IZOSTAT DUO

Spoločnosť HELUZ predstavuje dvojvrstvový komínový systém ktorý obsahuje tenkostennú izostatickú vložku a je vhodný pre podtlakovú (atmosférickú) prevádzku pri všetkých typoch stavieb vrátene nízkoenergetických a pasívnych domov. Komínový systém HELUZ IZOSTAT DUO je možné kombinovat s akýmkoľvek systémom tvaroviek HELUZ vrátene celej, polovičnej alebo ventilačnej prázdnej šachty pomocou nerezových kotiev. Svou konštrukciou umožňuje nielen bezpečný odvod spalin do voľného ovzdušia, ale aj prisávánie vzduchu k spotrebiču jedným komínovým prieduchom.

izostat-duo

www.heluz.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk