Dni otvorených dverí drevostavieb

Na celom území Slovenska budú otvorené dveredrevostavieb v dňoch  6. a 7. októbra 2017, väčšinou obývaných rodinných domov, do ktorých sa budú môcť záujemcovia pozrieť. Záujemcovia budú mať možnosť na vlastné oči vidieť a vlastnými rukami ohmatať výhody stavby na báze dreva. Toto podujatie má prispieť k rozširovaniu pozitívnych skúseností s modernými drevostavbami pre individuálnu bytovú výstavbu nielen medzi projektantmi a architektmi, ale aj medzi potenciálnymi investormi – staviteľmi, ktorí sa rozhodujú pre individuálne riešenie svojej bytovej otázky.

O Dňoch drevostavieb 2017 nájdu záujemcovia podrobnejšie informácie na

http://www.dnidrevostavieb.sk/

Dni drevostavieb 2017 – zoznam2

kde členské spoločnosti ZSD SR predstavujú svoju aktuálnu ponuku. Prehľad otvorených rodinných domov je aj v priloženom PDF kde sú aj kontaktné tel. čísla na majiteľov drevostavieb

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk