Domy z CLT panelov pre tých, ktorí milujú drevo

CLT oslovuje predovšetkým ľudí, ktorí majú vzťah k drevu ako konštrukčnému materiálu a radi sa drevom obklopujú. Je to moderná technológia 21. storočia, ktorá uspokojí aj najnáročnejších zákazníkov. Je jedinečnou voľbou pre ľudí, ktorí majú radi moderné technológie a súčasne majú cit a priateľský vzťah k prírode. Drevo je ideálnym materiálom pre tých, ktorí sa cítia byť jej súčasťou.

Je potešiteľné, že záujem o montované domy z dreva rastie aj na Slovensku. Moderná drevostavba, to nie je len stavba z masívu alebo surového reziva. Je to montovaná konštrukcia využívajúca moderné materiály, často vyrobené aj z menej kvalitnej drevnej suroviny. Rýchlosť výstavby, suché procesy umožňujúce okamžité, príjemné a zdravé bývanie sú dôvodom pre výber tejto technológie. Synergický efekt dopĺňa veľmi priaznivá uhlíková stopa a všeobecne akceptovateľný princíp trvalo udržateľnej výstavby.

Koncom dvadsiateho storočia ponúkol stavebníctvu priemysel panely z krížom lepeného dreva. Ich spotreba uplynulých dvadsať rokov dynamicky rastie. Tento materiál možno považovať za revolučnú technológiu v stavebníctve. Využitie nachádza najmä pri stavbe malých a stredných budov. Známe sú ale už štúdie a projekty viac ako 30 podlažných budov (nad sedem podlaží už, samozrejme, v kombinácii so železobetónom). A viaceré sa už realizujú dokonca niekoľko kilometrov od Slovenska.

Krížom lepené panely (CLT – cross laminated timber, BSP – BrettSperrholz alebo tiež X – LAM) sú vyrábané lepením vybratých a vysušených dosiek v najmenej troch navzájom kolmých vrstvách. Maximálna dĺžka panelu môže dosiahnuť až 16 metrov. Pre stavby do 6 podlaží je typická hrúbka panelu 100 – 140 mm.

Vlastnosti CLT panelu:
 je tvarovo stály, mimoriadne tuhý a ľahký. Vytvára priestorovo tuhé a stabilné konštrukcie,
 s jeho použitím sa dosiahne vysoký stupeň prefabrikácie. Všetky stavebné úpravy – vyrezané otvory pre okná, dvere, elektroinštalácie a ostatné technické zariadenia budov sú podľa dokumentácie zhotovené priamo vo výrobe,
 je veľmi presný, úpravy sú robené CNC strojmi s využitím CAD/CAM technológie,
 v interiéri je estetický a priateľský na pohľad aj dotyk – vytvára a udržuje zdravú mikroklímu,
 vytvára jedinečnú konštrukčnú kompozíciu a ducha domu,
 s použitím ďalších vrstiev s nízkym difúznym odporom možno konštruovať difúzne otvorené obvodové plášte,
 umožňuje jednoduchú tvorbu konštrukčných skladieb a detailov a minimalizuje počet montážnych spojov,
 má výbornú požiarnu odolnosť – môže byť dimenzovaná podľa potreby v rozsahu 30 – 90 a viac minút,
 má výborné akumulačné, akustickoizolačné a tepelnoizolačné vlastnosti,
 umožňuje mimoriadne rýchly a suchý spôsob výstavby s okamžitou zaťažiteľnosťou konštrukcie,
 je priateľský k životnému prostrediu a vyrobený z trvalo obnoviteľných zdrojov,
 je mimoriadne vhodným riešením pre nízkoenergetické a úsporné rodinné domy, ale aj administratívne a občianske stavby.

S ohľadom na tieto vlastnosti sa stáva technológia stavania z CLT panelov ideálna pre modernú výstavbu. Stavby možno navrhovať vo všetkých energetických kategóriách. Priestorová tuhosť je predpokladom pre viacpodlažnú výstavbu. Aj keď súčasná slovenská norma neumožňuje stavať tri a viac podlaží v budovách na bývanie, stavby s iným účelom, napr. administratívne, je možné postaviť až do piatich podlaží. Nová norma je na spadnutie a päť bytových podlaží bude realitou aj na Slovensku.

Máme skúsenosti s navrhovaním, výrobou a montážou stavieb z panelov z krížom lepeného dreva. Disponujeme kvalitným a kvalifikovaným tímom statikov, projektantov a výrobných pracovníkov, ktorí pracujú so špecializovanými počítačovými programami. Zvládneme akúkoľvek výzvu na výstavbu v tejto technológii. Predstavujeme vám niekoľko realizácií a projektov, ktoré práve realizujeme.

Ing. Ivan Kolárik
Kontrakting krov hrou

www.kontrakting.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk