Inšpirácia z Česka – drevodom zrastený s okolím

Zdá sa vám, že tento dom pôsobí na prvý pohľad celkom obyčajne? Potom sa architektovi a stavebníkovi ich počiatočný zámer vydaril.

Dom stojí v obci Horní Prysk pri Českej Kamenici v chránenej krajinnej oblasti Lužické hory. Pozemok sa nachádza v južnom svahu a zo severnej strany je ohraničený vyrastenými listnatými stromami lesa. V bezprostrednom okolí je rozptýlená zástavba starších i nových rodinných domov.
Stavebník a jeho architekt chceli vytvoriť prirodzene pôsobiaci dom, ktorý „vrastie“ do kontextu okolitej krajiny. Chceli postaviť rodinný dom, ktorý bude v súzvuku s okolitým prostredím i samotného pozemku a vo vnútri bude voňať drevom. Výsledná architektúra domu – zvonku vyznievajúca takmer tradične, no konštrukciou a vybavením moderná súčasná drevostavba – spĺňa zadanie vo všetkých ohľadoch.

„Pôvodné domy v tejto podhorskej lokalite majú charakter dvojpodlažných obdĺžnikových stavieb so sedlovou strechou. Prízemné podlažie býva murované, poschodie zrubové. Takto domy pôsobia akoby skladané v rôznych vrstvách, čo vytvára drobnú a malebnú mierku miestnej architektúry. Takýto charakter bol aj hlavnou inšpiráciou pri našom návrhu stavby – vytvoriť akýsi dom-sendvič, ktorý svojou hmotou a tvarom nebude v rozpore so susedným domom na vedľajšom pozemku,“ vysvetľuje východisko konceptu domu jeho autor, architekt Pavel Horák.
Výsledná architektonicko urbanistická koncepcia
Príjazdová cesta k pozemku sa vinie z jeho južnej strany – odtiaľto sa pozemok postupne dvíha až k zalesnenému svahu. Samotný dom leží v hornej (severnej) časti parcely. Tu sa otvárajú najkrajšie výhľady do diaľky a na protiľahlé svahy. Vstup do rodinného domu umiestnil architekt z juhu od cesty, ktorá sa voľne vinie miernou serpentínou od vstupu na pozemok smerom k domu. Objekt má charakteristický obdĺžnikový pôdorys, je dvojpodlažný, so sedlovou strechou.
Pohľadová hmota fasád domu je cielene „otváraná“ veľkými plochami okien z východnej a južnej strany a na západnej strane domu sú na oboch podlažiach vytvorené zakryté, avšak otvorené terasy, na ktoré je výstup z interiéru cez balkónové dvere. Hrebeň strechy domu je orientovaný pozdĺž vrstevníc a strecha „nesie“ mohutný komín obložený farebne aj materiálovo rovnakou krytinou, ako má strecha.

Na prvom nadzemnom podlaží je kuchyňa a obytná časť s jedálňou, orientovaná rohovým juhozápadným oknom k najcennejším výhľadom. Na obytnú časť nadväzuje krytá terasa, ktorá pokračuje až za dom do zakrytejšej časti záhrady. V spoločenskom priestore dominujú okrem priznaných stropových trámov aj kozubové kachle, ktoré vzhľadom na izolačné vlastnosti stavby dokážu vykúriť hlavný obytný priestor. Ak by to v mrazoch predsa len nestačilo, využije sa elektrický kotol s ústredným vykurovaním ako doplnkový zdroj.

V druhej časti domu – prvého podlažia je hosťovská izba, pri severnej fasáde sa ďalej nachádza schodisko a technické zázemie s kúpeľňou. Schodiskom pri severnej strane sa vychádza na druhé podlažie. Tu sú situované dve detské izby, veľká spálňa rodičov s vlastnou krytou terasou a šatňou, samostatná kúpeľňa, WC a špeciálna miestnosť na pranie a sušenie bielizne.
Fasáda domu je obložená smrekovcovými doskami s výraznou škárou – na prvom nadzemnom podlaží sú kladené horizontálne a na druhom vertikálne. Obidve poschodia sú odčlenené decentnou rímsou. Na obklad fasády bolo použité úplne prírodné drevo bez povrchovej úpravy v duchu zámeru, aby zovňajšok domu časom zostarol a získal podmanivú striebristo sivú patinu. Krov strechy je vytvorený z pevných KVH hranolov, krytina sedlovej strechy je skladaná z cementovláknitých dosiek. Oplechovanie, odkvapy, lem medzi podlažiami a parapety okien sú v tmavosivej antracitovej farbe.

Text: Ing. arch. Ľubica Fábri
Snímky: Lina Németh

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk