Lunos e2 – decentrálne vetracie systémy

Lunos je rozmerovo najmenší decentrálny vetrací systém (dá sa vmontovať do otvoru 162 mm) pre dodávku čistého vzduchu so spätným získavaním tepla, „ľudovo“ nazývaným aj ako rekuperácia vzduchu. Vo svojej podstate sú to malé ventilátory, ktoré vzduch z miestnosti odsávajú a aj nasávajú a keďže ide o technologicky sofistikované konštrukčné riešenia, tak nasávaný vzduch aj tepelne upravujú.

explo_nexxt_kreutzstromlunos

Získavanie tepelnej energie, ktorú by sme inak „vyfúkli“ von, býva pozitívnym „vedľajším efektom“ takéhoto – rekuperačného – vetrania.
Kombinácia tepelnej a vlhkostnej rekuperácie v regeneratívnom výmenníku, ktorý je v telese ventilátora, zabezpečuje, že toto vetranie so spätným získavaním tepla patrí k najefektívnejším zariadeniam . Čistému vzduchu sa cez výmenník vráti viac ako 90,6% tepla.
Moderné EC motory s nízkou spotrebou el. energie potrebnou pre prevádzku zariadenia a dokonale prepracované tvarovanie lopatiek ventilátora prakticky odstránili jeho hlučnosť. ( STN norma pre spálne pripúšťa 30 dB) a ventilátory dosahujú hlučnosť max 19 dB.
Energetická efektívnosť je daná už nízkou spotrebou el. energie na prevádzku (príkon 0,09 Wh/m3 vzduchu), t.j. pri 15 m3/h vymeneného vzduchu je spotreba zariadenia iba 1,4 Wh. To zabezpečuje denné náklady pri výmene vzduchu menej ako 5 centov
Keramický výmenník tepla (dal by sa označiť aj ako zásobník tepla) je nainštalovaný v strede prúdenia vzduchu v montážnej vložke. Automaticky riadenou zmenou smeru prúdenia vzduchu (každých cca 70 sekúnd) sa výmenník zohrieva od odsávaného vzduchu a po prepnutí chodu do režimu nasávania sa zase vracia teplo a čiastočne aj vlhkosť späť do čistého nasávaného vzduchu.
Čistotu privádzaného vzduchu zabezpečuje vonkajšia poveternostná ochrana s protihmyzovou sieťkou, protiprachový alebo protipeľový filter. Malé LED svetielko avizuje potrebnú kontrolu filtrov. Prachové filtre je možné čistiť pod tečúcou vodou, prípadne umyť v umývačke riadu do teploty 80°C. Potreba údržby je teda plne automatizovaná a prakticky bez nákladová.
Jednoduchá montáž do vyvŕtaného prieduchu max 162 mm a jednoduchá inštalácia 12 V prívodu elektrickej energie zo skrinky riadenia pod omietkou v blízkosti ventilátora predurčujú tieto systémy vetrania ako už do novostavieb, tak aj do rekonštruovaných RD alebo bytov. Decentný vzhľad vnútorného – interiérového krytu ventilátora nebude rušiť žiaden štýl zariadenia interiéru. Moderné dotykové riadenie na skrinke riadenia v sebe skrýva senzory teploty, vlhkosti a CO2, ktoré sa dajú nastaviť na požadované parametre. Trvalou prevádzkou zariadenia v nastavených parametroch kvality privádzaného vzduchu je postarané o takú výmenu vzduchu, ktorá je nevyhnutná pre zdravé vnútorné prostredie. Viac na podatelna@lunos.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk