ELI Beamlines: Splnený sen vedcov a architektov

Magnet pre zahraničných vedcov a laureát celého radu architektonických cien. Projekt špičkového laserového centra ELI Beamlines zaradil stredočeskú obec Dolní Břežany medzi hviezdy regiónu. Nadčasová budova výborne komunikuje so svojím okolím aj vďaka estetickým sklám od Guardian Glass.

DSC07299-Edit DSC07328 DSC07383 DSC07408

Stredočeskú obec Dolní Břežany južne od Prahy ešte pred pár desiatkami rokov charakterizovalo JRD, otlčený zámok a traktorová stanica. Tak si na ňu spomína jeden z obyvateľov. V druhej dekáde 21. storočia sa Dolní Břežany začali povzbudivo rozvíjať a vďaka blízkosti k pražskej metropole sa stali sídlom budúceho najvýkonnejšieho laseru na svete.

Fakulta svetla a betónu

Architekti z Bogle Architects sa netajili tým, že laserové centrum ELI Beamlines pre nich bolo skutočnou výzvou. Museli navrhnúť budovu, ktorá bude vyhovovať citlivým laserovým prístrojom, ale aj ľuďom. Od začiatku pracovali s ideou svetla, toho laserového, ale aj prirodzeného denného svetla pre komfortné pracovné prostredie.

ELI Beamlines koncipovali ako akademickú fakultu. Na 30 000 metroch štvorcových prepojili administratívne aj výskumné budovy, do ktorých sa zmestí 300 zamestnancov. Už dnes ich tu pracuje 290. Hlavná laserová budova zaberá plochu väčšiu ako futbalové ihrisko a konštrukcia spodnej stavby je viac ako osem metrov pod zemou. Musí totiž spĺňať množstvo bezpečnostných, technických a protiradiačných požiadaviek. Samotné lasery sa vyvíjajú v USA, vo Veľkej Británii či v Litve. Vedcom umožňujú priekopnícky výskum vo fyzike, v materiálnych vedách, ale aj v biomedicíne a laboratórnej astrofyzike.

Možnosti skla Guardian Glass

Vplyv na pracovné prostredie vedcov má aj použité zasklenie od Guardian Glass. Na stavbu ELI Beamlines použili architekti moderné protislnečné sklo Guardian SunGuard SuperNeutral 70/37. Estetické a funkčné sklo privádza do interiéru dostatok svetla a zároveň odráža väčšinu tepla späť do exteriéru, čím zabraňuje prehriatiu budovy.

“Hlavnou výhodou skiel Guardian, použitých pri ELI Beamlines, je, že do interiéru prepúšťajú približne 37 percent slnečného tepla, ale zároveň veľké množstvo svetla, pretože majú minimálne zafarbenie. Presvetlenie interiéru denným svetlom je preto veľmi dobré a prispieva k príjemnému pracovnému prostrediu v budove,” hovorí Michal Hronský zo spoločnosti Guardian. Voľba stavebných materiálov, špeciálne v prostredí obce so 4000 obyvateľmi, dokázala futuristické výskumné centrum citlivo včleniť do okolitej zástavby.

Odmeny a ocenenia

Výskumné centrum ELI Beamlines v Dolních Břežanech začalo po dostavaní rýchlo zbierať ocenenia za architektúru. Získalo medzinárodnú architektonickú cenu MIPIM za najlepší priemyslový a logistický projekt, 1. miesto v súťaži Grand Prix architektov 2016 v kategórii novostavba a výročnú cenu Award of Excellence, ktorú udeľuje Asociácia pre rozvoj trhu a nehnuteľností.

Medzinárodný dosah ELI Beamlines

České ELI Beamlines je iba jedným z pilierov novej generácie laserových technológií. K ELI Beamlines v Dolních Břežanech patrí ELI Attosecond v Maďarsku a ELI Nuclear Physics v Rumunsku.

Najvýkonnejší laser v ELI Beamlines by mal dosiahnuť výkon 10 petawatt. Pre ilustráciu môžeme povedať, že je to sila slnka svietiaceho na celú Európu, zameraná do jedného bodu. Vedeckej komunite prinesie nové možnosti zobrazovacích metód v lekárstve, výskume odolnosti materiálov a konštrukčných riešení v stavebníctve.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk