Majú krby a kachľové pece budúcnosť?

Oheň sprevádzal človeka už od nepamäti, vytratí sa z jeho príbytkov v novodobých budovách? Alebo majú krby a kachľové pece budúcnosť aj v tesných a vysoko tepelne izolovaných moderných domoch?

Na úvod krátke vyjasnenie definícií, ako sa triedia budovy z pohľadu energií. Domy sa delia podľa energetického štandardu budovy v zmysle STN 73 0540-2: 2012 [ 4 ] z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Často sa spomínajú v odborných článkoch nízkoenergetické a pasívne budovy a už v samotnom podnadpise tohto článku sú aj iné veľmi často používané názvy. Pre správne porozumenie je tu krátke vysvetlenie. Z hľadiska potreby tepla na vykurovanie a iných požiadaviek a sú v metodike STN zatriedené do jednej z kategórií:
 bežná budova existujúceho fondu
 energeticky úsporná budova
 nízkoenergetická budova
 ultranízkoenergetická budova
 budova s takmer nulovou potrebou energie

Súčasný platný štandard je nízkoenergetická budova. Od 01.01.2016 sa budú musieť budovy vyhotovovať už v štandarde utranízkoenergetickej budovy a od roku 2019 vo verejnom sektore a 2021 v súkromnom sektore v štandarde budovy s takmer nulovou potrebou tepla. Napríklad ultranízkoenergetická budova musí byť navrhnutá tak, aby maximálna potreba tepla na vykurovanie, ovplyvnená tepelnotechnickými vlastnosťami stavebných konštrukcií, nebola vyššia ako polovica potreby tepla na vykurovanie, určená pre nízkoenergetické budovy.  Povolené spotreby tepla teda klesajú radikálne, pretože radikálne sa znižujú tepelné straty budov.

Majú teda krby a kachľové pece svoje miesto v moderných budovách?
Odpoveď je jasná. Áno.
Oheň bude aj naďalej sprevádzať človeka, pretože ako jeden z piatich elementov dodáva dôležitú energiu človeku, či už tepelnú alebo aj duševnú. Navyše teplo z akumulačného krbu alebo kachľovej pece patrí medzi najzdravšie formy tepla, ktoré je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu. Z ekologického hľadiska je drevo našou domácou surovinou, ktorá je obnoviteľná.  Z ekologického pohľadu je zase spaľovanie dreva CO2 neutrálne, to znamená neprispieva ku skleníkovému efektu, ktorý spôsobuje otepľovanie našej planéty. V neposlednom rade zabezpečujú krby a pece nezávislosť, t.j. vykurujú domy aj v prípade výpadku elektrickej energie alebo odstavenia plynu.

Prišli aj obmedzenia.
Tak ako som jednoznačne uviedol, že krby a pece majú svoje miesto v moderných domoch, tak ale musím toto moje vyjadrenie spresniť, pretože nie každý krb alebo pec sú vhodné. Napríklad teplovzdušný krb alebo teplovzdušná pec nemajú v ultranízkoenergetických budovách už svoje miesto. Na chalupu áno, ale v žiadnom prípade nie do moderného domu. Príčinou tohto tvrdenia je fakt, že konštrukčné riešenia teplovzdušných pecí či kozubov sú už dnes prekonané.

Aké dielo krbu alebo kachľovej pece je vhodné:
 Akumulačný krb.
 Hypokaustový krb.
 Akumulačná kachľová alebo omietaná pec.
 Akumulačné krbové piecky.

Slovo „akumulačný“ dáva zelenú pre krby a pece v moderných budovách. Znamená to, že keď v krbe alebo peci zakúrite, tak teplo sa nedostane do priestoru okamžite, ako je to pri teplovzdušných krboch. Najskôr sa naakumuluje do akumulačných kachliarskych materiálov a následne sa postupne uvoľňuje do priestoru ako príjemné sálavé teplo, ktoré neprehrieva a nevysušuje vzduch, a ktoré blahodarne pôsobí na pohodlie a zdravie človeka.

Hypokaustový akumulačný krb
Sálavé teplo je veľmi príbuzné slnečnému žiareniu, a tak ako nás slnko dobíja energiou, tak podobný regeneračný efekt ma aj sálavý krb. Vykurovací systém pomocou hypokaustu má korene už v starovekom Ríme a má teda viac ako 2000 rokov (slovo hypokaust pochádza z gréckeho slova „hypokauston“ a znamená veľkoplošné „vykurovanie zdola“ cez dutinovú konštrukciu podlahy). V hypokaustových krboch prúdi vzduch v dutinách vybudovaných kachliarom cez viacero miestností a teplo z krbovej vložky sa takto rozdeľuje na veľké sálavé plochy a uvoľňuje sa do priestoru ako príjemné jemné sálavé teplo.

Teplovodný krb alebo pec
Toto riešenie je ideálne vtedy, keď má byť popri efekte ohňa a vykurovania krbu alebo pece podporené aj centrálne kúrenie celého domu. Kachľová pec s výkonným H2O výmenníkom môže dokonca slúžiť aj ako hlavný zdroj kúrenia. Diela s teplovodným výmenníkom sú vhodné aj v situáciách, keď krb je umiestnený na jednej strane domu a je želané vykurovanie vzdialenejších miestností. Takto sa miestnosť s krbom vykuruje priamo od krbu a vzdialenejšie miestnosti prostredníctvom vody, ktorá sa akumuluje v akumulačnej nádrži. Teplovodné krby a pece sú však ideálne aj do novodobých budov s malou potrebou tepla. Klasické teplovzdušné krby by tieto objekty prekurovali a práve tu je obrovská výhoda krbov a pecí s teplovodným výmenníkom, kde sa podstatná časť vyprodukovanej energie ukladá prostredníctvom vody do akumulačnej nádrže, z ktorej sa na základe požiadavky rozdeľuje už teplo do celého domu alebo ako TÚV (teplá úžitková voda).

Akumulačná pec so šamotovým systémom RATH
Kachľová pec je určená na spaľovanie suchého dreva s vlhkosťou do 20 % a drevených brikiet z prírodného dreva bez chemických prísad. Výkon pece sa dimenzuje vždy podľa veľkosti a tepelnej potreby priestoru, ktorý má pec vykúriť. Kachľová pec vytvára zdravú a príjemnú klímu, preto musí byť prispôsobená presne na konkrétny interiér, nemá byť príliš slabá, ale nemá ani prekurovať – toto je už ale úlohou kachliara, aby pec správne nadimenzoval. Pec sa dimenzuje na rôzne intervaly prikladania, najčastejšie na 12 hodín. Znamená to, že užívateľ prikladá do ohniska palivo raz za 12 hodín. Dávka dreva zhorí v ohnisku približne za 1,5 hodiny, spaľovanie nie je brzdené, aby boli dosiahnuté čo najnižšie emisie a najvyššia účinnosť spaľovania. Po dohorení paliva, keď už v ohnisku nie sú žiadne plamene, uzatvára užívateľ prípadne elektronika prívod vzduchu, a tak sa zabezpečí to, že vyprodukovaná energia zostane naakumulovaná v šamotových tvarovkách v peci a postupne sa bude uvoľňovať do priestoru ako príjemné sálavé teplo. Pre užívateľa je to vysoký komfort obsluhy, veď do pece prikladá palivo prakticky len dva krát za deň, ráno a večer, a pec mu vykuruje jeho príbytok celý deň. Takýto efekt sa veru nedá dosiahnuť žiadnym teplovzdušným krbom.

Akumulačná pec s moderným akumulačným systémom ORTNER
Kachľové pece s moderným akumulačným systémom ORTNER majú podobné vlastnosti ako tradičné pece so šamotovým systémom od firmy RATH. ORTNER ohniská umožňujú zabudovanie aj väčších presklených dvierok, teda pec poskytuje popri príjemnom sálavom teple aj efekt ohňa krbu, kde si užívateľ môže vychutnávať aj prekrásny pohľad na plamene ohňa. ORTNER pece umožňujú zároveň rýchlejšiu montáž vďaka premyslenému systému tvaroviek. Tieto akumulačné tvarovky vnútorného systému sú vyhotovené zo špeciálneho „šamotu“, ktorý vedie teplo rýchlejšie ako šamot, preto tieto pece sa zohrejú rýchlejšie. Vďaka špeciálnemu tvarovaniu akumulačných tvaroviek je možné ORTNER pece napojiť aj na komíny s nižším ťahom. Všetko je možné detailne nadimenzovať zo strany kachliarskeho majstra pomocou profesionálnych prepočtových programov.

Pozor na riziká
neodbornej práce – tu je štatistika požiarovosti
Remeslo kachliar je od roku 2004 remeselnou živnosťou, to znamená, že vykonávať toto remeslo môže len osoba s odbornou spôsobilosťou, teda vyučený kachliar. Žiaľ, na Slovensku je veľa firiem, ktoré túto odbornosť nemajú. Dôkazom toho sú alarmujúce štatistiky požiarovosti, evidované na Prezídiu hasičského zboru Ministerstva vnútra SR.

Vlastnosti hypokaustového krbu.

 Vysoký podiel zdravého sálavého tepla.
 Celý plášť krbu sa prehreje na príjemné teploty, čo vytvorí veľkú tepelnú pohodu v interiéri.
 Nízke prúdenie vzduchu v porovnaní s teplovzdušnými krbmi – nevíri sa prach v miestnosti.
 Výrazne predĺžená akumulačná schopnosť na 6-8 hodín.
 Vhodné krbové vložky: značka BRUNNER, SPARTHERM, HOXTER.
 Dodatočná akumulácia: akumulačné prstence a akumulačné platne značky ORTNER.
 Vzduch na horenie sa privádza z exteriéru, teda spĺňa to aj prísne kritériá tesnosti moderných budov.
 Zdravé sálavé teplo v celom dome, možnosť rozvedenia sálavého tepla aj do iných miestností respektíve na iné poschodia.
 Rovnomerné rozloženie teplôt v dome v rámci miestností a poschodí.

Vlastnosti teplovodného krbu alebo pece.

 Popri efekte krbu alebo pece je možné vykurovať aj vodou, teda dom sa takto stáva energeticky nezávislý od iných zdrojov tepla.
 Tento vykurovací systém môže slúžiť aj ako hlavný zdroj kúrenia.
 V prípade, že je použitý ako doplnkový zdroj, tak vie výrazne podporiť vykurovací systém a v prechodnom období aj pokrývať tepelnú potrebu domu.
 Vhodné krbové vložky a vykurovacie vložky do kachľových pecí s H2O výmenníkom: BRUNNER, SPARTHERM, HOXTER, AQUADOR.
 Pri vykurovacích vložkách je možné kombinovať H2O vykurovanie s akumulačnou prevádzkou kachľovej pece. Prepínaním si užívateľ určuje, či chce zohriať pec alebo uložiť energiu do vody.
 Podiel energie do vody dimenzuje kachliar individuálne podľa domu v rozmedzí 30 – 72 % z celkového výkonu ohniska. Systém krbu alebo pece sa presne prispôsobuje konkrétnemu projektu domu.
 Pri značke BRUNNER existuje aj možnosť kombinácie s varením. Ide o jedinečnú teplovodnú vložku pre sporáky BRUNNER Herdkessel: možnosť varenia + sálavé teplo + vykurovanie H2O. Môže byť aj ako hlavný zdroj vykurovania pre budovy s tepelnými stratami do 6 kW.

Vlastnosti akumulačnej pece so šamotovým systémom RATH.

 Vysoký podiel zdravého sálavého tepla, celý plášť kachľovej pece sa prehreje na príjemné teploty.
 Skvalitnenie tepelnej pohody v interiéri, nízke prúdenie vzduchu –  nevíri sa prach v miestnosti.
 Vzduch na horenie sa privádza z exteriéru, teda spĺňa to aj prísne kritériá tesnosti moderných budov.
 Výrazne predĺžená akumulačná schopnosť 8, 12, 16 až 24 hodín podľa typu pece.
 Vhodné ohniská pre tieto akumulačné pece: RATH bioohnisko, BRUNNER šamotové ohnisko alebo vykurovacia vložka, HOXTER šamotové ohnisko, SPARTHERM vykurovacia vložka.
 Akumulačný vnútorný systém pece: RATH tvarovky Quickbrick alebo individuálne šamotové systémy.

Vlastnosti akumulačnej pece s akumulačným systémom ORTNER.

 Vysoký podiel zdravého sálavého tepla, celý plášť pece sa prehreje na príjemné teploty.
 Skvalitnenie tepelnej pohody v interiéri, nízke prúdenie vzduchu – nevíri sa prach v miestnosti.
 Vzduch na horenie sa privádza z exteriéru, teda spĺňa to aj prísne kritériá tesnosti moderných budov.
 Výrazne predĺžená akumulačná schopnosť až na 12 hodín.
 Vhodné ohniská pre ultranízkoenergetické domy a domy s takmer nulovou potrebou: ORTNER kruhové ohniská na nízke dávky dreva.
 Vhodné ohniská pre tieto akumulačné pece: ORTNER ohniská, BRUNNER šamotové ohniská alebo vykurovacie vložky, HOXTER šamotové ohniská, SPARTHERM vykurovacie vložky.
 Dodatočná akumulácia: akumulačné prstence a akumulačné platne značky ORTNER.
 Vhodný typ pre nízkoenergetické, ultranízkoenergetické domy a domy s takmer nulovou potrebou.

Spracoval
Ing. Robert Šalvata
konateľ J&R INSPIRE
www.inspire.sk
prezident Medzinárodného zväzu
kachliarov VEUKO, www.veuko.com
viceprezident Cechu kachliarov
www.cechkachliarov.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk