Kupujete nové okná? Od 1. 1. 2016 platí Uokna = 1,0

Norma STN 73 05 40 – 2: 2012 – Tepelná ochrana budov (platí už od roku 2013) zadefinovala časové postupnosti zvyšovania tepelnotechnickej kvality stavebných materiálov a komponentov používaných pri výstavbe. Norma stanovila prísnejšie parametre aj pre okná!
preto: „zabudnite na parameter 1,1 !!!“

Norma definuje, že od roku 2016 budú môcť mať okná tepelnú stratu Uokna alebo Uw = len 1,0 W/m2K cez plochu 1 m2!
Norma je prísna aj z pohľadu budúcnosti, a tak v roku 2020 sa už budú smieť do stavieb montovať okná, ktorých tepelná strata Uokna bude môcť byť len 0,6 W/m2.K.

Neverte reklamám
Ak teda na reklamných letákoch výrobcov okien uvidíte údaj „ponúkame U okna 1,1“, tak si takéto okná nekupujte. Kúpite si totiž okná, ktoré nebudú od 1.1.2016 spĺňať normové požiadavky. Norma požaduje, aby celé okno dosiahlo hodnotu U=1,0 (zámerne neudávame fyzikálne jednotky, aby ste si porovnali len číselné hodnoty tepelnotechnickej kvality a ľahšie vnímali, v čom je prísnosť normy). Možno sa vám rozdiel U 1,1 a U 1,0 – teda len 0,1 bude zdať ako maličkosť, avšak tento minimálny rozdiel má  veľký dopad do budúcnosti. Vysvetlíme.
Laická verejnosť sa v hodnotení kvality okna dopúšťa chyby. Zamieňa si totiž tepelnoizolačné vlastnosti izolačného skla Ug = 1,1 s celkovou tepelnoizolačnou vlastnosťou okna Uokna či Uw = 1,1.

O čo ide?
Číselná hodnota 1,1 je v súčasnosti verejnosťou vnímaná ako synonymum kvality okna. Až na 99 % ide však len o hodnotu tepelnotechnickej kvality izolačného dvojskla, nie o hodnotu tepelnotechnickej kvality celého okna!

Tepelnotechnická hodnota celého okna pozostáva z tepelnotechnickej hodnoty rámu, krídiel a izolačného skla. Táto hodnota sa vypočíta podľa normového vzorca a overuje sa v skúšobných ústavoch. Vzorec nebudeme vysvetľovať (je znázornený ako obrázok), nakoľko by sme vás doplietli. Musíme však zdôrazniť, že ide o overenie údaju tepelnotechnickej kvality celého výrobku, teda okna.
Ak máme tepelnoizolačnú hodnotu okna dosiahnuť blízko pri čísle 1,0 a Ug (skla) = 1,1, tak tepelnoizolačná vlastnosť skla je nad požadovanou hodnotou, takže celková hodnota okna nemôže dosiahnuť normou požadovanú úroveň 1,0.
Prečo? Plocha skla okna tvorí až 80 % plochy okna. Ak máme straty tepla cez 80 % plochy okna vyššie, ako pripúšťa norma, tak sa z pohľadu fyziky nedá dosiahnuť nižšia – normová úroveň. Fyzika nepustí. Lepšia kvalita sa dá docieliť iba z kvalitnejších komponentov, z ktorých okno zmontujeme!

Prečo kupujete lacné okná
Okná na celý dom stoja obvykle 7 – 10 000 eur. Túto cenu chce stavebník zásadne znížiť a je mu jedno, akou cestou. Všeobecný trend je „zohnať“ lacné okná. Toto vám potvrdí každý predajca. Akonáhle sa začne rozprávať o zvýšenej tepelnotechnickej kvalite okien, ktorá zníži straty tepla, a že za túto zvýšenú tepelnoizolačnú vlastnosť je potrebné zaplatiť viac eur, tak sa väčšina stavebníkov začne opytovať – prečo? Takéto správanie je podľa údajov predajcov okien u 99 % záujemcov!
Toto naše nesprávne rozmýšľanie a aj správanie sa vyplýva z faktu (žiaľ), že z pohľadu našich príjmov máme pocit, že cena celej stavby je „veľmi vysoká“, a tak „musíme“ šetriť všade, kde sa dá. Pre celý dom hľadáme lacné materiálové riešenia. Cez internet si záujemca nechá od rôznych výrobcov spracovať aj 10 cenových ponúk, na ktorých ho zaujíma len celková cena. To preto, že z popisu ponúk nedokáže odborne posúdiť špecifikácie kvality od jednotlivých výrobcov (už sme naznačili, že laické, zaužívané hodnotenie kvality je spojené s číslom 1,1 a ak v ponuke takýto údaj je, tak podľa laického videnia je to dobrá ponuka!!!). Čiže „jedná“ sa len o celkovej cene. Stavebník absolútne ignoruje dopady takéhoto rozhodnutia pre budúcnosť, lebo okná mu majú šetriť teplo 20 – 30 rokov. Ozaj budú?

Aj oknári majú svoj diel viny
Svoj „diel viny“ má na tomto stave aj marketingová stratégia „oknárov“, keď v čase nástupu hospodárskej recesie (ktorá trvá už vyše 5 rokov) eliminovali pokles zákaziek znižovaním ceny a pritom prezentovali vylepšenie kvality okien. Stúpajúce náklady za kvalitnejšie komponenty, ktoré montovali do svojich výrobkov (napr. akcie typu: izolačné trojsklo za cenu dvojskla), eliminovali znižovaním svojej obchodnej marže. Tento trend však nejde aplikovať donekonečna. Každé podnikanie musí zabezpečiť aspoň jednoduchú reprodukciu, aby príjmy aspoň pokryli výdavky – taký je princíp trhu, a tak existuje hranica, pod ktorú seriózni výrobcovia nemôžu zísť.
Pre názornosť si neodpustíme porovnanie. Felíciu (najpredávanejšie auto v SR) si môžete kúpiť lacnú, s najjednoduchšou výbavou; môže byť však aj „strednej“ triedy alebo aj vo vyhotovení LUX. Majú rovnakú cenu? Nie! Toto platí aj pre okná. Sú okná jednoduché, lacné, ale aj super triedy s maximálnym komfortom užívania. A poučenie z porovnania?!
Dom staviame na celý život a okná v ňom nemeníme tak často ako auto. Auto si môžeme vymeniť kedykoľvek, vybrať okná, cez ktoré draho zaplatené teplo nekontrolovateľne uniká, však nikomu ani nenapadne. Stačí nám „nadávanie“, aké veľké zálohy na výrobu tepla musíme mesačne platiť.

Najprv sa musia oceniť komponenty
Okno(á) sa skladajú z rámu, ktorý sa pripevní do stavebnej konštrukcie. Na rám sa pomocou okovania okna pripevnia krídla a do týchto krídel sa vloží a vodotesne upevní izolačné sklo. Izolačné sklo má tiež niekoľko kvalitatívnych úrovní. Všetci už registrujete dvojsklá, trojsklá či štvorsklá, v ktorých sa ako výplň používa argón, kryptón či vákuum. Tesnenie rámu a krídla sa realizuje dvoma či tromi „rovinami“ gumových tesnení. Každý z týchto komponentov sa musí pri výrobe okna zakúpiť a následne zmontovať do fungujúceho celku.
Ceny komponentov sa tiež odvíjajú od kvality. Môžu byť lacnejšie či drahšie. Ak chceme okno vysokej tepelnoizolačnej kvality, musíme použiť cenovo drahšie komponenty. Premietnutie vyššej ceny komponentov, ako sú kvalitnejšie rámy, kovanie, izolačné trojsklo či štvorsklo, tri tesnenia, tesnenie v rovine zasklenia či vliepanie skla… do vyššej výslednej kvality, a  teda aj konečnej ceny okna, je skoro pre každého stavebníka však neprijateľné. Bludný kruh? Nie, len my sami si ho tvoríme. Fyzika a výpočty nepustia a určite presvedčia aj vás.
Rozmýšľajte a rozmýšľajte a…
Musíme zdôrazniť, že v tomto prípade išlo o zjednodušený a ideálny model posudzovania okna. Teploty vonku a aj slnečný svit sa v priebehu dňa i noci menia, a tak sa menia aj straty tepla. V podstate každú sekundu. Ak zasvieti na okno slnko, situácia strát sa môže úplne zmeniť. Intenzívny slnečný svit vytvorí tepelný zisk v interiéri…
Náš výpočet je model, ktorý pomáha vysvetliť vám – laikom správanie okien. Pre názornosť riešenia úspor tepla je to však vhodný model vysvetľovania parametra veľkosti tepelných strát. Preto pokračujeme:
Ak musíme kúriť v našom rodinnom dome 220 dní v roku, tak výšky strát tepla sú najrozhodujúcejším
parametrom ovplyvňujúcim výšku platieb za teplo. A to ešte musíte vziať do úvahy, že okná si kupujete na
20 – 30 rokov! Skôr ich nebudete vymieňať, lebo „veď sa celkom dobre zatvárajú“. Verte teda, oplatí sa vám takto jednoducho počítať a kúpiť si kvalitnejšie tepelnoizolačné okná. Uw (tepelnoizolačná kvalita celého okna) musí byť pod hodnotou 1,0. Ináč máte okná – spotrebiče tepla.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: archív redakcie a Miloš Chabada

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk