ASTANA radí – Robíme veci lepšie

Hlavnou, prevažnou činnosťou spoločnosti ASTANA, s.r.o., je likvidácia nebezpečného azbestu v interiéroch a exteriéroch. Spoločnosť sa zaoberá aj výmenou bytových jadier, aj tých v ktorých je azbest v priečkach. Pre obnovu bytových domov ponúka aj zhotovenie  striech na paneláky (sedlová strecha), ďalej pokladanie nových krytín na rodinné domy a výmenu stupačkových rozvodov v bytových domoch.

Azbestové materiály sú škodlivé vtedy, ak sa z ich
povrchu drobné azbestové vlákna dostávajú do vzduchu, ktorý dýchajú ľudia. Preto sa všetky stavebné konštrukcie, kde bol použitý azbest, musia odstrániť.

V interiéroch je najčastejšie žiadané likvidovanie azbestového obloženia stien, azbestových podhľadov na stropoch, ďalej výmeny azbestových kanalizačných potrubí v bytových domoch a výmeny priečok v bytových jadrách.
Rozdiel medzi demontážou azbestu v interiéri a v exteriéri je ten, že po ukončení prác v interiéri, kde sa odstránil azbest, je požadované (príslušným RÚVZ) kontrolné meranie koncentrácie AZC vlákien v ovzduší. S týmto faktom je potrebné dopredu počítať, lebo v dôsledku tohto merania sa o cenu za toto meranie zvýši aj celková cena za vykonané práce.
Stáva sa, že obyvatelia bytových domov sa na nás obracajú s požiadavkou demontovať ich AZC potrubie v jednom byte. Chceli by sme upozorniť, že táto možnosť je veľmi neefektívna, pretože napojiť nové potrubie na staré azbestové je komplikované a cena takejto výmeny pre jednotlivca by bola aj v dôsledku kontrolného merania AZC vlákien v ovzduší neúmerne vysoká. Preto je vhodné, aby sa spojili vlastníci bytov a v bytovom dome sa naraz komplet vymenili celé stupačkové rozvody. Pri tejto metóde možno odstránenie azbestových rúr zrealizovať veľmi efektívne.
V exteriéroch je v každodennej praxi najviac požadovaná demontáž a následná likvidácia AZC krytiny pre jednotlivcov ako aj pre firmy. Krytina je buď hladký kosoštvorec, alebo má vlnitý obdĺžnikový tvar. Hladký kosoštvorec, ako aj vlnitý  – eternit, sa môže nachádzať nielen na strechách, ale aj ako opláštenie stien domov, rôznych prístreškov pri RD, ale aj poľnohospodárskych objektov a pod.
V praxi sa často stáva, že ľudia (v snahe ušetriť za odbornú demontáž a uskladnenie AZC krytiny) si túto krytinu sami zhodia zo strechy. Následkom je rozlámanie krytiny a zvírenie prachu, v ktorom sú nebezpečné vlákna azbestu. Navyše, ak máte neprajných susedov, ktorí vás udajú na príslušnom RÚVZ, na svete je ďalší problém. Keďže ide o nebezpečný karcinogénny a už aj toxický odpad, môže vás celý „špás“ vyjsť naozaj draho – s pokutou až do výšky 16 596 eur.

Naše dlhoročné skúsenosti a kladné referencie od spokojných klientov nás zaväzujú, aby sme boli stále kvalitnou sanačnou spoločnosťou pre také náročné a zodpovedné práce, ako sú sanácie plôch od starého azbestu. Po odstránení azbestu tento odborne zabalíme a uložíme na špeciálnych skládkach. Odstraňovali sme azbest na univerzitách, internátoch pre študentov, v rôznych veľkých budovách firiem, ale sme tu nielen pre veľké spoločnosti, ale aj pre ľudí, ktorí nevedia, čo s azbestom. Šetrenie na likvidácii azbestu sa teda vôbec nemusí vyplatiť. Práce dokážeme realizovať po celom území SR. Je to jednoduché. Kontaktujte nás – radi vám pomôžeme.

Astana, s. r. o.
Scherffelova 28
058 01 Poprad-Veľká
Email: astana@astana
www.astana.sk

15 rokov na trhu, 50 ročná záruka, toto je strešná krytina Terran!

Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o., výrobca betónovej
strešnej krytiny značky Terran, pôsobí na slovenskom trhu už 15 rokov. Za toto obdobie prešla viacerými dôležitými zmenami a rozšírila svoje portfólio, aby svojimi produktmi uspokojila čo najširšie spektrum zákazníkov. Pri príležitosti svojich narodenín vám navyše prináša jedinečný darček – záruku 50 rokov na všetky betónové produkty.

Spoločnosť, ktorej tradícia siaha v zahraničí až do roku 1920,
začala svoju výrobu na Slovensku v roku 2000. Jej domovom sa stala obec Vlčany, v ktorej sa produkty spoločnosti vyrábajú dodnes. Výroba betónovej strešnej krytiny prešla za obdobie pôsobenia na našom trhu komplexnou inováciou s cieľom zabezpečiť produkty špičkovej kvality.
Výber strešnej krytiny predstavuje pri rekonštrukcii domu aj v prípade novostavieb jedno z najdôležitejších rozhodnutí. Dbať pri tom treba nielen na jej vzhľad, ale predovšetkým na kvalitné vyhotovenie a ďalšie vlastnosti, ktoré predurčujú jej dlhú životnosť a pohodlné používanie. Všetko toto garantuje dĺžka záruky.

Jedinečná záruka
V prípade skladanej strešnej krytiny sa stala štandardom 30-ročná záruka. Spoločnosť Mediterran Slovakia s.r.o. sa však rozhodla dĺžku záruky poskytovanej na svoje betónové výrobky predĺžiť až na 50 rokov.

„Od roku 2004 sme modernizovali naše výrobné technológie, pričom od samého začiatku sme zvažovali možnosť, že v prípade, ak sa nám podarí uskutočniť všetky plánované modernizácie, mohli by sa premietnuť aj do zvýšenia záruky z 30 na 50 rokov,“ ozrejmuje pôvodný zámer Ľubomír Dömény zo spoločnosti Mediterran Slovakia s.r.o.

Vysoká záruka je dôkazom pre všetkých potenciálnych zákazníkov, že betónová strešná krytina značky Terran spĺňa najvyššie kritériá, a preto môže jej výrobca poskytnúť na všetky betónové výrobky zo svojho portfólia až o 20 rokov dlhšiu záruku, ako bežne poskytujú iní výrobcovia. Záruka – ktorá sa vzťahuje na mrazuvzdornosť, presnosť rozmerov (stálosť tvaru) a vodotesnosť – je jedinečná medzi výrobcami betónových strešných krytín na domácom trhu.

Mediterran Slovakia s. r. o.
Veľká Farma
925 84 Vlčany
Tel.: +421 31 779 49 42
Fax: +421 31 779 46 08
Email: marketingslovakia@mediterran.com
www.terran.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk