Časovaná bomba – rozvody vody, kanalizácie a plynu v bytových domoch

Netesnosti, zatekanie, hlučnosť a možné ohrozenie bezpečnosti obyvateľov – to sú dôsledky havarijného stavu „stupačiek“ v starších bytových domoch. Má tento problém dobré riešenie?

Čiastočné opravy kanalizačných a vodovodných
potrubí problém neriešia, len ho mierne odsúvajú o pár týždňov dopredu. Popri odstránení systémových porúch, rekonštrukcii vonkajších fasád, okien ako aj výťahov, patrí sanácia vertikálnych potrubí vody, kanalizácie a plynu k najpálčivejším problémom starších, najmä panelových domov. Obzvlášť unikajúca splašková voda a s tým spojená korózia plynových potrubí predstavuje bezpečnostné riziko. Zaujímavým aspektom a pozitívnym motivačným prvkom pre vlastníkov je finančná návratnosť výmeny rozvodov vody v súvislosti s novom kvalitnou tepelnou izoláciou. Úspora nákladov na ohrev teplej vody na 1 byt sa podľa výpočtov a praktických skúseností pohybuje až do 70 eur za rok! Preto sa táto problematika logicky zaradila medzi priority, ktoré bude v krátkej dobe riešiť väčšina vlastníkov bytov.

Vnútorný vodovod
Rozvody pitnej vody a ohriatej pitnej vody sú na tom podobne ako kanalizácia. Väčšina z nich je v dôsledku tvrdej vody zanesená hrubou vrstvou vodného kameňa, ktorý znižuje prietok a tlak. Zároveň je živnou pôdou pre mikroorganizmy, čím voda stráca na kvalite a vhodnosti na pitie. Okrem toho sú tu netesnosti a poruchy. Výmena je nutná, pričom je rozumné jedným razom vymeniť všetky zvislé rozvody vody, kanalizácie aj plynu.
Plastové potrubia predstavujú v súčasnosti štandard pre vodovodné rozvody. Žiadny iný materiál ako plast vo svojich rozmanitých podobách a druhoch však nemá také rozdielne vlastnosti, z čoho vyplývajú aj obrovské rozdiely v kvalite medzi jednotlivými inštaláciami. Podstatný je pritom materiál rúr aj samotných spojov.
Spoločnosť REHAU využíva na rozvody pitnej a teplej vody systém RAUTITAN. Špecifikom sú kvalitné rúrky z materiálu PE-Xa (sieťovaný polyetylén najvyššej kvality – triedy A) alebo PEX-Al-PE (kombinácia plast – hliník – plast). Obe rúrky sú spájané PPSU resp. mosadznými tvarovkami, a to výnimočnou technológiou pomocou násuvnej objímky.
Dôležité pre sanácie je, že sa nepoužívajú žiadne lepidlá ani zváranie. Spájanie sa uskutočňuje mechanickým nasunutím plastovej resp. mosadznej objímky na spoj, náradie je úplne bezhlučné. Spoj sa vyznačuje vysokou pevnosťou, jednoduchou optickou kontrolou, takmer žiadnym zúžením prietoku na tvarovke a je realizovaný bez akýchkoľvek tesnení a O-krúžkov. Takmer všetky konkurenčné plastové systémy sa spájajú technológiou „Press“, pri ktorej tvarovky obsahujú tesniace O-krúžky, čo je zdrojom mnohých budúcich netesností a montážnych chýb.
 
Vnútorná kanalizácia
Kanalizačné potrubia sa v panelových bytových domoch starších ako 30 rokov dostávajú na hranicu svojej životnosti. Poruchy, akými sú netesnosti, zápach a koróziou ohrozené potrubia vody a plynu, sú ohrozením majetku a bezpečnosti obyvateľov. Výmena je nutná.
Podľa prieskumov uskutočnených v krajinách Európskej únie je práve hluk jedna z hlavných príčin nespokojnosti s vlastným bývaním. Jedným z najvýraznejších zdrojov hluku je pritom sanitárne zariadenie s príslušným odpadovým potrubím z azbestocementu alebo PVC.

Najväčším miestom vzniku hluku v rámci vnútornej kanalizácie sú hlavné stúpacie potrubia, ktoré rušia často viacerých užívateľov bytových domov zároveň. Viacerí z nás túto situáciu denne zažívajú na vlastnej koži. Navyše staré potrubie z azbestocementu nemá vzhľadom na svoju vysokú hmotnosť až také zlé akustické vlastnosti. Bežné potrubie z plastu (polypropylén alebo PVC) je na tom výrazne horšie – ľudský organizmus vníma hluk až 8-násobne silnejšie. Bolo by preto hriechom pri rekonštrukcii nahradiť staré potrubia novými ešte horšími.
RAUPIANO je dobrým riešením – má špičkový útlm hluku, vysokú tesnosť a životnosť. Montáž potrubia je jednoduchá – bez lepenia, zápachu či špiny, len zasúvaním hrdiel s tesnením.

Ing. Igor Krajčovič
REHAU s.r.o.

www.rehau.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk