Dvere v interiéri – výtvarné dielo?

Áno. Dvere sú v interiéroch svojou plochou cca 2 m2 najväčšou plochou, ktorú inštalujeme na dobu až 50 rokov. Ich výtvarný výraz teda musí byť dlhodobo prijateľný a nesmie rušiť výraz obytného priestoru.

Bohatosť dizajnových riešení od výrobcov je
veľmi veľká. Je preto pre architektov veľkou pomôckou,
ak si preštudujú katalógy výrobcov a túto radu by mali aplikovať aj bežní zákazníci. Z produkcie tvarov, konštrukcií i materiálov od výrobcov dverí a zárubní k nim si vyberie ozaj každý a nemusí hľadať riešenia „na mieru“. Správny výber predovšetkým závisí od druhu a účelu využitia miestností, ktoré dvere oddeľujú. Príkladom môže byť WC či kúpeľňa. Tu by sa asi nik nezaoberal celoskleným dizajnom, chýbala by intimita tohto priestoru. Ale aj tu môže byť výnimka, ktorá potvrdzuje pravidlo. Obdobne je potrebné riešiť kvalitu dverí z pohľadu útlmu hluku. Pri návrhu sa musia rešpektovať aj pravidlá pre šírku dverného otvoru. Iné sú pre obývačky, iné pre WC.

Otváranie klasických dverí
Pri riešení otvárania dverí by sme mali rešpektovať riešenia z pôdorysu stavby. Tam sa obvykle dvere riešia ako otváranie do vnútra miestnosti, kde krídlo v otvorenej polohe sa „zasunie“ ku stene. Zaberie sa tým síce časť obytného priestoru, ale po vstupe do miestnosti máte celý obytný priestor miestnosti otvorený pre pohľad.
Otváranie dverí na únikových cestách – chodbách musí byť z požiarno-bezpečnostného hľadiska riešené tak, že otváranie krídiel je smerom von, čo značí, že v čase úniku sa dverné krídla vytáčajú do voľného priestoru. Dosť často sa zabúda na správne riešenie otvárania dverí vo WC a kúpeľniach. Aj tu by sa mali dverné krídla otvárať von z miestnosti. Prečo? Ak by sa vám v tomto priestore urobilo nevoľno, ako by sa k vám dostala pomoc? Vaše telo by bránilo otvoreniu krídla!

Posuvné a zásuvné dvere
Toto trendové riešenie neodoberá z obytného priestoru, je však náročné na stavebnú prípravu. Uchytenie posuvnej koľajnice musí vyriešiť statik. Aj u zásuvných dverí má statik náročnú úlohu. Zásuvné dvere, ktoré sa zasúvajú do vnútra steny, musia mať nad otvorom, ktorý uzatvárajú, staticky nosný preklad. Puzdro, do ktorého sa krídla zasúvajú, sa musí osadiť už v čase murovania priečok. Jedna nevýhoda týchto dverí spočíva v tom, že ich útlm hluku je znížený. Krídla nesmú tesne doliehať na prah – obvykle sú riešené ako bezprahové a aj tesnenie krídla zásuvu alebo posuvu okolo steny nejde dokonale utesniť proti hluku. Sú však maximálne elegantné a trendové.

Výber materiálu dverí
Pri návrhu tvaru a materiálu krídla i zárubne by sme mali vychádzať z predpokladaného  zariadenia miestností rodinného domu nábytkom a hlavne materiálom na
podlahách. Interiérové dvere by mali ladiť so štýlom podláh alebo nábytku. Nielen farebne, ale aj materiálovo. Ladenie podláh a dverí, označované ako „tón v tóne“, sa javí z po­hľadu zariadenia interiéru nábytkom ako neutrálne a dáva možnosti zariadiť dom nábytkom akejkoľvek farebnosti. Pozor však na výber štýlu nábytku, aby sme nedocielili opak našej predstavy. Kvalita interiérových dverí závisí od kvality materiálu, z ktorého sú vyrobené a kvality povrchovej úpravy. Toto je už otázka množstva finančných zdrojov, ktoré máte k dispozícii. Odporúčame preto dokonale sa oboznámiť s už spomínanými katalógmi výrobcov.
 
MiRaBo
Snímky: Sapeli

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk