Energetické štítky pre vykurovaciu techniku

Úspora energie, nové označovanie výrobkov a predpisy ErP

Ceny energií v priemere rastú z roka na rok, a preto sa snažíme vyberať aj plynové spotrebiče, aby boli čo najúspornejšie. Podľa nariadení EÚ 813 a 814, ktoré hovoria o označovaní ohrievačov a kotlov energetickými štítkami (obdobné ako poznáme z chladničiek, mrazničiek…), bude pre zákazníka jednoduchší prehľad, a tým aj výber spotrebičov podľa úspornosti prevádzky.

Význam energetických štítkov

Vykurovanie a ohrev vody v domácnostiach v Európe predstavuje približne 30 % celkovej spotreby energie. Vývoj ekologicky prívetivých výrobkov a podpora technológií s vysokým výkonom majú pre koncového užívateľa do roku 2020 prínos v tom, že sa ročne ušetrí energia 56 miliónov ton ropného ekvivalentu, čo zodpovedá spotrebe energie na vykurovanie a ohrev vody dvoch štátov porovnateľných s Talianskom.

Od 26. septembra 2015 nadobúdajú účinnosť smernice ES o ekodesigne (ErP), o označovaní energetickými štítkami, ktoré sa týkajú výrobkov na vykurovanie a ohrev vody (kotly, tepelné čerpadlá, mikro-kogeneračné jednotky, ohrievače vody a zásobníky). Toto nariadenie sa bude týkať len výrobkov, ktoré boli od výrobcu dovezené a uvedené na trh po 26.9.2015. Pre verejnosť to znamená, že výrobky, ktoré boli zakúpené pred týmto dátumom, je možné naďalej predávať a inštalovať.

Informácie na energetickom štítku

Existujú rozdielne štítky v závislosti od typu a používania výrobkov (pre výrobky určené na ohrev vody a vykurovanie musí byť uvedená klasifikácia pre obidve činnosti). Okrem energetickej triedy poskytuje štítok aj ďalšie užitočné informácie (napríklad výkon a spotreba energie v rôznych klimatických podmienkach, hlučnosť, atď.). Spojením rôznych výrobkov do systému je možné zvýšiť energetickú účinnosť vykurovania a ohrevu vody. V takom prípade musí mať systém (balíček) svoj štítok navyše, k štítkom pre jednotlivé výrobky v systéme.

Spoločnosť Quadroflex s.r.o. má v ponuke popri stabilnom sortimente plynových ohrievačov vody QUADRIGA a elektrických ohrievačov vody ARISTON aj najmodernejšie kondenzačné kotly ARISTON v rôznych vyhotoveniach (kotly na vykurovanie, prietokové a so zabudovaným zásobníkom TÚV). Všetky kondenzačné kotly ARISTON majú energetickú účinnosť triedy „A“, v prípade vhodnej regulácie až „A+“.

Kotly ARISTON EVO majú mnoho predností, sú veľmi úsporné a ohľaduplné k životnému prostrediu. V súčasnosti patria medzi najmenej hlučné a najinteligentnejšie kotly v Európe. Zväčšený výmenník je vyrobený z nehrdzavejúcej ocele značky Gianonni, ktorého výhodou je hrúbka až 1,2 mm (bežná prax 0,8 mm). Výmenník tepla majú špeciálne upravený, aby bolo možné odovzdať čo najviac tepla a využiť aj teplo spalín (latentné teplo). Niektorí výrobcovia osadili horák do kotla tak, aby horel smerom nadol a iní vkladajú rúrkové horáky do stredu výmenníka. Vratná voda (ochladená z radiátorov) vstupuje do výmenníka kotla od najchladnejšieho miesta dymovodu, tak aby odobral teplo zo spalín, a postupuje smerom k horáku k najhorúcejšiemu miestu.

Počas ochladenia spalín v dymovode sa začína vytvárať kondenzát (pri rosnom bode 56 °C ), a to je príčina kondenzácie a maximálne využitie energií. Kondenzačnými kotlami šetríme aj ovzdušie, pretože vykazujú minimálne množstvo CO, NOx. Kotly majú plynulú reguláciu výkonu horáka, spätú s regulovanými otáčkami ventilátora od 10 % do 100 %, mikroprocesorom riadenú elektroniku, autodiagnostiku, možnosť pripojenia ekvitermickej sondy.

Kotly majú prehľadný multifunkčný LCD displej, ktorý je veľkou výhodou pre užívateľa a taktiež pre servisného technika. Vybavený je najmodernejším vysoko úsporným modulačným čerpadlom (rozsah modulácie 1:10), vďaka čomu je zabezpečená maximálna úspora energií s kotlami ARISTON EVO. Samozrejmosťou je vstavaný 3-cestný motorický ventil a teplotný snímač pre externý zásobník teplej vody. Má veľmi dobre prepracovaný elektronický systém, vďaka ktorému je možné riadiť solárny systém priamo z kotla. Zákazníci ktorí už majú zakúpený ARISTON kotol od roku 2010, tak vďaka novej elektronike si budú môcť dokúpiť tepelné čerpadlo a kotol im bude fungovať ako hybrid. Servisný technik zadá cenu elektriny a cenu zemného plynu, kotol si sám vyráta, s čím je výhodnejšie vykurovať, tepelným čerpadlom alebo kotlom. Veľký modulačný rozsah šetrí energiu a klesá počet štartov horáka. Vysoká kvalita, bezpečnosť, dlhá životnosť a jednoduchá údržba produktov ARISTON vám bude zárukou spokojnosti a bezproblémového vykurovania vášho domu, bytu alebo prevádzky.

Najnovším produktom distribuovaným firmou QUADROFLEX je tepelné čerpadlo NUOS EVO na prípravu teplej vody. Tepelné čerpadlo NUOS EVO so svojou funkciou je inovatívne, keďže energiu na prípravu teplej vody získava z obnoviteľného zdroja, a to zo vzduchu, na základe termodynamického cyklu. Cez blok výmenníka je nasávaný vzduch, ktorý ohrieva vodu v zásobníku. Je to opačný dej, aký sa používa v chladničkách. Prostredníctvom zmeny stavu sa odoberá teplo obsiahnuté vo vzduchu pri nízkej teplote a vnáša sa do vody pri vyššej teplote, pričom sa týmto spôsobom „prevracia“ prirodzený tepelný tok.

NUOS EVO je vybavený aj elektrickou špirálou, ktorá sa zapína len v prípade zvýšenej potreby teplej vody alebo, keď vonkajšia teplota je menšia ako minimálna prevádzková teplota tepelného čerpadla (– 5 °C). Takto vám dokáže NUOS EVO pri príprave teplej vody poskytnúť maximálny komfort. Závesné NUOS EVO 80 – 110 a stacionárne NUOS 200 – 250 litrové tepelné čerpadlá sú ideálnym riešením pre tých, ktorí chcú vlastniť moderný ohrievač vody, využívajúci obnoviteľný zdroj energie, a zároveň ušetriť na prevádzkových nákladoch na prípravu teplej vody. Tepelné čerpadlá NUOS sú jediné ohrievače vody, ktoré sa už teraz radia do energetickej triedy A.

Podrobné informácie o najnovších výrobkoch a pripravovaných novinkách aj v oblasti obnoviteľných zdrojov sa dozviete z webstránky.

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk