Malá elektráreň na streche RD

Jednou z pomerne nových technológií v rámci štátom podporovaných technológií využívania OZE (obnoviteľných zdrojov energie) sú inštalácie malých fotovoltaických elektrární (FV) na strechách rodinných domov (RD).

Čo je to fotovoltaika?
Fotovoltaika znamená proces výroby elektrického napätia vyrobeného prostredníctvom svetla. Premena svetla na elektrickú energiu sa deje vo fotovoltaickom paneli, kde dopadajúcu slnečnú energiu premení absorpčný polovodičový materiál na elektrickú. Základom panelu je kremíkový článok. Kremíkové články sa spájajú podľa potreby a vytvárajú panely. Tieto sa skladajú do modulov – (stringov). Fotovoltaický systém tvoria fotovoltaické panely, meniče (striedače), batérie, podporné a istiace prvky (prepäťové a podpäťové ochrany) a kabeláž.

Ako pracuje fotovoltaický systém?
Fotovoltaické systémy premieňajú slnečnú energiu na elektrickú. Základom systému je fotovoltaický panel z kremíka.
FV panel vyrába jednosmerný elektrický prúd a napätie, ktoré sa pri bežných fotovoltaických elektrárniach (FVE) mení v meniči z jednosmerných veličín na striedavé s hodnotami vyhovujúcimi verejnej sieti 230V/50Hz. Niektoré FV systémy nepoužívajú menič jednosmerné veličiny/striedavé veličiny, ale používajú meniče DC/DC (jednosmerné veličiny/jednosmerné veličiny). Sú to zväčša systémy určené na ohrev vody. Elektrická energia z takýchto systémov (SOLAR KERBEROS) sa nedá použiť v bežných el. spotrebičoch. Používa sa na ohrev vody, vykurovanie… skrátka v spotrebičoch, ktoré nie sú závislé od charakteristiky el. energie (bojler, špirála, el. podlahové vykurovanie).

Fotovoltaické panely možno umiestniť v podstate kamkoľvek – na voľný terén, na podporné konštrukcie, ale aj na fasády, balkóny alebo strechy (ploché aj šikmé a s ľubovoľnou strešnou krytinou); prípadne je možné panely do strechy alebo fasády integrovať. Maximálny energetický zisk sa v našich podmienkach dosiahne pri orientácii panelov presne na juh, so sklonom panelov 35°.

Solárne panely odolávajú poveternostným vplyvom a majú samočistiacu schopnosť – vhodný sklon a hladký povrch vo väčšine prípadov zaručuje bezúdržbovú prevádzku (panely priebežne umýva dážď, sneh sa z hladkého povrchu samovoľne zosúva).
Podľa spôsobu zapojenia rozoznávame niekoľko schém fungovania malých FV elektrárničiek na RD.

Ongrid
ON-Grid systém je navrhnutý len na úsporu nákladov za elektrickú energiu. Je to najčastejšie používaný systém zapojenia FV elektrárne. Elektrická energia, ktorá sa v danom momente vyrobí, primárne vyplní momentálnu spotrebu elektrospotrebičov v danej chvíli. To znamená, že elektrickú energiu nebudú v tej chvíli brať z verejnej siete, ale z fotovoltaických panelov. Prebytky elektrickej energie možno dodávať do siete alebo ich ukladať formou tepla do elektrického bojlera.
ON-Grid systém je obzvlášť výhodný vo firmách a objektoch, kde je predpokladaný odber el. energie hlavne cez deň, avšak jednoduchosť systému a finančne najmenšia záťaž sú dôvody, prečo je tento systém najmontovanejší aj na klasické RD, kde vďaka nižšej vstupnej investícii je návratnosť veľmi rýchla.

Hybrid
Hybridný systém je kombináciou ON-Grid systému a OFF-Grid systému. Tento systém je obzvlášť výhodný pri čerpaní dotácií, pretože pri čerpaní dotácií dávame prebytky do siete zadarmo, avšak pri tomto systéme si prebytky ukladáme do batérií, odkiaľ neskôr, keď už samotný výkon FV elektrárne nepostačuje na pokrytie spotreby domu, energiu čerpáme z batérií a nekupujeme ju zo siete.
Pri tomto systéme sa množstvo batérií nemusí podriaďovať spotrebe domu, ale dá sa prispôsobiť finančným požiadavkám majiteľa, keďže dom nie je závislý iba od FV elektrárne, tak ako to je pri OFF-Grid systéme.

Ohrev TÚV
Systém využíva elektrickú energiu vyrobenú vo fotovoltaických paneloch na ohrev TÚV v zásobníku vody. Kvalitný a funkčný systém na ohrev TÚV pomocou el. energie sa dá jednoducho pripojiť k bežným el. bojlerom a používa MPPT reguláciu.

Fotovoltaický ohrev vody je často porovnávaný s fototermickým systémom, oproti ktorému má však rad výhod, ako sú napríklad životnosť systému, menšie počiatočné náklady, jednoduchšia inštalácia systému, bezúdržbovosť – pri fototermickom systéme treba pravidelne meniť teplovodnú kvapalinu; fototermický systém potrebuje na svoju funkčnosť zdroj el. energie (obehové čerpadlo, riadiaca jednotka), zatiaľ čo fotovoltaický ohrev vody môže fungovať ako ostrovný systém.

Systém je možné ľahko pripojiť k 98 % bežných elektrických bojlerov nainštalovaných v domácnosti s odporúčaným objemom od 120 l do 200 l. Systém pozostáva z fotovoltaických panelov, jednotky SOLAR KERBEROS, ktorá sa dodáva vo viacerých výkonových radoch, a elektrického zásobníku vody. SOLAR KERBEROS má viacero možností pripojenia – dokáže fungovať ako ostrovný systém, bez pripojenia do verejnej elektrickej siete, prípadne ho vieme pripojiť do elektrickej siete a nastaviť tak, aby pri nedostatočnej teplote ohrievanej vody el. energiu potiahol z verejnej elektrickej siete. Možno ho kombinovať napríklad aj s plynovým doohrevom.
Na fotovoltaický ohrev TÚV vrátane zásobníku vody sa taktiež vzťahuje finančná podpora z programu „zelená domácnostiam“.
O firme
SOLARNY DOM, s.r.o., vám ponúka kompletné služby v oblasti solárnych systémov s pôsobením po celom Slovensku. Venujeme sa predaju solárnych komponentov, montáži FV elektrární, servisu FV elektrární pre rodinné domy, chalupy, firemné účely a bytové jednotky.
Naším cieľom je ponúkať kvalitu a zabezpečiť v prvom rade spokojnosť zákazníka, preto ponúkame
len overené produkty, ktoré majú certifikáty
TÚV a certifikáty kvality ISO. Na každý systém sa pozeráme individuálne a prispôsobujeme ho požiadavkám konkrétneho klienta.

PREČO SI VYBRAŤ NÁS
1. Predaj všetkých komponentov
Od kvalitných FV panelov cez striedače vyrobené v EÚ až po skrutky na uchytenie systému, to všetko u nás nájdete v prvotriednej kvalite.

2. Montáž FV na kľúč
Z ponúkaných komponentov vám vieme zhotoviť kompletnú ponuku presne pre vaše potreby a vieme vám vašu elektráreň dodať od A po Z. Vrátane všetkej administratívnej záťaže. Sme držitelia osvedčenia inštalatér od MH SR.

3. Záručný a pozáručný servis
Ponúkame kompletný záručný a pozáručný servis, a to pre našich klientov prednostne a v prípade pozáručného servisu za zvýhodnené ceny.

Základ filozofie firmy je spokojný a informovaný zákazník. Preto u nás na web-stránkach nájdete všetky informácie ohľadom fotovoltaiky. Máte možnosť sa zaregistrovať a dostávať od nás aktuálne informácie. A ak si pre montáž svojich solárnych panelov vyberiete nás, tak sa veľmi tešíme na min. 30-ročnú spoluprácu – taká dlhá je totiž minimálna životnosť vášho fotovoltaického systému. Našim zákazníkom sme vždy k dispozícii.
Finančný príspevok na inštaláciu zariadenia/zariadení, uhrádzaný na základe uzatvorenej zmluvy o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia medzi domácnosťou a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, je nástrojom na realizáciu podpory využitia obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach a je poskytovaný domácnostiam z finančných prostriedkov európskych štrukturálnych a investičných fondov, v rámci národného projektu Zelená domácnostiam, v súlade so Všeobecnými podmienkami projektu, zverejnenými na internetovej stránke zelenadomacnostiam.sk.
Spoločnosť SOLARNY DOM, s.r.o., je zapísaná v zozname oprávnených zhotoviteľov v zmysle Všeobecných podmienok národného projektu Zelená domácnostiam.

SOLARNY DOM, s.r.o.
Office a obchodné priestory:
Námestie J. Herdu 1
917 01 Trnava
Mobil:+421 940 630 630
E-mail: info@solarnydom.sk
Web: www.solarnydom.sk
E-shop: eshop.solarnydom.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk