Editorial

Tak sa nám teda zvolebnieva. Voľby do Národnej rady budú síce až v marci, teda o niekoľko mesiacov, ale rovnako už niekoľko mesiacov sledujeme, ako sa všetko konanie vládnych či opozičných politikov čoraz viac prispôsobuje a podriaďuje volebným ohľadom. Solidarita s utečencami je síce dôležitá, ale zmýšľanie a hlasy voličov sú dôležitejšie, aby som uviedol aspoň jeden aktuálny príklad.

Sledoval som televízne prenosy z rokovania Národnej rady. Mal som pocit, že keby ktokoľvek z poslancov prišiel s akýmkoľvek a akokoľvek dobre mieneným návrhom, protistrana ho celkom určite prinajmenšom zosmiešni a zmetie bez rozpakov pod čiernu zem – o to hlbšie, že s návrhom neprišla ona. Neraz sa pritom stalo, nehovorím, že len v tomto funkčnom období, že si vláda potichučky po čase osvojila opozičný návrh, ktorý predtým vládni poslanci zamietli. A rovnako platí, že keď táto vláda príde s čímkoľvek – napríklad so sociálnymi balíčkami, ktoré aspoň koľko toľko pomôžu tisíckam ľudí, vždy sa nájdu bystrozrakí opozičníci, ktorí aj v tom dobrom dokážu vidieť len to najhoršie. Škoda len, že za poslanecký plat je to asi tak všetko.

Nechápem, čo je na tom zlé, že majitelia rodinných domov budú môcť získať od štátu príspevok do 30 % nákladov na ich kompletné zateplenie – najviac
6 500 eur. A predsa – aj pri prerokúvaní príslušnej novely zákona sa v parlamente našli poslanci, ktorí, keď prijatie novely nemohli znemožniť, aspoň ju ofrflali s tým, že ide len o ľúbivý predvolebný ťah štátostrany. Nuž byť tak majiteľom rodinného domu pred zateplením, tiež by som si povzdychol – kiež by boli voľby častejšie a dočkávali by sme sa viacej takýchto ľúbivých opatrení!

Dobrá správa je iste aj to, že o dotáciu budú môcť požiadať aj majitelia rodinných domov, ktorí začali so zatepľovaním už v tomto roku. Na Slovensku býva v rodinných domoch približne osemstotisíc ľudí. Z celkového počtu rodinných domov je zateplených len 35 percent, kým v prípade bytových domov je to zhruba polovica. Pribudne teda počet ľudí, predpokladá sa, že väčšinou na chudobnejšom vidieku, ktorí si dom zateplia, ušetria na menšej spotrebe energií a navyše mnohí môžu nájsť aj prácu v malých firmách, ktoré budú zatepľovanie vykonávať.

Verte neverte, ale je naozaj len zhoda okolností, že práve v tomto vydaní je nosnou témou práve zatepľovanie resp. komplexná obnova domov. Viaceré články, ako a čím správne zatepliť a svoj dom komplexne obnoviť, nájdete vo vnútri časopisu.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk