Kingspan Kooltherm® K5 najlepšia voľba pre vonkajšie zateplenie

Izolácie z fenolovej peny Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska od spoločnosti Kingspan Izolácie ponúkajú najlepšiu tepelnoizolačnú schopnosť zo všetkých bežne dostupných izolantov. Ide teda o izoláciu, ktorú je možné použiť v porovnaní s ostatnými produktmi v najmenšej hrúbke, pri rešpektovaní konkrétnych tepelno-technických požiadaviek. Kingspan Kooltherm K5 Kontaktnú fasádnu dosku možno pochopiteľne využiť nielen pre novostavby, ale aj pre rekonštrukcie.

z14-051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s4 03 z14-051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s5 01 kopie z14-051 KINGSPAN Katalog Kooltherm K5 CZ s3 02

Na trhu je dostupný veľký počet variantov tepelných izolácií – každá s inými mechanicko-fyzikálnymi vlastnosťami a špecifickým uplatnením. Najväčšie množstvo realizácií prebieha s využitím EPS spolu s minerálnou vlnou, ale čoraz častejšie prichádza ku slovu variant tenkej izolácie z fenolovej peny. Aké sú hlavné dôvody?

Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti: bod pre Kooltherm K5
Jedným zo základných parametrov určujúcich kvalitu tepelnej izolácie je hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti lambda: čím nižšia, tým lepšie. U výrobkov z expandovaného polystyrénu sa táto hodnota pohybuje zvyčajne na úrovni l = 0,034 W/m.K. Izolácie z kamennej (čadičovej) vlny dosahujú zvyčajne hodnôt súčiniteľa tepelnej vodivosti l = 0,036 W/m.K. Hodnota súčiniteľa tepelnej vodivosti u fasádnej tepelnej izolácie z fenolovej peny Kingspan Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je pritom iba 0,020 W/m.K!!!

Potrebná hrúbka izolácie
Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska je teda produkt s vynikajúcou tepelnoizolačnou schopnosťou. V porovnaní s inými izolantami teda bežne stačí pri konkrétnej požiadavke na súčiniteľ prestupu tepla U len polovičná hrúbka fenolovej izolácie.

Viac svetla v interiéri
Malá hrúbka dosky Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska ju predurčuje na využitie v hustej zástavbe, kde sú mnohokrát zložité podmienky pre prirodzené osvetlenie interiérov denným svetlom. Subtílne nadpražia a ostenia okenných otvorov vyplývajúce z použitia tenkého izolantu zaisťujú väčšiu plochu pre prienik denného svetla. Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska je teda tiež vhodná tam, kde by dodatočné zateplenie z minerálnej vlny, prípadne EPS, spôsobilo výrazné rozšírenie ostení okien, a tým zníženie úrovne denného osvetlenia v interiéri.

K5_MD05462

Úspora na kotviacom materiáli
Aj ďalšia priaznivá vlastnosť vyplýva z potrebnej menšej hrúbky izolácie. Pri použití tepelného izolantu Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska je možné v rámci kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) použiť kratšie kotviace prvky ako pri použití tepelnej izolácie z EPS alebo minerálnych vlákien.

Úspora v logistike
Polovičné množstvo zatepľovacieho materiálu znamená polovičné náklady na logistiku: polovičný objem skladovacieho priestoru, polovičný objem prepravného priestoru, polovičná potreba času.

Výrazne nižšia prácnosť
Kingspan Kooltherm K5 Kontaktná fasádna doska má objemovú hmotnosť len 35 kg/m3 a je teda výrazne ľahšia ako dos­ky či rola minerálnej izolácie. Manipuláciu s balíkmi izolácie z fenolovej peny zvládne pracovník bez väčšej námahy. Rozmery dosiek sa veľmi ľahko upravujú. Dosky sa odporúča rezať ostrým zubatým nožom pozdĺž vhodnej kovovej laty, kolmo k povrchu dosky. Prašnosť takéhoto procesu je minimálna.

Izolácia pre náročného stavebníka
Vzhľadom na to, že tepelná izolácia Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska má výrazne nižší súčiniteľ tepelnej vodivosti než bežné tepelnoizolačné materiály, je výhodné použiť materiál aj pre tepelnú izoláciu obvodových stien budov, kde sa kladie dôraz na nízku potrebu energií pre vykurovanie i ochladzovanie interiéru (najmä pre nízkoenergetické a pasívne domy).

O materiáli
Vonkajšia fasádna doska Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktná fasádna doska je tepelnoizolačná doska z tuhej peny. Jadro dosiek tvorí tuhá fenolová pena s uzavretou bunkovou štruktúrou. Dosky sú na oboch stranách povrchu upravené pomocou sklenenej textílie, ktorá je s fenoplastickým jadrom dosky spojená už počas výrobného procesu, takže nedochádza k jej odlupovaniu či odlamovaniu.
Materiál neobsahuje chlórované a fluórované uhľovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluórované uhľovodíky (HCFC). Viac informácií nájdete na našej internetovej stránke.

ZDROJ: PR článok spoločnosti Kingspan Izolace Česká republika

www.kingspaninsulation.cz

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk