Ako rozoznať fototermiku od fotovoltiky?

Pre jednoduché odlíšenie oboch typov zariadení sa ustálili slovné spojenia, ktoré ich lepšie charakterizujú. Preto hovoríme, že fotovoltické panely vyrábajú elektrinu a termické slnečné kolektory vyrábajú teplú vodu. Vysvetlime ako ich identifikujete.

Laická verejnosť si v súvislosti s využívaním slnečnej energie často zamieňa pojmy používané pri popisovaní týchto technológií. Horšie je, že tak robia aj niektoré média, ktoré o danej problematike informujú.

Najčastejšou zámenou je, že solárne panely na výrobu elektriny (FVE) nazývajú slnečnými kolektormi a opačne. Navyše to popletú ešte ilustračnými fotografiami, kde k článku o slnečných kolektoroch dajú obrázok solárnych fofovoltických panelov vyrábajúcich el.energiu. Ide pritom o dva rozdielne spôsoby využívania slnečnej energie – jedným je fotovoltika a druhým fototermika.
O tejto problematike hovorí Alfréd Gottas, riaditeľ THERMO|SOLARU Žiar s.r.o.: ,,Pre jednoduché odlíšenie oboch typov zariadení sa časom ustálili slovné spojenia, ktoré ich lepšie charakterizujú. Preto hovoríme, že fotovoltické panely vyrábajú elektrinu a termické slnečné kolektory vyrábajú teplú vodu. Alebo skrátene že fotovoltika (FV) slúži na výrobu elektriny a fototermika (FT) na výrobu teplej vody či tepla.“

Čo je fototermika a čo fotovoltika…

Fototermické zariadenia sú také, kde sa priamo premieňa slnečná energia na teplo. Hovorí sa im aj termické, solárne a slnečné zariadenia. Ich základom je slnečný kolektor, v ktorom sa slnečné žiarenie pohlcuje a mení na teplo a potom sa odtiaľ  odvádza na miesto použitia. Fotovoltické zariadenia využívajú fotovoltický jav. Najpoužívanejším materiálom na výrobu fotovoltických článkov je kremík. Fotovoltický článok je v podstate polovodičová dióda, v ktorom sa energia dopadajúceho svetla mení na elektrickú energiu. Články sa podľa požadovaného napätia a odoberaného prúdu spájajú a vytvárajú fotovoltický panel. Spojením viacerých modulov vzniká rozmerné fotovoltické pole, ktoré sa inštaluje na strechu, fasádu alebo všade tam, kde je možné zachytiť slnečné lúče

Ako ich rozoznať?

Fotovoltické panely majú niekedy viditeľné členenie až na samotné elektrinu produkujúce články. Viditeľná kresba pod sklom potom pripomína mriežku, alebo včelie plásty. Rôzne býva aj uchytenie fotovoltických panelov (nosná konštrukcia, na ktorú sa panely upevňujú) oproti slnečným kolektorom a vývody z nich (fotovoltika má káble, termika rúrky). Aj počty kusov  systému naznačujú, o aký typ zariadenia ide.

Fotovoltických panelov musí byť viac – napríklad, pre potreby štvorčlennej domácnosti v rodinnom dome je potrebných cca 20m2 fotovoltických panelov (10 – 20 ks podľa veľkosti panelov).
Fototermické solárne panely -slnečné kolektory – sú identifikovateľné hladkou čiernou plochou povrchu. Na bežnom rodinnom dome bývajú 2 – 3 slnečné kolektory na ohrev vody. Pre potreby ohrevu vody v bazénoch a podporu vykurovania je to cca 6 kusov slnečných kolektorov. THERMO|SOLAR Žiar, s.r.o. je nielen najväčším slovenským výrobcom slnečných kolektorov, ale ako jeden z mála výrobcov na svete má na jednom mieste sústredené hlbokoťažné lisovanie kolektorových vaní, výrobu selektívnych konverzných vrstiev a finálnu montáž slnečných kolektorov určených na ohrev vody. A vyrába aj všetky typy konštrukcií na upevnenie kolektorov a kompletizuje ucelené solárne systémy.

Kolektory zo Žiaru sú mimoriadne spoľahlivé. Pracujú často vo veľmi extrémnych podmienkach či už v Patagónii blízko Antarktídy, na najvyššej nemeckej hore Zugspitze, alebo v Nepále. Ako kontrast k týmto mrazivým podmienkam možno uviesť aj ich používanie pri odsoľovaní morskej vody v Ománe alebo v marockom Marákeši. Záujemcovia by sa mali, pre výber najvhodnejšieho typu slnečných kolektorov aj fotovoltických panelov, obrátiť na osvedčených odborníkov z THERMO|SOLARU Žiar, s. r. o., ktorí odporúčajú občanom využiť osvedčený dotačný program Zelená domácnostiam.

Ďalšie informácie sú na
www.thermosolar.sk
alebo na tel.: +421-45-601 6080.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk