Editorial

Kde sa zrazu vzalo také more peňazí na podporu bývania a rôzne dotácie pre obyčajných občanov republiky?
Takúto otázku si kladie asi väčšina obyvateľstva a krúti pri tom hlavami. Samozrejme, je nám všetkým jasné, že ide o politikárčenie a „kšeftovanie“ s naším názorom na vládu pred blížiacimi sa voľbami. Na druhej strane je tento fakt množstva peňazí určených pre ľudí potešujúci. Štve nás však „časovanie“. Zrazu po troch rokoch sa peniaze nájdu a keby ste ich hľadali v schválenom ročnom rozpočte na príslušný predvolebný rok, tak ich nikde nenájdete.

Krásna výhovorka – máme lepší výber daní a DPH, a tak ideme rozdávať. Neodporuje to však náhodou princípom rozpočtového hospodárenia štátu? Neskúmal som to, len sa zamýšľam, či by takéto „rozdávanie“ nemalo mať systémovejšie pravidlá, asi tak ako to majú „bratia“ Česi. U nich už majú roky rokúce (a je jedno, aká garnitúra – pravá či ľavá je pri moci) program podpory výmeny TZB zariadení v RD s cieľom úspor energií. Tento program kolíše len v množstve štátnym rozpočtom pridelených peňazí. Ide o systémové opatrenia realizované cez  príslušné ministerstvo. Pravidlá prideľovania sú jasne stanovené a je len jeden poradovník. Ľudia odovzdajú prihlášku, prídeš na „rad“, splnil si podmienky, dostávaš štátnu dotáciu. Žiadne predbiehanie sa, atď…
Na rozdiel od našich západných susedov je to u nás vždy len „kampaň“ a pritom z fungovania ŠFRB už máme skúsenosť s poradovníkom. Treba priznať, že vcelku korektnú. Každý rok sa vie, koľko peňazí štátny rozpočet pridelí, koľko sa vráti peňazí z poskytnutých úverov a Fond postupne poskytuje ďalšie pôžičky či dotácie. Bez škandálov! V takomto systémovom prostredí sa môžu stavebné spoločnosti, ale aj malí živnostníci venovať práci, jej kvalite a nie hľadaniu „kontaktu“, ktorý sa musí odmeniť „všimným“. Skade sa peniaze na to zoberú? Jednoducho, oklame sa kvalita materiálu, odfušuje sa práca alebo sa umelo „nafúkne“ cena. A výsledok? Trpí konečný spotrebiteľ. Žiaľ, na Slovensku je to tak!

V tejto atmosfére „objavenia“ sa peňazí úplne zaniká sprísnenie dvoch noriem – oknárskej a stavebnej, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. 1. 2016. Od tohto dátumu sa na Slovensku musia stavať stavby ultranízkoenergetické a okná musia mať hodnotu U = 1,0 W/m2K. Ide o revolučné sprísnenie tepelnotechnickej kvality našich
stavieb a správa o tejto “revolúcii“ sa neobjavila ešte nikde. Škoda. V našom časopise sa však o tejto revolúcii dočítate viac, a tak vám prajem poučné čítanie.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk