Budeme bez plynu? Daikin má efektívne a úsporné riešenie!

Čoraz častejšie sa objavujú požiadavky majiteľov domov, ktorí požadujú výmenu vykurovacích systémov, najmä plynových kotlov, za účinnejšie a úspornejšie systémy, ktoré šetria životné prostredie znižovaním emisií CO2 a súčasne znižujú spotrebu energie, čím prinášajú úspory.

Riešením je Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma.

Pri vykurovaní priestoru kombinuje hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma technológiu tepelného čerpadla vzduch/voda s technológiou plynového kondenzačného kotla vyhodnocovaním optimálnych podmienok pre svoju hospodárnu prevádzku. Kombinuje parametre energetických nákladov (elektrická energia, plyn), energetickej účinnosti a požiadavky tepelnej záťaže na dodanie o 35 % vyššej účinnosti vykurovania a značných úspor nákladov.

Pri príprave teplej pitnej vody hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma optimalizuje prevádzku naj­účinnejšieho kondenzačného kotla.

Výhody, ktoré prináša majiteľovi počas prevádzky:

Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní s bežnými kotlami

Nízke investičné náklady

Poskytuje dostatočné teplo aj pre rekonštrukcie

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Čo je tepelné čerpadlo vzduch/voda?

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma vzduch/voda využíva trvalo udržateľný zdroj energie – získava teplo z vonkajšieho vzduchu. V uzatvorenom okruhu obsahujúcom chladivo sa vytvára termodynamický cyklus prostredníctvom vyparovania, kondenzácie, kompresie a expanzie. Ten „prečerpáva“ teplo z nižšej na vyššiu úroveň teploty. Takto získané teplo sa prenáša do systému centrálneho vykurovania cez výmenník tepla.

Čo je plynový kondenzačný kotol?

Technológia plynového kondenzačného kotla mení použité fosílne palivo na využiteľné teplo, a to v podstate bez straty. Je to pozitívne nielen pre životné prostredie, ale aj peňaženku majiteľa, pretože nižšia spotreba energie znamená nižšie náklady na vykurovanie, menšie využívanie zdrojov energie a zníženie emisií CO2. Počas tohto procesu sa spaliny schladia natoľko, že para, ktorú obsahujú skondenzuje. Takto získaná dodatočná energia sa použije pri vykurovaní.

Nízke prevádzkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej pitnej vody pri porovnaní s bežnými kotlami sú pre tento kotol charakteristické.

Vykurovanie priestoru

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid si inteligentne vyberá medzi režimom tepelného čerpadla alebo kondenzačného kotla, s možnosťou spoločnej prevádzky a vyberie pre prevádzku vždy ten najúspornejší režim v závislosti od vonkajšej teploty, cien za energiu a vnútorného tepelného zaťaženia.

Ak si zoberieme priemernú európsku klímu, najväčšiu časť požadovaného tepelného výkonu pokrýva hybridná prevádzka a prevádzka tepelného čerpadla. Výsledkom toho je až o 35 % vyššia účinnosť vykurovania.

Prevádzka tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo, ktoré je súčasťou systému tepelného čerpadla Daikin Altherma Hybrid, je najlepšia dostupná technológia na optimalizovanie prevádzkových nákladov pri priemerných vonkajších teplotách s koeficientom výkonu 5,041!

Hybridná prevádzka

Ak je väčšia tepelná strata alebo sa vyžaduje dosiahnutie najvyšších účinností pri aktuálnych podmienkach, plynový kondenzačný kotol aj tepelné čerpadlo fungujú súčasne, a tým najhospodárnejším spôsobom. Prietok vody sa automaticky reguluje, aby bolo možné znížiť teplotu vody tečúcej z radiátorov do tepelného čerpadla, a tým maximalizovať účinnosť tepelného čerpadla. Presná doba prepnutia prevádzky tepelného čerpadla na hybridnú prevádzku závisí od vlastností domu, cien energií a požadovaného nastavenia vnútornej teploty.

Prevádzka plynového kondenzačného kotla

Ak vonkajšia teplota výrazne klesne, prevádzka hybridného režimu už viac nie je účinná. V takomto prípade sa automaticky prepne len na prevádzku plynového kotla.

Teplá pitná voda

Teplá pitná voda sa pripravuje technológiou plynového kondenzačného kotla: studená voda tečie priamo do špeciálneho dvojitého tepelného výmenníka, ktorý umožňuje počas prípravy teplej pitnej vody okamžitú a nepretržitú kondenzáciu plynových spalín. Výsledkom toho je zvýšenie účinnosti o 10 až 15 % v porovnaní s bežnými kondenzačnými kotlami. Okrem toho, vďaka hybridnému princípu, keď tepelné čerpadlo vykuruje priestor, môže prípravu teplej pitnej vody súčasne zabezpečovať technológia plynového kondenzačného kotla, čoho výsledkom je optimálny komfort.

Nízke investičné náklady

Nie je potrebné vymieňať existujúce radiátory (až do 80 °C) a potrubie, keďže naše hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa pripája priamo k existujúcemu systému vykurovania, čím znižuje náklady a nekomplikuje inštaláciu. Priestor potrebný pre nový systém je veľmi podobný existujúcemu systému vďaka kompaktnému dizajnu. Nedochádza tak k strate priestoru a nie sú potrebné ani žiadne stavebné úpravy. Poskytnutie dostatočného tepla aj pri rekonštrukciách.

Tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid je vhodné pre väčšinu aplikácií, keďže tepelné záťaže sú najčastejšie do 27 kW. Plynový kotol je možné v počiatočných fázach namontovať aj bez tepelného čerpadla, a to ak je potrebné rýchle obnovenie vykurovania kvôli poruche existujúceho plynového kotla.

Jednoduchá a rýchla inštalácia

Hybridné tepelné čerpadlo Daikin Altherma sa dodáva vo forme troch komponentov:

Vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom

Vnútorná jednotka

Plynový kondenzačný kotol

Vnútorná jednotka aj plynový kondenzačný kotol sa dodávajú ako samostatné jednotky, preto je manipulácia s nimi a aj ich inštalácia jednoduchšia.

Vnútornú jednotku je možné jednoducho namontovať na stenu pomocou štandardnej zadnej dosky. Kondenzačný kotol sa rýchlymi prepojeniami prepojí s vnútornou jednotkou, čím vznikne veľmi kompaktná jednotka.

Podobne ako pri nástenných plynových kotloch sú všetky pripojenia v spodnej časti a ku všetkým komponentom je prístup z prednej časti, čo umožňuje vykonávať údržbu na jednotke veľmi jednoducho.

Pri výmene plynového kotla za tepelné čerpadlo Daikin Altherma Hybrid

šetríte prevádzkové náklady za vykurovanie priestoru aj za prípravu teplej pitnej vody

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk