Medzinárodná konferencia Okná a tieniaca technika na výstave CONECO 2017

Od stredy 22.3.2017 do soboty 25.3.2017 bude Výstavisko Incheba EXPO Bratislava, Viedenská cesta 3 – 7, dejiskom už 38. medzinárodného veľtrhu stavebníctva CONECO.

Veľtrhy CONECO – RACIOENERGIA – PASÍVNE DOMY – DREVOSTAVBY – VODA 2017 každoročne prinášajú nové trendy v stavebníctve i v architektúre. Pod jednou strechou nájdete všetko potrebné pre stavbu a rekonštrukciu – od stavebných materiálov, cez okná, dvere, strechy, podlahy, klimatizácie, elektroinštalácie, sauny, vírivky, garážové brány až po zariadenie do záhrady.

V rámci veľtrhu CONECO sa vo štvrtok 23. marca 2017 v hale B uskutoční Medzinárodná konferencia Okná a tieniaca technika za účasti špičkových odborníkov zo Slovenskej republiky a Českej republiky. Vstup na konferenciu je na vstupenku na výstavu CONECO.

690_coneco17sk

Prednášajúci a témy prednášok konferencie

Prof. Ing. Jozef Hraška, PhD.: Denné osvetlenie budov a tieniaca technika

Prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD.: Vplyv prostriedkov slnečnej ochrany okna na tepelnotechnické a optické vlastnosti zasklení

Ing. Peter Snopko: Výplňové konštrukcie, tienenie a tepelné mosty (Dobrá tieniaca technika vzniká v projekte, najneskôr pri návrhu okna a pri návrhu priľahlých stavebných konštrukcií)

Ing. Miroslav Piteľ: Faktory ovplyvňujúce tepelný komfort podkrovných miestností

Doc. Ing. Šárka Šilarová, CSc.: Příklady zabudování stínicí techniky do zateplovacích systémů

Ing. Tomáš Veselý: Stínicí technika a její vliv na energetickou náročnost budov; Sálavé vlastnosti materiálů pro stínění; Účinnost stínicích prvků a Normové výpočty stínicího součinitele Fc; Aplikace stínicích prvků – požadavky na dokumentaci

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk