Komplexná obnova bytového domu – krok ku krajšiemu bývaniu

Byt a spoluvlastníctvo na bytovom dome je často jediným majetkom, ktorý ľudia majú, no životnosť bytoviek nie je neobmedzená. Dá sa však výrazne predĺžiť (modernými materiálmi a systémovými riešeniami). Takým riešením je komplexná obnova bytového domu – od základov až po strechu.

Veru, tak ako my, starnú aj naše bytové
domy. Keď nevyhnutná pravidelná údržba už nestačí, vidíme to na vlastné oči a odráža sa to aj na kvalite nášho bývania. Navyše, naše paneláky sú poznačené aj minulosťou. Ich výstavba totiž prebiehala rýchlo a lacno – ľudia sa sťahovali do miest a urýchlene potrebovali byty. Stavalo sa bez prihliadania na spotrebu energií budov a na technické vybavenie. Preto už dnes konštrukcie nezodpovedajú moderným štandardom (normám ani našim nárokom) a účty za energie zvyšujú náklady na bývanie.

Dom ako znovuzrodený
Cieľom komplexnej obnovy je predĺžiť životnosť bytových domov a vytvoriť také podmienky na bývanie, aby ste sa domov vracali radi a s pocitom bezpečia. Aby pekné prostredie bolo aj pred prahom vášho bytu a náklady na bývanie tvrdo nevyčerpávali rodinný rozpočet.
Obnova môže mať rôzny rozsah. Vlastníci ju pri­spôsobujú najmä svojim finančným možnostiam a požiadavkám na bývanie. Výhodou je, že čím je obnova komplexnejšia, tým kratšie bývate „na stavenisku“ a oproti čiastočným obnovám sú nižšie aj náklady (napríklad stačí postaviť jedno lešenie pre renováciu balkónov a zároveň pre zateplenie domu).

Komplexná obnova
Zahŕňa všetky možné práce, prostredníctvom ktorých obnovujeme pôvodný bytový dom a ktoré znižujú jeho energetickú náročnosť a zvyšujú jeho bezpečnosť. Ide predovšetkým o zateplenie obvodového plášťa budov (fasády, strechy); výmenu otvorových konštrukcií (spoločných okien, dverí a  zasklených stien); renováciu balkónov (zateplenie, spády, hydroizolácia, povrchy); hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy; renováciu povrchov spoločných priestorov vrátane zateplenia stropu; zriadenie vlastnej plynovej kotolne alebo kotolne na alternatívnu energiu (solárnu, veternú, tepelné čerpadlo); obnovu vstupov do bytových domov; úpravu pre imobilných ľudí a ZŤP (bezbariérové vstupy) a iné. Môžete sa rozhodnúť pre rôzny rozsah obnov a ich kombinácií, no v konečnom dôsledku budete bývať takmer v novom dome. Hoci neomladne, vizuálne aj funkčne bude ako znovuzrodený.

Od strechy po strop pivníc
Vlastníci bytov sa v rámci komplexnej obnovy najčastejšie rozhodujú pre obnovu strechy, fasády, balkónov, vstupov a interiéru domu.

Strecha
Strecha je spoločná časť bytového domu, ktorá má obrovský podiel buď na úspore tepla, alebo na jeho plytvaní. Denne odoláva poveternostným vplyvom a striedaním ročných období je vystavená extrémnym podmienkam.
Strechy na panelových domoch sú väčšinou ploché a často nevyhovujú súčasným normám. Problém je v nedostatočnej hrúbke tepelnej izolácie a v nekvalitnej hydroizolácii. Naša spoločnosť realizuje kompletný systém, pomocou ktorého vieme veľmi jednoducho a rýchlo vyriešiť problémy akéhokoľvek typu plochej strechy.
Ide o systém dodatočnej izolácie strechy polystyrénom, ktorý prekryjeme výraznou spádovou vrstvou termobetónu s hrúbkou 50 – 350 mm. Na termobetón aplikujeme 2 vrstvy modifikovanej asfaltovej lepenky od renomovaného výrobcu INDEX; vrchná má keramický posyp proti mechanickému poškodeniu a UV žiareniu. Výhodou tohto systému je vytvorenie skutočného spádu na streche a pôvodnú hydroizoláciu nemusíme perforovať novými kotvami. Samozrejmosťou sú nové vpusty, vetracie hlavice, bleskozvod a ostatné príslušenstvo.

Obvodový plášť
Obvodový plášť chráni bytový dom pred vplyvom vonkajšieho prostredia a svojím vzhľadom tvorí dominantný architektonický prvok. Zateplenie priamo úmerne vplýva na kvalitu vnútorného prostredia domu.
Naša spoločnosť používa certifikované kontaktné zatepľovacie systémy od výrobcu BASF. Pred každou realizáciou musí byť systém kompletne posúdený zo statického hľadiska, požiarneho hľadiska a z hľadiska stavebnej fyziky.
Zatepľovací systém PCI MultiTherm NEO obsahuje inovatívny druh sivého polystyrénu vyrobeného zo suroviny Neopor. Grafitové častice zaručujú tomuto druhu izolantu približne o 20 % lepšie tepelnoizolačné vlastnosti.

Jedným z benefitov, ktoré vám môžeme poskytnúť, je aj zateplenie bytového domu sivým polystyrénom v cene bieleho polystyrénu. Takto vám zrealizujeme o asi 20 % účinnejšie zateplenie bez toho, aby ste zaplatili viac.
Maximálny efekt použitím zatepľovacieho systému však dosiahnete, ak zároveň vymeníte okná v spoločných priestoroch i v bytoch a hydraulicky vyregulujete vykurovaciu sústavu. Hydraulické vyregulovanie odporúčame vykonať pri každom zásahu do vykurovacieho systému a po každej obnove, ktorá vplýva na spotrebu tepla.

Balkóny a lodžie
Balkóny a lodžie sú väčšinou technologicky najzložitejším prvokom bytového domu, a preto zvyknú byť v najhoršom stave zo všetkých konštrukcií. Ich obnova je tak najzložitejšou časťou komplexnej obnovy.
Porušené časti betónov obnažujú nosnú výstuž balkónov. Riešením ja sanácia a kompletne zostavená nová skladba balkónovej pochôdznej vrstvy s funkčnou hydroizoláciou, tepelnou izoláciou a odkvapovou hranou. Skorodované kovové zábradlia sa buď renovujú a ošetria ochranným náterom, alebo sa vymenia. Výmena je výhodnejšia preto, že už existujú nové technológie pre uchytenie zábradlí i pre povrchové úpravy. Zároveň s výmenou sa odstránia skryté poruchy.
Naša spoločnosť používa na balkóny a lodžie ucelený, odskúšaný a certifikovaný systém PCI Pecitherm. Je výnimočný svojím zložením, pretože neobsahuje spádový cementový poter, čo má viacero výhod – napríklad tenšiu skladbu a malé priťaženie, čo znižuje prácnosť a zrýchľuje postup prác.
Vynechať poter „klasického“ zloženia je možné len vďaka špeciálnemu hydroizolačnému a oddeľovaciemu pásu PCI Pecilastic U. Systém sa utesňuje kvalitnými PU tmelmi a škárovacou hmotou PCI Nanofug Premium, na ktorej povrchu sa neusádzajú riasy ani mach (vďaka procesu fotokatalýzy).
Interiér
Práce v spoločných priestoroch sú dôležité, keďže ste ich spoluvlastníkmi a denno-denne nimi prechádzate alebo ich inak využívate. Okrem vkusne obnoveného interiéru (vymenenej dlažby, obnovenia soklov, opravených a vymaľovaných stien, prípadne zateplených stropov, zakrytých napr. kazetovým sadrokartónovým podhľadom), by malo v dome fungovať všetko, čo vám zaručuje komfort a bezpečnosť. Napríklad moderné osvetlenie, s ktorým navyše ušetríte (senzorové či LED svetelné zdroje). Dobré je tiež zamyslieť sa nad napojením kamerového systému.

Na záver
Spoločnosť FORT STAV, s.r.o., má bohaté technické, realizačné a odborné zázemie a množstvo skúseností s realizáciou komplexnej obnovy bytových domov. Disponujeme vlastnými skladovými, prezentačnými, školiacimi a administratívnymi priestormi. V spojení s vyškoleným, erudovaným a skúseným personálom s profesionálnym prístupom k zákazníkom to tvorí solídny základ pre realizáciu kvalitných obnov. Naším cieľom je kvalitne odvedená práca s použitím certifikovaných materiálov v ucelenom systéme komplexnej obnovy bytového domu. Dbáme na kultúru výstavby a okamžité riešenie vašich požiadaviek. Sme vám k dispozícii a budeme veľmi radi, ak si vyberiete dlhoročné skúsenosti, kontinuitu, kvalitu a spoľahlivosť – spoločnosť FORT STAV, s.r.o.

Ing. Matej Hajdu, projektový manažér
a tím FORT STAV, s.r.o.

kompletná obnova bytových domov, zatepľovanie fasád, maliarske a natieračské práce
držiteľ licencie TSUS na zhotovovanie kontaktných tepelnoizolačných systémov
dodávateľ zatepľovacích systémov, izolácií, farieb, omietok a stavebnej chémie od výrobcu BASF
miešanie farieb a omietok na počkanie
výhradný dovozca a distribútor talianskych produktov ARTHE Decorative Line pre Slovensko

Údernícka 9
851 01 Bratislava
tel.: +421 2 38 10 51 35
www.fortstav.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk