Inovovaný strešný balkón pre nové perspektívy

Po úspešnom štarte strešných okien Novej Generácie sa na našom trhu predstavuje aj inovovaný strešný balkón VELUX CABRIO®. V porovnaní so svojím predchodcom vyniká modernejším vzhľadom, vyššími tepelnými úsporami a lepšími funkčnými vlastnosťami.

Strešný balkón predstavuje jednoduché riešenie,
ako vytvoriť nečakaný priestor v podkroví a zaručiť veľkolepý výhľad priamo zo strechy.
VELUX CABRIO® pôsobí v zatvorenom stave ako klasická kombinácia strešného a doplnkového okna. Dokonale splýva s rovinou strechy a nenarúša jej celkový vzhľad. Zoštíhlené rámy okien prinášajú do podkrovia ešte viac denného svetla. Jednoduchými pohybmi ho možno otvoriť a v podkroví vznikne nový nečakaný priestor.

Prémiové vlastnosti
Strešný balkón VELUX CABRIO®, ako súčasť produktovej kategórie Premium, vyniká viacerými dôležitými prvkami a vlastnosťami:
 nízkoenergetické trojsklo – z pohľadu vzduchovej prievzdušnosti sa zaraďuje do najvyššej triedy – triedy 4. Hodnota hlukového útlmu nízkoenergetického trojskla je 37 dB. Trojsklo tiež účinne bráni tepelným stratám, ku ktorým by inak mohlo dochádzať.
 samočistiaca vrstva – vonkajšie sklo prešlo špeciálnou úpravou, ktorá zabezpečí, že nečistoty sa z neho odstránia počas najbližšieho dažďa.
 vrstva proti roseniu vonkajšieho skla – špeciálna úprava v podobe zvýšenia povrchovej teploty skla zabraňuje nežiaducej kondenzácii.
 drevené vyhotovenie strešného balkóna.

Samozrejmou súčasťou strešného balkóna sú aj nasledujúce prvky:
 unikátna ventilačná klapka – do miestnosti privádza čerstvý vzduch aj pri zatvorenom okne, a tak zabezpečuje neustálu cirkuláciu vzduchu.
 zabudovaný filter proti prachu a hmyzu – vnútri zabezpečí kvalitnejší vzduch, pretože zabráni hmyzu a prašným časticiam vstúpiť do interiéru.
 systém ThermoTechnology™ – izolačné riešenie, ktoré využíva kvalitné izolačné materiály v konštrukcii okna. Spolu so špeciálnym tesnením vytvárajú príjemné vnútorné prostredie bez zbytočného prievanu.

Jednoduchá manipulácia
Strešný balkón VELUX CABRIO® možno otvoriť veľmi jednoducho.
1. Horné okno sa otvára rovnako ako bežné strešné okno VELUX so spodným ovládaním.
2. Spodné okno treba potlačiť dopredu. Súčasne sa vysunie tyčové zábradlie, ktoré je prídavným bezpečnostným prvkom.

Regulujte svetlo v podkroví
Denné svetlo v podkroví možno spoľahlivo regulovať pomocou vnútorného tienenia. V sortimente spoločnosti VELUX nájdete rôzne typy tieniacich doplnkov, ktoré sú vhodné aj na použitie na strešnom balkóne VELUX CABRIO®: od žalúzií, cez plisované, rímske až po úplne zatemňujúce rolety. K dispozícii je viac ako sto rôznych motívov, textúr a farieb, ktoré doplnia každý interiér.

www.velux.sk

25 rokov skúseností – My izoláciám rozumieme…

Otázka úspory energie už dávno nie je pre širokú verejnosť neznámou témou. Nezvratný jav vysokých cien presviedča spotrebiteľov o potrebe racionálneho prístupu k šetreniu energií.

Únik tepla…
S nadmerným únikom tepla sa môžeme stretnúť aj pri dvojplášťových strechách panelových domov. Od osemdesiatych rokov minulého storočia sa vyvíjali rôzne typy dvojplášťových plochých striech.
Charakteristickým prvkom väčšiny realizovaných dvojplášťových striech je malá hrúbka vzduchovej vrstvy. Tepelno-izolačná vrstva bola vytváraná z vláknitých materiálov vo forme rohoží, ktorá bola uložená na železobetónovej nosnej konštrukcii dolného plášťa. Horný plášť bol vyhotovený na báze dreva alebo ľahkých betónov. Čas a poveternostné podmienky preverili takéto strechy.
Nedostatočne riešená hydroizolácia ako aj nedodržanie technologických postupov pri izolovaní je charakteristickým znakom niektorých stavieb. Môžeme si všimnúť odtápanie snehu, nasledovné hromadenie sa vody vo zvodoch a vytváranie nebezpečných namŕzajúcich cencúľov a v neposlednom rade veľké prehrievanie stropných konštrukcií podstrešných bytov – to všetko svedčí o nadmernom úniku tepla. V rámci rekonštrukcií bytov dochádza vo veľkej miere k výmene okien a výplní, čo je určite kladom. Teplo, ktoré sa infiltrovalo prostredníctvom škár a netesností, však v tomto prípade zvýši svoj únik cestou menšieho odporu – stropom, strechou.

… a jeho riešenie
Riešením je dodatočná tepelná izolácia dvojplášťových striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS. Izolácia spočíva v tom, že sa na strešnej konštrukcii vytvorí vlez alebo technologický otvor, ktorý slúži na vstup do izolovaného medzistrešného priestoru. Po vizuálnej kontrole a navrhnutí riešenia sa pomocou aplikačných hadíc nafúka celulózová tepelná izolácia na stropnú konštrukciu v požadovanej priemernej hrúbke. Pomocou aplikačného zariadenia a aplikačných hadíc je materiál pneumaticky dopravovaný do pripraveného priestoru, čím sa odstráni akákoľvek ručná manipulácia s materiálom na stavbe. Ukladanie je komfortné z hľadiska riešenia detailov, jednoducho zafúkaním. Potrebné aplikačné otvory sa uzatvárajú vetraním buď aktívnymi vetracími hlavicami, alebo klasickými strešnými komínmi. Vetranie je navrhované podľa svetlej výšky izolovaného medzipriestoru ako aj potrebného počtu technologických otvorov. Dodatočné zateplenie spomínaných stropných konštrukcií dáva majiteľom starších panelových domov novú možnosť vyriešiť výrazné úniky tepla pri nižšom rozsahu sanačných prác, náročných zásahov a za priaznivú cenu.

CLIMATIZER PLUS je prírodná izolačná hmota z celulózy, ktorá sa nafúkava do striech, do stropov, podláh či podkroví. CLIMATIZER PLUS vykazuje výborné izolačné hodnoty nielen v zime, ale aj v lete – má veľmi dobrú odolnosť pri dlhodobých a intenzívnych mrazoch a zároveň vysokú odolnosť proti prehrievaniu sa konštrukcií, čo sa nedá povedať o „umelo“ vyrábaných izoláciách či už na báze peny alebo minerálnych vlákien.

Tepelné izolácie fúkanou celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS vykonávame už viac ako dve desaťročia. Toto remeslo z nášho pohľadu nie je o výpredaji, ale o tom, že váš sused bol spokojný, a preto ste si aj vy vybrali tých pravých remeselníkov. V súčasnosti v rámci Slovenska sú zrealizované tisíce stavieb zateplených tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS, ktoré sú príkladom toho, že takto zateplené stavby slúžia k spokojnosti našich zákazníkov desiatky rokov – riskovať pri zateplení sa naozaj neoplatí…

www.vuno.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk