Ako získať 8 800 eur na zateplenie od štátu?

Štát sa rozhodol motivovať majiteľov starších rodinnýchdomov, aby obnovili svoje príbytky a investovali do zateplenia. Príspevok vo výške 8 800 euro, poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky už od roku 2016. Príspevok na zateplenie rodinného domu sa môže poskytnúť do výšky 40 % oprávnených a uhradených nákladov (max. 8 000 eur), najviac v sume:

Zateplenie 1Zateplenie 2

- 7 000,- eur v závislosti na dosiahnutých tepelnoizolačných schopnostiach jednotlivých konštrukcií, ktorými sú obvodové steny, vonkajšie výplne otvorov (okná, dvere), strecha a vnútorné konštrukcie medzi vykurovaným a nevykurovaným priestorom,

- 1 000,- eur v závislosti na dosiahnutej hodnote potreby tepla na vykurovanie rodinného domu.

K píspevku ešte môžete požiadať o Ďaľších 800 eur na spracovanie potrebných certifikátov.

Po vyhlásení výzvy, spravidla raz ročne, určilo ministerstvo termín, odkedy – dokedy môžete žiadosti podávať. Na rok 2018 je to obdobie od 1. apríla 2018 do 31. augusta 2018 a podporených bude 500 žiadostí. Nie vždy sa toto číslo naplní. Napríklad minulý rok neschválilo ministerstvo relatívne veľký počet žiadostí pre nedodržanie lehôt alebo nepredloženie kompletnej žiadosti. Zoznam príloh, ktoré treba pripojiť k žiadosti je pomerne rozsiahly. Patrí medzi ne aj projektové energetické hodnotenie (pred zateplením) alebo energetický certifikát (po zateplení). Nenechajte sa tým odradiť, vypracuje vám ich projektant alebo iný špecialista na tepelnú ochranu budov a s nákladom na ich vyhotovenie tiež pomôže štát. Z celkovej maximálnej výšky príspevku 8 800 e je 800 e určených práve na náklady spojené s vypracovaním týchto dokumentov.

Viac: https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo-podporne-programy_1/c-13987/podpora-zateplovania-rodinnych-domov/

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk