Editorial

Tak sme si teda v parlamentných voľbách zvolili nových, mnohých aj staronových, poslancov Národnej rady, nášho najvyššieho zákonodarného orgánu. Občania voliči, nespokojní so stavom vecí verejných, v nich prejavili túžbu po zmene a urobili to tak razantne, že na našej politickej scéne spôsobili hotové – zemetrasenie! Nevdojak mi to sprítomnilo časy dávnominulé, pamätníci vedia, keď sme tak razantne bojovali za mier, až hrozilo, že kvôli mieru pre budovateľské úsilie nezostane kameň na kameni.

Snaha vytvoriť na pôdoryse rozdaných kariet stabilnú a funkčnú vládu, ktorá by nebola krátkodobým zlepencom, sa rovná pokusu o kvadratúru kruhu. A nech už táto snaha dopadne akokoľvek, obávam sa, že v mnohých závažných veciach budeme zasa začínať odznova. Koľký ráz už od zásadnej zmeny pomerov spred štvrťstoročia?!

Ak sa budem pridŕžať stavbárskeho kopyta, mám na mysli napríklad nový stavebný zákon. Ako horúci zemiak si ho vlády prehadzovali skrz funkčné obdobia a keď už aj hora vajatala, že… napokon zasa len porodila myš. Dúfam, že aspoň podporný program Zelená domácnostiam a podpora zatepľovania aj rodinných domov (RD), ktoré sa u občanov stretli s mimoriadnym záujmom, budú pokračovať a pribudnú k nim ďalšie.

Popravde treba povedať, že ten veľký záujem vznikol aj vďaka dobrej propagácii oboch projektov. Kto však vie, že 1. januára 2016 sa začala „revolúcia“ vo výstavbe budov?! Ide o to, že od začiatku tohto roka sa musia podľa novelizovanej STN projektovať a stavať iba domy označované pojmom „ultranízko­energetické“. V praxi to znamená, že „straty“ tepla z domu musia byť až o 50 % menšie, ako bolo dovolené doteraz. Táto „revolúcia“ teda zásadným spôsobom ovplyvní aj výstavbu rodinných domov (RD), a hoci je v prospech stavebníkov, mnohí, ktorých sa to týka, nemajú o tom ani potuchy. Pritom práve im táto „revolúcia“ prinesie v konečnom dôsledku obrovské úspory.

V redakcii sme sa zhodli, že vinu na zlej informovanosti o uvedenej „revolúcii“ má aj to, že na Slovensku veľmi absentuje osveta a informovanosť, ktorá by oslovila širokú verejnosť formou serióznych publicistických článkov aj v iných (nielen odborných) časopisoch na tému energeticky úsporného domu. V elektronických médiách, ktorých vplyv je veľmi silný, téma úsporného domu z pohľadu spotreby energií prakticky neexistuje. A to, čo sa dá na túto tému nájsť na internete, je veľmi silne ovplyvnené reklamou.

Od novej vlády v tomto smere nemôžeme čakať nič. Rozhodli sme sa preto, že sa pokúsime túto medzeru aspoň čiastočne vyplniť. Ako sa nám to podarilo, dozviete sa z viacerých článkov na túto tému vo vnútri časopisu.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk