Kvalita komponentov pre okná a dvere je pre G-U samozrejmosť

Okná či vstupné dvere predstavujú zložitý stavebný prvok, ktorého konštrukčná skladba musí byť veľmi precízne posúdená z mnohých uhlov riešení. Aby sa zaručila ich dlhodobá bezporuchová funkcia, sú vystrojované rôznymi typmi kovaní. Na Slovensku máme jedného zo špičkových výrobcov. Je to spoločnosť G-U z Nitry.

Naša redakcia časopisu Dom a Byt vždy na začiatku roka uverejňuje rozhovor s vrcholovými manažérmi spoločnosti G-U. Značku G-U už dokážu identifikovať nielen výrobcovia okien, ale aj koneční zákazníci – majitelia RD, bytových domov či veľké developerské spoločnosti, lebo ponúkané riešenia sú vysokokvalitné, dlhodobo funkčné a minimálne poruchové. S produkciou G-U sa teda môžete stretnúť v rodinných domoch na oknách či zámkoch vchodových dverí, v administratívnych budovách či hoteloch, penziónoch alebo vstupoch do nemocníc, letísk, a to prostredníctvom dverí či iných systémov vstupu, ktoré sa vám pohodlne a častokrát aj automaticky pred vami otvoria a následne za vami zatvoria.

Konečný výrobok, v ktorom výrobcovia dverí i okien všetkých tvarov použijú produkciu komponentov kovaní od spoločnosti G-U (pre okná, vchodové dvere, sklopno-posuvné terasové dvere, zdvižno-posuvné dvere či zámky do dverí, atď.), je pri správnom spôsobe zabudovania vždy dlhodobo funkčný. Použitím komponentov kovaní od G-U tak získava konečný výrobok na konečnej užívateľskej kvalite. Kvalita sa prejaví nielen v komforte obsluhy, ale aj v dlhoročnej záruke funkčnosti otvárania, zatvárania, tesnosti a pod.
Očakávaných bezchybných funkcií je v prípade konečného výrobku veľa, a tak sa výrobca musí neustále venovať inováciám aj z pohľadu komfortu obsluhy pri jeho užívaní. S obdobnou starostlivosťou sa však musí venovať aj svojim obchodným partnerom v ponuke servisu či edukačnej podpory pracovníkov, ktorí kovanie(ia) či komplexné vstupy zabudovávajú do konečného výrobku.
Aj tento ráz sa budeme rozprávať s konateľom spoločnosti Ing. Radoslavom Kmecom a Ing. Norbertom Müllerom o výsledkoch minulého roka, o plánoch na rok 2016, ale aj o zámeroch v inováciách výroby.

DaB: Okná v roku 2016 musia mať podstatne vyššiu tepelnotechnickú kvalitu Uokna = 1.0. Toto súvisí s použitím izolačných trojskiel. Trojsklá sú o 1/3 ťažšie ako dvojsklá. Čo v oblasti okovania okien ponúka G-U pre túto požiadavku výroby?

G-U: Ponúkame riešenia pre ťažké elementy, ako sú okná či otváravé a posuvné dvere, dlhšiu dobu, takže nás tieto požiadavky trhu nemôžu zaskočiť. Samozrejmosťou je kompletná škála materiálov a ich kombinácií, z ktorých sa okná a dvere vyrábajú. Naši zákazníci – výrobcovia okien a dverí majú od nás k dispozícii kovania, ktoré s rezervou spĺňajú tieto požiadavky, napr. kovanie pre okenné prvky – balkónové dvere až do hmotnosti 200 kg.
Nielen požiadavky na U hodnotu, ale aj požiadavky na čoraz väčšie posuvné elementy pri terasových dverách kvôli modernej architektúre zvyšujú nároky na technológiu kovaní pre tieto elementy. Aj v tejto oblasti je G-U lídrom na trhu a našim zákazníkom vieme ponúknuť kovania do hmotnosti až 600 kg na krídlo.

DaB: Kovania pre okná, kde sú použité dvojsklá, sú zabudované v tisíckach okien. Výroba kovaní musí zabezpečiť 30 a viacročnú bezproblémovú funkčnosť otvárania a zatvárania. Darí sa to? Budú k dispozícii náhradné diely počas i po tejto dobe? Životnosť okien sa deklaruje na 25 – 30 rokov. Ak sa počas životnosti kovanie pokazí!!! – nemalo by sa, ale stať sa môže? Predpokladáte vo svojej činnosti niečo také, podobne ako v segmente automobilového priemyslu? Aj tam je povinnosť vyrábať náhradné diely po určitú dobu, a predsa…
G-U: Je potrebné si uvedomiť, že aj keď požiadavky na zníženie U hodnoty sa budú zvyšovať, neznamená to, že reálne všetky nové okná sa budú osádzať iba trojsklami. Tisíce stavieb majú v oknách zabudované izolačné dvojsklá a ich technické riešenia zatiaľ nedovolia použitie noviniek z oknárskeho priemyslu. Preto je zrejmé, že naďalej v našom výrobnom programe zostávajú závesy, ktoré majú nosnosť do 130 kg elementu krídla pri oknách, čo pri štandardných konštrukciách zďaleka prevyšuje technologické požiadavky. Občania sa teda nemusia obávať, že by sa v prípade poruchy kovania nevedeli dostať k „náhradnému“ dielu. Koncern, ktorého je náš závod súčasťou, už pôsobí v Európe 100 rokov a najmenej tak dlho „chceme“ ešte na Slovensku pôsobiť.

DaB: Pozrime sa trochu späť. Ktorá časť výrobného programu slovenského závodu koncernu G-U bola v roku 2015 komerčne najúspešnejšia?

G-U: Celkovo to bol pre nás znovu úspešný rok, a to z pohľadu viacerých oblastí. Už tradične našou najväčšou časťou výroby boli okenné kovania, ale v druhej polovici roku sme získali v rámci skupiny výrobný program, ktorý je veľmi zaujímavý a bude poznamenávať vývoj výroby u nás aj v roku 2016. Ide o výrobný program zámkov na vchodové dvere, v čom je G-U celosvetovo považované za výrazného lídra na trhu stavebných kovaní. Naše výrobné linky budú produkovať od jednoduchých bezpečnostných zámkov až po najzložitejšie elektronické systémy vo vysokej bezpečnosti proti násilnému otvoreniu.
Ďalšou veľmi úspešnou skupinou výrobkov roku 2015 bola výroba karuselových (otočných) dverí. Toto je jedna z najkomplexnejších výrob, akú v nitrianskom závode máme, keďže ide o proces od návrhu výkresovej dokumentácie až po konečnú montáž v stavbe. Tieto karuselové dvere vyrábame nielen pre náš trh, ale exportujeme ich do celého sveta na rôzne veľmi zaujímavé objekty.

DaB: Vlani ste predstavili pripravovaný koncept „bezpečných“ domových dverí pre rodinné domy s označením plugand play. Ako sa mu darí u konečných spotrebiteľov?

G-U: Nový koncept pre domové dvere naši zákazníci prijali veľmi dobre aj vzhľadom na komplexnosť produktov, ktoré ponúkame v tomto segmente. Prvky sú navzájom veľmi dobre kombinovateľné a zákazník má jedného partnera na riešenie požiadavky z trhu. Nie je nútený kombinovať produkty viacerých dodávateľov (sieťová časť, káblová prechodka, riadiaca jednotka…), čo často prináša problémy. Od G-U však zákazník dostane kompatibilné komponenty. Toto zákazníci vnímajú ako najväčšiu výhodu nášho konceptu.

DaB: S bezpečnosťou súvisí aj ďalšia otázka o programe automatickej kontroly vstupov do verejných priestorov. Čo máte nové v prípade týchto automatických dverných systémov a ako je do nich zakomponovaná (v súčasnosti aj veľmi aktuálna) automatická bezpečnostná identifikácia vstupujúcich osôb?

G-U: Tieto systémy sa odborne označujú ako „rozjednocovanie“ osôb. Používajú sa hlavne vo verejných budovách a majú za cieľ kontrolu vstupu na základe „povolenia“. Rôzne systémy sa odlišujú v ohľade na bezpečnosť manipulácie, pohodlie pri prechádzaní a frekvenciu osôb. Na prednej a zadnej strane tela priepuste sú namontované lichobežníkové alebo jednoduché stojaté stĺpy na osadenie čítačiek kariet a ukazovateľov prepustenia, ktoré monitorujú vstupujúcu osobu. Takto je zaručené, že do budovy vstúpia iba osoby s povolením. Naše riešenia ponúkajú nové mierky pri ich estetike a dizajne, aby vstupné vestibuly pôsobili dôstojne a kontrola osôb nerušila.

DaB: Vo svojom výrobnom programe propagujete aj systémy manažmentu budov. Čo si má čitateľ nášho časopisu pod týmto pojmom predstaviť?

G-U: Manažment budov je v našom ponímaní pomenovanie softvérovo-hardvérového riešenia, ktoré zastrešuje manažovanie viacerých systémov v budove (napr. prístupová kontrola, únikové východy, elektronická požiarna signalizácia, videokontrola, telefónna ústredňa…) pomocou softvéru GEMOS. Softvér je prepojený nami dodávaným hardvérom a rôznymi vstupno–výstupnými zariadeniami, ktoré dokážu monitorovať a riadiť už spomínané systémy. Tieto komplexné systémy sú však navrhované pre konkrétne podmienky objektu a sú preto náročné už v samotnom návrhu. Vždy ide o individuálnu zákazku a aj toto je ukážkou, že naši pracovníci predstavujú špičku v obore.

DaB: Kvalita výrobkov pre okná aj dvere je spojená s vysokou úrovňou kvalitného servisu. Zákaznícky servis vašej spoločnosti má viac okruhov. Môžete ich upresniť: projektanti – rozsah, výrobcovia – rozsah, náhradné diely – rozsah, konečný spotrebiteľ – rozsah.

G-U: Servis je téma, ktorou sa budeme zaoberať čoraz viac, a to nielen na Slovensku, ale celkovo v skupine G-U ako takej. Veľa výrobkov, ktoré vyrábame a dodávame, sa používa v konečných výrobkoch, ktoré si vyžadujú kvalitný a rýchly servisný zásah. Je to z dôvodu, že ide o dosť sofistikované riešenia, kde je použitá elektronika a v prípade, že dôjde k poruchovému hláseniu, napr. neodborným používaním dverí, je potrebné, aby sa na to pozrel servisný technik – špecialista. Preto sa snažíme s našimi zákazníkmi uzatvoriť servisné zmluvy, v ktorých im garantujeme preventívne servisné prehliadky, aby ich zariadenia mali nielen zvýšenú životnosť, ale aj ostatné podmienky v prípade akútnej potreby servisu či už záručného alebo pozáručného.
Čo sa zákazníckeho servisu týka ako aj podpory architektov, zostávame verní už tradične nadštandardnej ponuke servisu z našej strany – či už je to technické poradenstvo priamo u zákazníkov, školenia spojené s ukážkami montáže našich produktov či prezentácia noviniek na výstavách, napríklad výstava Fensterbau v Norimbergu, ktorá sa koná 16. – 19. 3. 2016. Touto cestou si dovoľujeme na výstavu všetkých pozvať.

DaB: Spoločnosť G-U každý rok „prekvapí“ odbornú verejnosť, ale aj konečných užívateľov nejakým zaujímavým riešením. Môžete vyzradiť, čo to bude tento rok?!

G-U: Ako sme už spomínali, tento rok v porovnaní s minulými rokmi sme začali oveľa aktívnejšie a už od januára vyrábame komplet v trojsmennej prevádzke. Tento rok bude v G-U pracovať 350 ľudí a portfólio našich výrobkov sa tiež výrazne navýši. Okrem už spomínanej výroby automatických a karuselových dverí výrazne rozšírime výrobu zámkov pre vchodové dvere. Ďalšie novinky budú aj v oblasti našej marketingovej prezentácie. Už minulý rok sme spustili portál automatickedvere.com, čím sa chceme oveľa viac priblížiť konečnému zákazníkovi. Online marketing je aj pre nás veľmi aktuálna téma a budeme sa jej venovať viac aj v roku 2016.
Čo sa týka produktov, úspešne zavádzame novú sériu zatváračov dverí OTS 73X. Tento modulárny systém s malým počtom komponentov ponúka vysokú flexibilitu a pokrýva širokú škálu požiadaviek trhu. V oblasti cylindrických vložiek sme inovovali najvyšší rad Janus do nového dizajnu s novým profilom a uviedli sme na trh nové série Livius a Helius. V dverovej technike sme pripravili pre zákazníkov nový koncept zámkov a príslušenstva s veľkým množstvom vylepšení so zjednotením dĺžky lišty na 1750 mm. V okennej technike pripravujeme nový systém skrytého kovania, veľmi dobre sme uviedli na trh nový systém kovania pre skladacie dvere a okenné systémy pre extrémne hmotnosti krídel. Pre objekty prinášame panikové zámky s univerzálnejším použitím, kde s jedným novým zámkom nahradíme 4 pôvodné zámky.

DaB: Na Slovensku nie je veľa výrobcov, o ktorých sa dá napísať, že ich inovácie posúvajú výrobcov okien, ale aj konečných užívateľov dopredu. Kto by pred piatimi rokmi predpokladal, že by sa vchodové dvere v najvyššom stupni bezpečnosti vyrábali u nás, kto by predpokladal, že na dovolenkách obdivované vstupy do hotelov budú zhotovené rukami slovenských remeselníkov. Je preto potešením, že tieto výrobky radia tohto slovenského výrobcu medzi špičku svetových výrobcov. Nitrianskemu závodu G-U v roku 2016 teda želáme veľa úspechov a ja ďakujem za rozhovor.

Ing. Pavel Kleskeň
Snímky: G-U

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk