Dekoratívne podlahy či koberce z prírodného kameňa?

Vzhľadovo efektný, extrémne odolný a veľmi atraktívny je MUREXIN – Koberec z prírodného kameňa. Vo svojej podstate ide o dekoratívnu, konečnú povrchovú úpravu podláh pre interiér aj exteriér, ktorá sa namieša zo špeciálnych kremičitých pieskov a štrkov na báze mramoru vysokej čistoty.

Univerzálne možnosti použitia tohto povrchu podláh, ktorý možno zaťažiť aj dopravnými prostriedkami, je vhodný pre povrchy terás, vstupných chodieb, hál či balkónov a je aj šetrný v stavebnej výške, nakoľko sa aplikuje v hrúbkach cca 6 mm.
Nanáša sa ako konečná povrchová úprava na betónový poter minimálnej hrúbky 4,5 cm alebo niektorý samonivelačný poter hrúbky cca 1,5 cm. Podklad, na ktorý kladieme MUREXIN Koberec, by mal byť vyspádovaný asi 1,5%ným spádom. Ďalšia výhoda, ktorú oceníte pri jeho bežnom používaní, je, že MUREXIN Koberec má protišmykové vlastnosti, lebo zrniečka kremičitého a mramorového piesku sú spojené epoxidovou živicou a povrch je pocitovo hladký a zároveň sa na ňom nedrží súvislý film vody, na ktorom by ste sa mohli pošmyknúť.

Farebné riešenia si viete skombinovať podľa svojho vkusu alebo si vyberiete zo štandardných vopred namiešaných farebných kombinácií. Zrnitosť zmesí je v dvoch frakciách. Mramorový hrubozrnný 2 – 4 mm a mramorový jemnozrnný 0,5 – 1 mm.

Samotná aplikácia nie je technologicky veľmi náročná. Ako prvé sa musí dokonale pripraviť povrch, na ktorý sa bude klásť finálna pochôdzna vrstva. Čistý – povysávaný povrch sa napenetruje jemnou stierkou z Murexin Epoxidová stierka EP 70 BM, na ktorú sa jemne nasype kremičitý piesok s maximálnou frakciou zrniečok 0,5 mm. Toto zdrsnenie je potrebné kvôli zlepšeniu priľnavosti finálnej vrstvy. Táto podkladná vrstva musí dobre vyzrieť min. 24 hodín pri teplote 20 °C.
Následne sa namieša Murexin mramorový koberec spolu so živicou PU 1K. Je to svetlostála živica, ktorá tvrdne reakciou so vzdušnou vlhkosťou. Rýchlosť jej tvrdnutia ovplyvňuje teplota vzduchu. Čím je vyššia, tým rýchlejšie živica tvrdne. Samotné nanášanie sa deje roztieraním murárskym hladidlom v hrúbke 6 mm. Po nanesení sa ešte povrch „zapečatí“ Murexin Epoxy Clear Coat CC 20, ktorá sa rozotrie gumenou stierkou po povrchu. Povrchy sú pochôdzne po 12 hodinách.

Ak sa koberec aplikuje na vonkajšie terasy, musí sa podklad hydroizolačne ošetriť. Používa sa Murexin izolačná vrstva PU 500. Nanesie sa murárskym hladidlom. Po vytvrdnutí sa nanesie druhá vrstva PU 500 a pre zlepšenie spojenia Koberca sa do tejto izolačnej vrstvy nasype kremičitý piesok 0,3 – 0,8 mm príslušnej farebnosti. Uhladí sa murárskym hladidlom. Maximálna dĺžka plochy, kde nie je potrebné urobiť dilatáciu, je 4 m a musí sa rešpektovať pomer 1 : 2, t.j. šírka pásu môže byť len 2 m. Aplikácia MUREXIN Koberca si vyžaduje, aby spojenie hmôt z viacerých vedier zmesi bolo realizované systémom mokré do mokrého, čo predstavuje čas asi 45 minút.

DaB z pokladov Murexin
Snímky: Murexin

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk