Komfort zastrešených terás

Romantické posedenia na záhradných terasách či terasách pri obývačke rodinného domu sú v lete veľký romantický zážitok. Horšie to je na jeseň či na jar alebo aj v zime, keď poveternostné podmienky nebývajú ideálne. Vietor a vetrom hnaný dážď či sneh pokazia pohodu oddychu.

Prestrešenie a posuvné zasklenia takýchto terás, ak ich chceme využívať celoročne, sú prínosom a rozšírením ich časového využitia. Systémov na ich výstavbu je na našom trhu dostatok, avšak existuje jeden tej najvyššej kvality. Je z Belgicka a základným konštrukčným  materiálom je povrchovo upravený hliník.
Spoločnosť Renson prináša na náš trh originálne riešenia záhradných pavilónov a dodatočných prestrešení terás. Originalita spočíva v kvalite materiálového spracovania povrchovej úpravy konštrukcie. Hlavne však v riešení strešnej roviny, ktorá môže byť v jednej chvíli vodotesne uzavretá alebo v prípade slnečného svitu môže za dve minúty vpustiť slnečné lúče v rôznom uhle do priestoru pod strechou prestrešenia.
Tieto originálne riešenia prinášajú užívateľom vysoký komfort využitia záhradných pavilónov či zrekonštruovaných terás. Na jeden takýto zrekonštruovaný objekt terasy pri rodinnom dome sme sa boli pozrieť.

Zvláštnosť zrekonštruovaného objektu terasy je v tom, že pavilón bol dodatočne „pristavovaný“, aby rozšíril už existujúcu prestrešenú terasu. Pôvodné predstavy jej využívania sa ukázali ako čiastočne obmedzované malou plochou, ktorú ešte obmedzil záhradný umeloratanový nábytok, a poveternostnými vplyvmi. Slnečný svit spôsoboval juhovýchodne orientovanej terase letné prehrievanie a vietor na jar a jeseň zasa sťažoval využívanie. Aj pôvodná plocha prestrešenej terasy sa ukázala malá.
Riešením bolo rozšírenie plochy prístavbou obdĺžnikového pavilónu, inštalácia ručne nastaviteľného zasklenia a elektricky vysúvaných či zasúvaných tieniacich textílií.
Majiteľ domu sa náhodou na služobnej ceste v Belgicku „stretol“ so záhradným pavilónom od spomínanej spoločnosti, riešenie sa mu zapáčilo, hľadal a uspel. Bratislavská firma ALUWIN má u nás jej obchodné zastúpenie. Oslovil ju a začala fáza modelovania, ako rozšíriť a skvalitniť existujúce riešenie terasy.

Ako optimum vyšlo riešenie prístavby s pevne uzatvoriteľnou strechou v prípade dažďa a odsúvateľným zasklením pôvodnej terasy, kombinovaným s tieniacou žalúziou. Prístavba má tvar obdĺžnika a je vsunutá do zelenej plochy záhrady. Na tejto prestavbe sa najzložitejšou „operáciou“ stalo zameranie. Prístavba sa musela na milimetre presne pripojiť k betónovým stĺpom existujúcej terasy. Aj výška konštrukcie bola meraná na milimetre. Prvky pavilónu systému Renson sa totiž spájajú vo vnútri konštrukcie a sú osadené vo výrobe. Na stavbe sa nedajú upraviť, tak ako sme na Slovensku naučení metódou „kramľa dotiahne“. Tejto presnosti sa musela podriadiť aj stavebná príprava kotviacich pätiek. Aj ony boli výškovo nivelované na milimetre. Príprava trvala dlhšie, avšak oplatilo sa. Po troch mesiacoch prišla konštrukcia a jej montáž bola za tri dni hotová. Bez prerábania.

Strešné lamely tesne doliehajú, dažďová voda nekvapká do priestoru pavilónu a jej odvedenie zo strešnej roviny pri zatvorených lamelách ja dokonalé. Diaľkový ovládač je v slnečných dňoch pomocník pri naklápaní lamiel, ktoré v tomto čase vytvárajú tieň podľa postavenia slnka.
Samotné presklenie pôvodného pavilónu sa realizovalo obdobným princípom, ako sa zasklievajú balkóny. Sklá sa zasúvajú po koľajničkách a uzatvoria sa tie steny, odkiaľ fúka najviac vetra. Aj tienenie je riešené zaujímavou textíliou. Bráni vstupu UV lúčov do vnútorného priestoru terasy, vy však vidíte von, len vnímate jemný „strieborno hliníkový“ tieň z tejto textílie.
Ako sa toto rozšírenie osvedčilo v praxi? Pri jednej rodinnej oslave bolo v „starej aj novej“ terase pripravené stolovanie pre 20 hostí a nebol problém s pohybom. Efekt zvýšenia komfortu oddychu sa teda potvrdil.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: Rasťo Polák, Erpol

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk