Baumit Fasáda roka 2019

Po tom, ako sme minulý rok v priestoroch Slovenskej filharmónie v Redute odovzdali ceny 3. ročníka medzinárodnej súťaže Life Challenge, v ktorom sa o titul najkrajšej európskej Fasády roka 2018 uchádzalo spolu 325 objektov z 27 krajín a kde malo Slovensko 3 nominácie, tu máme ďalší ročník slovenskej Fasády roka…

Spoločnosť Baumit vyhlasuje v poradí už 10. ročník súťaže Baumit Fasáda roka, ktorej cieľ sa nemení. Je ním ocenenie diel, ktoré výnimočným spôsobom spájajú invenciu architekta so špičkovou kvalitou použitých stavebných materiálov a ktoré svojím odborným vyhotovením výrazne prispievajú ku kultivácii našich miest, obcí a krajiny.

Maska_Fasada_roka_2019_orezana

Súťaž Baumit Fasáda roka 2019 oceňuje stavby v týchto kategóriách:

NOVOSTAVBY:

1. Rodinný dom (novostavby rodinných domov, vrátane dvojdomov a domov v radovej zástavbe).

2. Rezidenčné projekty a občianska vybavenosť (rezidenčné objekty, administratívne budovy, retailové a multifunkčné projekty, logistika a priemysel, šport a občianska vybavenosť).

REKONŠTRUKCIA A OBNOVA:

3. Obnovená a adaptovaná budova (budovy, ktoré nemajú historickú substanciu).

4. Sanovaná historická budova (historické, prípadne pamiatkovo chránené budovy s historickou stavebnou substanciou).

PANELOVÝ DOM

5. Osobitnou kategóriou je Zateplený panelový dom. Cenu v tejto kategórii udeľuje spoločnosť Baumit za najlepšie realizácie v oblasti zatepľovania panelových bytových domov. Túto kategóriu hodnotí osobitná porota, zložená z odborníkov v oblasti obnovy bytových domov. Hodnotí sa predovšetkým: inovácia, architektúra a estetická úroveň obnovy fasády, energetická efektívnosť budovy.

Aj v tomto ročníku súťaže bude udelená špeciálna cena Baumit Plyšová kocka za prínos k lepšej spoločnosti.

Veríme, že Baumit Fasáda roka 2019 bude tak, ako je to už štandardom, nielen prehliadkou zaujímavých a invenčných architektonických riešení fasád, ktorých osobitý vzhľad je podporený farebnosťou a novými kreatívnymi štruktúrami, ale súčasne aj ukážkou kvalitného remeselného spracovania konštrukčného detailu a správneho použitia stavebných materiálov.

Prihlasovateľom diela môže byť jednotlivec (architekt, projektant, investor či realizátor) alebo organizácia, ktorá sa zásadným podielom zaslúžila o návrh alebo realizáciu prihláseného stavebného diela – projektová či architektonická kancelária, investorská organizácia, stavebná firma. Posledný termín odovzdania súťažných návrhov je 15. február 2019. Podrobné informácie prinesieme na webovej stránke súťaže fasadaroka.sk.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk