Inteligentná voľba tepelnej izolácie Thermofloc

Tepelná a zvuková izolácia THERMOFLOC je ekologická a efektívna alternatíva zateplenia ku konvenčným spôsobom pomocou izolácií z minerálnych vláken.

Celulózová izolácia THERMOFLOC je prírodná
izolácia, používaná na zateplenie striech, stien, stropov alebo podláh. THERMOFLOC sa vyrába priemyselným spôsobom výlučne z novinového papiera a  minerálnych prísad (8 %) na ochranu pred požiarom a plesňami. Vďaka svojim výnimočným vlastnostiam a ekologickému prínosu bol THERMOFLOC na výstave BAU Mníchov 2013 ako prvá fúkaná izolácia ocenený certifikátom kvality NaturePlus.

Tepelná ochrana v lete aj v zime
Dobrá izolácia chráni nielen pred chladom, ale aj pred teplom. Vysoká merná tepelná kapacita THERMOFLOC (1,95 kJ/kgK) a hustota izolácie výrazne spomaľuje prenos vysokého množstva tepelnej energie, vyžarovanej slnkom v lete. Tepelná ochrana v lete sa dá vypočítať, hovoríme o tzv. fázovom posune. Fázový posun je čas v hodinách, ktorý potrebuje tepelná vlna na prestup z vonkajšej na vnútornú stranu konštrukcie. Čím dlhší je fázový posun, tým pomalšie sa zvýšenie teploty prejaví v interiéri.

Sorpčné vlastnosti
Starostlivé plánovanie a správna stavebná fyzika konštrukcií predstavujú hodnotu, trvanlivosť a pohodlie bezpečného domova. Vynikajúce hygroskopické vlastnosti izolácie THERMOFLOC predstavujú podstatne vyššiu úroveň bezpečnosti pre stavebné konštrukcie. Na rozdiel od minerálnych izolačných materiálov môže THERMOFLOC vlhkosť absorbovať, na kapilárnej úrovni transportovať a opäť ľahko vypariť. Všetko pri zachovaní svojich izolačných schopností. Tieto pozitívne vlastnosti minimalizujú dôsledky konštrukčných chýb a výrazne zvyšujú bezpečnosť a životnosť konštrukcií.

Overená požiarna bezpečnosť
Vzhľadom k vysokému podielu organickej zložky je THERMOFLOC prirodzene horľavý stavebný materiál (trieda B2, ťažko horľavé podľa DIN 4102-1), podobne ako väčšina stavebných materiálov na báze dreva a mnoho ďalších organických izolačných materiálov. Pri požiari sa na povrchu izolačnej vrstvy z celulózy vytvára zuhoľnatená štruktúra, ktorá celulóze v súčinnosti s pridanými minerálnymi soľami dáva vyšší ochranný účinok a stálosť, ako ponúkajú bežné minerálne izolačné materiály, ktoré sa pri vysokých teplotách tavia a vystavujú konštrukciu priamemu vplyvu ohňa.

Zvuková izolácia
Výsledkom vláknitej štruktúry a hustoty zabudovanej izolácie THERMOFLOC je vysoký prietokový odpor, ktorý zabezpečuje optimálne tlmenie zvuku. Tento efekt je umocnený metódou vyfukovania s dokonalým vyplnením konštrukcie. Avšak ani najlepší zvukový izolant neodstráni konštrukčné chyby, preto je potrebné venovať pozornosť optimálnej skladbe už pri návrhu konštrukcií.

Vynikajúca efektivita nákladov
THERMOFLOC je fúkaný izolačný materiál, ktorý sa dokonale prispôsobí všetkým druhom dutín a akejkoľvek hrúbke izolácie bez odpadu a dorezávania. Pri veľkých izolačných hrúbkach odpadáva viacvrstvové kladenie rohoží, prenášanie a dorezávanie materiálu, čo podstatne urýchli montáž, zvýši kvalitu a ekonomiku prác.

Ochrana prírody
THERMOFLOC sa vyrába z čistého novinového papiera. Pri premene tohto materiálu, šetrného k životnému prostrediu, na izolačné vlákna sa spotrebuje veľmi málo energie. V skutočnosti nemôže byť žiaden iný priemyselne vyrábaný izolačný materiál vyrobený s menšou potrebou energie na kilogram ako izolácia z celulózy – cca 160-170 W/kg izolácie! Celulózové vlákna viažu na 1 kilogram zabudovanej izolácie okolo 1,4 kg CO2 a aktívne prispievajú k znižovaniu emisií znečisťujúcich skleníkových plynov do atmosféry.

Tepelno izolačné parametre

súčiniteľ tepelnej vodivosti λ = 0,039
merná tepelná kapacita c =1,95 kJ/kgK
nízky difúzny odpor μ = 1-2
trieda horľavosti B-s2,d0
schopnosť regulácie vlhkosti
odolnosť voči plesniam a hubám
európsky atest ETA 05/0186

Viac informácií získate na: www.thermofloc.eu
THERMOFLOC s.r.o.
Hydinárska 4/7
949 01 Nitra
tel.: 0915/412231
info@thermofloc.eu

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk