Ako na izoláciu obytných podkroví?

Keď vlhký, teplý vzduch prúdi z interiéru obytného podkrovia do chladnejších častí strešnej konštrukcie, vodné pary, ktoré sú v tomto vzduchu obsiahnuté, môžu kondenzovať. Táto kondenzácia vytvára ideálne prostredie na vznik plesní a iných húb. Toto však v obytnom prostredí nechceme…

Vzduchotesnosť – nevyhnutná podmienka správnej izolácie šikmých striech
Každý chce mať svoje miestočko, kde je príjemne – ani zima ani horúco – a kde je chránený pred nežiaducim hlukom. Takéto bývanie nám ponúkajú obytné podkrovia. Aj tu však musíme rešpektovať fakt tepelných strát. Straty tepla nezaizolovanou resp. nedostatočne zaizolovanou strešnou konštrukciou predstavujú pri rodinných domoch v priemere až 30 % z celkových tepelných strát. Jedným z predpokladov spokojného života či práce je aj vytvorenie správnej tepelnej pohody prostredia v lete aj v zime.
Vhodne navrhnutým systémom tepelnej izolácie šikmej strechy môžeme eliminovať podstatnú časť tepelných únikov a podstatným spôsobom tak znížiť celkové náklady na vykurovanie domu. Optimálne navrhnutá tepelná izolácia šikmej strechy vás však chráni nielen pred chladom v zimnom období, ale aj nadmerným prehrievaním v lete a zabezpečuje tak celoročne stálu a príjemnú vnútornú klímu. Aby nám však tepelná izolácia plnila svoju funkciu dlhodobo a spoľahlivo, musíme jej vytvoriť vhodné podmienky. Parozábranou na vnútornom povrchu tepelnej izolácie chránime izoláciu pred prienikom vzdušnej vlhkosti do vrstvy izolácie, podstrešnou difúznou fóliou chránime izoláciu pred prienikom vlhkosti z vonkajšieho prostredia.

Prečo je vzduchotesnosť dôležitá?
Netesnosti vo vzduchotesnej vrstve znižujú energetickú účinnosť tepelnej izolácie v podkrovnom obytnom priestore, ale často sú až príčinou poškodenia objektov. Keď vlhký, teplý vzduch prúdi z interiéru cez medzery a praskliny vnútorného obkladu podkrovia do chladnejších častí strešnej konštrukcie, vodné pary, ktoré sú v tomto vzduchu obsiahnuté, môžu kondenzovať. Táto kondenzácia vytvára ideálne prostredie na vznik plesní a iných húb. Poškodenie materiálu môže vzniknúť na miestach s veľkými únikmi. Keď vlhkosť prenikne do tepelnoizolačného materiálu, jeho izolačné vlastnosti môžu byť až šesťnásobne znížené v porovnaní s izoláciou v suchom stave. Toto zníženie tepelnej účinnosti v konštrukcii vedie k ďalšiemu hromadeniu vlhkosti, ktoré dáva do pohybu reťazovú reakciu vedúcu k vážnemu poškodeniu strešného plášťa. Prejavuje sa pocitom „spádu“ studeného vzduchu zo strešných šikmín.
Eliminácia nepríjemného prúdenia – „spádu“ vzduchu umožňuje väčší komfort bývania. Suchá tepelná izolácia zvyšuje energetickú účinnosť izolácie, čo vedie k nižším nákladom na vykurovanie. Vzduchotesnosť tiež chráni drevenú konštrukciu krovu pred poškodením vlhkosťou a predlžuje životnosť budovy.

Inteligentné vzduchotesné systémy, ktoré sa prispôsobujú každému ročnému obdobiu
Efektívnym riešením, ako zabezpečiť vzduchotesnosť obvodových konštrukcií, je použitie systémov ochranných fólií s premenlivým difúznym odporom. Ide o systémy, ktoré sa inteligentne prispôsobujú okolitým vlhkostným podmienkam a v závislosti od relatívnej vlhkosti pružne menia svoje difúzne vlastnosti (napr. systémy Vario z ponuky spoločnosti Isover).
V zimnom období, keď je tlak vodných pár orientovaný z interiéru smerom von, je difúzny odpor fólie maximálny a fólia sa správa ako bežná parozábrana. Nedovolí vodnej pare vniknúť do tepelnej izolácie. V letnom období, keď vplyvom prehrievania strechy dochádza k dodatočnému vysychaniu konštrukcie krovu a tým aj k uvoľňovaniu vlhkosti z dreva, difúzny odpor membrány klesá, membrána sa správa ako difúzna fólia a umožňuje prechod uvoľnenej vlhkosti zo strešnej konštrukcie do interiéru. Táto vlhkosť sa následne odvetrá otvorenými oknami. Vlhkosť tak neostáva uzavretá v konštrukcii strechy, kde by mohla v krajnom prípade viesť k vzniku rôznych problémov, ale umožňuje bezproblémové dodatočné vysychanie krovu a tým aj aktívne „dýchanie“ celej strešnej konštrukcie.
Či je leto alebo zima, vlhko alebo sucho, systémy s premenlivým difúznym odporom sa pružne prispôsobujú okolitým klimatickým podmienkam. Konkrétne – v teplých mesiacoch membrány Isover Vario prepustia zo stavebnej konštrukcie do interiéru 60-krát viac vlhkosti, ako sa do konštrukcie dostane difúziou v zimných mesiacoch. Systémy s premenlivým difúznym odporom sú univerzálne vhodné pre použitie na všetky drevené i masívne konštrukcie.

Kritériá kvality obytného podkrovia
Kvalita ovzdušia vo vnútri budovy je dnes pre jej užívateľov dôležitým meradlom komfortu.
Základným predpokladom správnej funkčnosti a dlhodobej životnosti použitej tepelnej izolácie šikmej strechy je najmä zabezpečenie vzduchotesnosti. Správne navrhnutá vzduchotesná vrstva má okrem primárnej ochrannej funkcie (zamedzenie prieniku vzdušnej vlhkosti z interiéru do izolácie) výrazný vplyv aj na znižovanie tepelných strát a celkovú energetickú hospodárnosť budovy. Nenechávajme teda skladbu strešných vrstiev obytných podkroví na „náhodu“. Poraďte sa s odborníkmi.
Viac informácií o vzduchotesnosti nájdete na
www.isover-vzduchotesnost.sk.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk