Ako si nepokaziť kvalitné vchodové dvere

Vchodové dvere predstavujú výrazný výrazový prostriedok zabezpečujúci komfortný tepelnoizolačný kontakt interiéru domu s exteriérom. Ich elegancia a spoľahlivá funkčnosť vyniknú predovšetkým vtedy, ak je montáž realizovaná v technologickom súlade s priľahlými konštrukciami, obzvlášť ak sa dvere riešia ako bezbariérové.

Správna montáž zaručuje dlhodobé, bezproblémové otváranie a zatváranie vchodových dverí. Správna montáž sa realizuje podľa normy STN 73 3134, ktorá je platná od roku 2010. Táto norma hovorí o tom, ako a s čím sa majú výplne otvorov v stavbách kotviť do stien a aj ako realizovať pripojovaciu škáru medzi rámom a stavebnou konštrukciou.
V norme sa píše, že jediné správne riešenie pripojovacej škáry je montáž s fóliami
(interiér + exteriér), medzi ktorými je inštalovaná tepelnoizolačná tesniaca pena. Toto riešenie zaručí, že pripojenie výplní otvorov (okien aj vchodových či terasových alebo balkónových dverí) je vodo a parotesné a tepelná izolácia – PUR pena neprevlhne. Táto ostáva dlhodobo tepelnoizolačná a nevytvorí sa tak tepelný most po celej dĺžke obvodu pripojenia okna či dverí. Na mieste pripojovacej škáry – jej povrchu nepoklesne teplota pod 12 °C, keď začne para, ktorá je súčasťou interiérového vzduchu, kondenzovať.

Každodenná chybná prax
Aj keď nie ste profesionáli, tak ste si určite všimli, že prevažná väčšina montáží sa deje „nafúkaním“
PUR peny medzi rám a stenu. Toto chybné pripojenie pripomína stvrdnuté vykysnuté cesto. Remeselníci potom prečnievajúce časti peny odrežú a pretrú baukléberom. Otvoria tak štruktúru PUR peny a táto „dýcha“, čím do jej vnútra vniká vlhkosť z dažďa či hmly, atď… Radikálne sa zníži jej tepelnoizolačná schopnosť, až nastane stav vysokého prevlhčenia (stačia 2 – 3 roky) a na vnútornej špalete sa objavia plesne.

Chybné obchodné „praktiky“
Pokiaľ vám „oknárska“ firma ako prvú možnosť ponúkne montáž bez fólií, nakoľko „ony“ predražujú cenu montáže, tak by takáto firma nemala byť pre vás akceptovateľná, lebo porušuje stavebný zákon nedodržiavaním príslušnej normy. V prvom rade vám je firma povinná ponúknuť montáž okna podľa aktuálne platných noriem, tzn. s okennými fóliami. Potom je už len na vás (alebo na firme), či vám ponúkne aj montáž bez fólií. Tu si musíte byť vedomí možných dôsledkov, ktorými je strata záruky a následne možnosť reklamácií, keď sa objaví vlhnutie špalety či nadpražia alebo až tvorba plesní.

Príklad, ako sa „to“ má robiť
Tento náš príspevok je venovaný ukážke, ako sa má správne realizovať montáž vchodových dverí, nakoľko táto tiež musí byť perfektná.
Vchodové dvere sú veľmi exponované miesto, kde sa stretáva interiér s exteriérom a v zádverí sa vytvárajú základy komfortu interiéru. Pripojenie vchodových dverí musí byť teda vzduchotesné, aby sa ani pri silnom vetre cez pripojovaciu škáru „nemiešali“ rozdielne teplé hmoty vzduchu. V zádverí nesmie dôjsť k ochladeniu vzduchu ani na jednom mieste dverí a ich pripojovacej škáry, pretože okamžité skondenzovanie interiérovej vlhkosti vytvára kvapky vody. (Obrázková reportáž je venovaná práve normovej montáži podľa vyššie spomínanej normy. Práce realizovala spoločnosť MAKROWIN z Detvy.)
Montáž je realizovaná systémom tesnenia ILLBRUCK I3. Tento systém pozostáva z pásky, ktorá sa inštaluje z interiérovej strany, tesniacej peny v strednej zóne rámu po celom obvode dverí a napokon z exteriérovej pásky. V systéme sú ešte špeciálne elastické, penetračné nátery pre zlepšenie priľnavosti pások k murivám a potrebné ručné náradie. Postup prác pri montáži kvalitných dverí z produkcie spoločnosti MAKROWIN je návodom, ako precízne je potrebné postupovať.

Text: Ing. Pavel Kleskeň, Ing. Dušan Majer
Snímky: Ing. Luboš Kravár

www.makrowin.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk