Drevostavby

Chytrá kombinácia dreva, betónu a fermacellu na sedemposchodových bytových domoch v Berlíne.

V roku 2012 zrealizovali v Berlíne architekti zo štúdia Kaden Klingbeil stavbu dvoch nových sedemposchodových bytových domov so 14 bytovými jednotkami. Priečelia obytných domov boli zhotovené z prvkov drevenej rámovej konštrukcie. Použitie dreva pri takých vysokých bytových domoch (podlaha najvyššieho poschodia je takmer 20 metrov nad úrovňou terénu) bolo možné vďaka obloženiu sadrovláknitými doskami fermacell s účinnou požiarnou ochranou.

Jednotlivé prvky drevenej konštrukcie stien dostali požiarne obloženie, ktoré konštrukciu na dobu minimálne 60 minút hermeticky uzavrú, a tak ochránia pred vzplanutím (požiarne ochranná účinnosť opláštenia K, 60 podľa STN EN 14135). Bezpečné hermetické uzavretie zároveň minimalizuje nebezpečenstvo ďalšieho vzplanutia a vzniku ohniska v rámci konštrukcie. Navyše sa zabráni vzniku splodín a dodatočných splodín pyrolýzy.

Z vnútornej strany je drevená konštrukcia chránená pred vznietením obložením dvoma 18 mm sadrovláknitými doskami fermacell. Duté priestory konštrukcie sú kompletne izolované minerálnou vatou.

Smerom von je požiarne ochranná účinnosť opláštenia K, 60 dosiahnutá vďaka kombinácii lamiel z kamennej vlny a jednovrstvového obloženia s 15 mm hrubou sadrovláknitou doskou fermacell. Obklad z cementovláknitej dosky uzatvára konštrukciu von a tvorí nehorľavý povrch. Autori dokumentu o požiarnej ochrane v prípade používaného obloženia z dosiek fermacell výslovne poukazujú na výhody oproti stavbám z ľahkej ocele. Drevené stavebné prvky s opláštením z fermacellu totiž v prípade požiaru vykazujú minimálnu teplotnú rozťažnosť a zabraňujú priechodu spalín a požiarnych plynov v oblastiach spojov.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk