadlá.

Ako dostať plošné vykurovanie a chladenie do mojej stavby?
Vynikajúci efekt pri vykurovaní zabezpečí podlahové vykurovanie, ktoré sa pri novostavbách stáva štandardom. Preto sa ako ekonomické riešenie ponúka podlahové chladenie (tým istým teplovodným podlahovým systémom pre vykurovanie), ktoré dokáže znížiť teplotu interiéru o približne
3 °C oproti exteriéru. Dôvodom je limitovaný chladiaci výkon podlahy, ktorú nemožno príliš podchladiť. Spomenuté 3 °C však prinášajú veľké zvýšenie komfortu, často pri minimálnych dodatočných investičných a prevádzkových nákladoch.

Komfortnejším riešením pre chladenie je inštalácia stropného alebo stenového systému (prípadne kombinácie plôch, napr. podlaha / stena alebo strop / stena),  ktoré predstavujú pre rozumne navrhnuté stavby plnohodnotný chladiaci systém. Ak zamýšľate vykurovať i chladiť tou istou plochou, je využitie steny veľmi efektné riešenie, ktoré navyše prinesie investičnú úsporu. Nie je totiž potrebné budovať osobitný plošný systém pre vykurovanie a druhý pre chladenie. Aktívne steny musia byť smerom do miestnosti voľné bez nábytku, obrazov, či kobercov, preto treba včas naplánovať usporiadanie interiéru.
Chladenie stropom predstavuje najkomfortnejšiu alternatívu plošného chladenia. Pocit jemného chladu bez prievanu je jedinečný a veľmi príjemný. Strop poskytuje spravidla dostatok chladiacej plochy a zároveň najvyšší výkon spomedzi plošných chladení. Pre vykurovanie sa hodí spravidla len do nízkoenergických stavieb, kde napriek limitovanému výkonu s rezervou zabezpečí tepelnú pohodu.

Výhody plošného vykurovania a chladenia:
 Vysoký komfort v lete aj zime
 Výrazná úspora prevádzkových nákladov
 Optimálna kombinácia s obnoviteľnými zdrojmi tepla a chladu (solár, tepelné čerpadlá a pod.)
 Neviditeľnosť = voľnosť pri zariadení interiéru
 Žiadne vírenie prachu
 Žiadne nepríjemné prúdenia studeného vzduchu pri chladení
 Úplne bezhlučná prevádzka

www.rehau.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk