Ako FV elektrárnička na RD prinesie úspory za el. energiu

Ako malá FV elektrárnička na RD funguje? Slnečné lúče padajú na fotovoltický panel, v ktorom sa slnečná energia premieňa na jednosmerný prúd. Takto vyrobená elektrina sa po premene na striedavý prúd využíva  na bežnú prevádzku a domácu spotrebu. Pri riešeniach malej FVE (s batériou) sa väčšia časť vyrobenej elektriny využije pre vlastnú spotrebu domácnosti. Ak nemáte batériu, vyrobená el. energia je bezplatne odovzdaná distribučke, pretože cez deň je jej  spotreba v RD minimálna.. Aby ste využili maximum vyrobenej energie, ponúka ZSE  novú službu –  Tkz. Virtuálnu batériu – ZSE Fotovolt. Ak sa vaša FV elektrárnička pripojí cez tento systém do siete, nemusíte si  kupovať vlastnú batériu. Vo virtuálnej batérii si teda dočasne uložíte prebytočnú elektrinu a ZSE vám ju „vráti“ v čase, keď ju budete potrebovať. Keď bude vaša spotreba vyššia než výroba el. energie u vás, využijete najprv energiu z virtuálnej batérie a až potom si kúpite el. energiu z distribučnej siete. Pri dodávke elektriny z virtuálnej batérie platíte len variabilné náklady prevádzkovateľa distribučnej sústavy a ušetríte tak časť nákladov za dodávku elektriny. Službu Virtuálna batéria – Fotovolt poskytuje ZSE (ku všetkým riešeniam od zmluvných organizácií ZSE) od  1. 2. 2019 len za 2 € s DPH mesačne.

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk