Dni drevostavieb na Slovensku budú aj tento rok

Po dobrých skúsenostiach a kvôli intenzívnej propagácii rozvoja moderných drevostavieb, s úmyslom osloviť čo najširšiu odbornú i laickú verejnosť, organizuje Sekcia drevostavieb (SD) ZSD SR aj v tomto roku opäť dni drevostavieb. Záujemcovia budú mať možnosť na vlastné oči vidieť a vlastnými rukami ohmatať výhody stavby na báze dreva. Na celom území Slovenska bude takto 14. a 15. októbra 2016 k dispozícii viac ako dve desiatky stavieb, väčšinou rodinných domov, do ktorých sa budú môcť záujemcovia pozrieť. Všetky podrobnosti o Dňoch drevostavieb 2016 nájdu záujemcovia na

den-d2

http://www.dnidrevostavieb.sk/

Jesenný termín tohtoročných Dní drevostavieb 2016 je dobrou príležitosťou rozhodnúť sa bývať vo svojom novom dome – postaviť novú drevostavbu v priebehu niekoľkých mesiacov je dnes bežným štandardom. Pozývame vás.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk