Drevostavba roka 2018 vyhodnotená

V dňoch 20. až 27. 3. 2019 sa uskutočnilo stretnutie komisie na výber „Drevostavby roka 2018“. Súťaž organizoval Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky, Sekcie drevostavieb,. Predsedom komisie bol prof. Ing. Jozef Štefko, CSc – profesor a vedúci  Katedry Drevených stavieb na Drevárskej fakulte vo Zvolene.  Komisia vyberala z 12 prihlásených drevostavieb realizovaných v roku 2018.

Cífer telocvičňa 1

Cífer telocvičňa 2

Zvolenými kritériami súťaže boli:  komplexná architektonická a stavebná kvalita, užívateľský komfort, energetická hospodárnosť a environmentálna kvalita. Porota prihliadala aj na aktuálny trend prechodu k výstavbe domov s takmer nulovou spotrebou energie (ľudovo – energeticky pasívnych domov) na jednej strane, ale aj tepelný komfort v letnom období na strane druhej. Výber prebehol na základe matematického sčítania bodov, pridelených každým členom komisie. 1. miesto získala stavba telocvične pre základnú školu v obci Cífer.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk