MGU – Energeticky úsporný stavebný systém

Dá sa postaviť dom s takmer nulovou potrebou tepla SVOJPOMOCNE? Áno, systém MGU to umožňuje.

Prečo projektovať a ako stavať rodinné domy s takmer nulovou spotrebou energií (nZEB)? Preto, lebo majú nízke prevádzkové náklady na prípravu tepla, ktoré je potrebné do domu dodávať až 220 dní v roku…

Ďalším argumentom, prečo stavať tieto energeticky úsporné domy, je fakt, že od 1. januára 2016 sa podľa  noriem musia stavať domy označované pojmom Ultranízkoenergetické – trieda A 1! O ďalších niekoľko rokov (po roku 2020) sa budú smieť stavať už len domy s takmer nulovou spotrebou energie – trieda A 0!
Tieto energetické „nariadenia“ či „usmernenia“ vyplývajú z implementácie energetických smerníc EÚ do našich stavebných predpisov. Pre všetky zainteresované strany (projektanti, realizátori, ale aj investori) tieto prísne energetické kritériá prinesú nové požiadavky pri tvorbe architektonických koncepcií a ich následnom rozpracovaní do realizačnej projektovej dokumentácie budúcej  stavby rodinného domu.

Východiská pre vaše rozhodnutia
Zosumarizujme si základné požiadavky, ktoré máme na energeticky úsporný rodinný dom. Predpokladá sa, že dokončený rodinný dom bude mať životnosť 50 až 70 rokov. Ide teda skutočne o celoživotnú investíciu, obzvlášť ak je stavba financovaná hypotékou na 30 rokov. Dom musíte po dobu jeho životnosti prevádzkovať, teda platiť energie, ktoré vám dodajú teplo, teplú vodu, jednoducho umožnia komfortné užívanie. Hospodárnosť prevádzky preto musí byť z pohľadu jeho majiteľa priorita! Hospodárnosť domu zásadným spôsobom ovplyvňujú straty tepla cez obálku stavby.

Výber stavebného materiálu
Veľmi dôležité bude rozhodnutie, „z čoho“ si postavíte svoje bývanie. Ide o výber stavebného materiálu a následných konštrukčných riešení stien, stropov a striech stavby. Obvykle tento „rébus“ riešite guglovaním si informácií o všetkých dostupných stavebných systémoch. Nakoľko nie ste profesiou stavbári, tak si skusmo hľadáte porovnávateľné parametre a snažíte sa ich zosumarizovať a porovnávať.
Druhou „neznámou“, ktorú musíte riešiť, je obstarávacia cena, za ktorú si zaobstaráte svoj rodinný dom. Veľmi veľa domov sa stavia cez hypotekárny úver, a tak výslednú cenu za stavbu domu je potrebné poznať už na začiatku stavby, keď si hypotéku vybavujete. Preto „guglujete ceny“ a hľadáte najlacnejší materiál. Nakoniec sa pre niektorý rozhodnete – obvykle je to však iba „pocitové“ rozhodnutie. Výber sa obvykle zúži na dve otázky: Murovaný? Drevostavba?

Pohľad cez straty tepla
Na dom je potrebné pozerať sa cez prizmu strát tepla. Je jedno, z čoho si postavíte svoj dom, jeho prevádzkové náklady zásadným spôsobom ovplyvňuje konštrukčná skladba stavebných konštrukcií. Ak sú konštrukcie správne vyskladané, straty tepla sú nízke. Čo teda u stavebných materiálov porovnávať?
Musíme porovnávať straty tepla cez 1 m2 steny (okna, dverí, strechy, atď…) pri rovnakých vonkajších a vnútorných teplotách. Tieto parametre sú označované ako hodnota U s dolným indexom a sú udávané v jednotkách kWh/m2.

Riešenia sú dostupné
Dnes, keď sú známe všetky teoretické podklady progresívnych spôsobov projektovania aj procesov realizácie, teda stavania energeticky vysoko úsporných domov, by nemal byť žiaden problém požiadať svojho projektanta, aby vám vyprojektoval dom s nízkymi stratami tepla (nZEB). Nemali by ste mať ani obavy z „vysokých“ obstarávacích nákladov takéhoto domu, pretože v podstate ani neexistujú.
V energeticky vysokoúsporných domoch (nZEB) nepotrebujete ústredné kúrenie za tisíce eur, nepotrebujete drahé klimatizácie s vysokými prevádzkovými nákladmi, ale ani centrálne rekuperačné jednotky. Pri riešení vykurovania domu s takmer nulovou spotrebou energie postačia v obytných miestnostiach lokálne infrapanely či elektrické vykurovacie telesá s veľmi nízkymi vykurovacími výkonmi a s minimálnymi obstarávacími nákladmi v desiatkach eur.

Štandardné stavebné riešenia
Všeobecne sa už vie, že jednovrstvové konštrukcie nedokážu splniť požiadavku veľmi nízkych tepelných strát cez steny domu. Dnes sa za „štandard“ považuje zateplená stena. Táto má však svoje limity vyplývajúce z technológie prác. Tým limitom je kotvenie – fixovanie tepelných izolácií nad 20 cm, nakoľko úchytky (hmoždinky) musia byť hrubé a sú teda aj finančne náročné. Taktiež ich veľký počet vyvoláva obavy z množstva „bodových“ prestupov tepla. Riešením sú sendvičové riešenia konštrukčnej skladby stien.
Predstavujeme systém MGU
Základnou myšlienkou pri vzniku koncepcie sendvičového stavebného systému MGU bola snaha eliminovať tepelné straty cez steny v maximálnej miere. Ako sa to dá?

Ideálnym riešením sú sendvičové konštrukcie. Vložením tepelnej izolácie medzi dve statické steny sa dá  zvýšiť tepelnoizolačný odpor obalových konštrukcií celej stavby. Stratám tepla musia zabrániť hrubé tepelné izolácie strechy, stien, okien, dverí, ale aj podláh a základov stavby. V druhom rade sa musí zabezpečiť akumulácia tepla a slnečnej energie v budove hlavne v zime, a to tak, že použijeme masívne stavebné materiály, do ktorých sa dodané teplo naakumuluje. Betón takouto masívnou konštrukciou je. Základom systému je betónová tvarovka z betónu B 20. Z týchto tvaroviek sa vyskladá – vymuruje obvodový plášť stavby, ktorý sa prekryje systémovým riešením stropnej dosky. (Pozri schematický rez skladby steny.)

Základy domu v systéme MGU sú jednoduché. Domy sú  zakladané na pásoch a pätkách, ktoré sa zakryjú  betónovou doskou, pod ktorou je min. 30 cm hrubá tepelná izolácia.
Murovanie je jednoduché. Ide o murovanie stien zo základných tvaroviek so súčasným vkladaním izolácie do priestoru medzi vonkajšou a vnútornou statickou stenou. Ukladanie tepelnej izolácie je oveľa ľahšie a lacnejšie ako pri dodatočnom zatepľovaní. Tepelný odpor týchto konštrukcií by sa mal pohybovať v hodnotách R = 10 – 12 m2.K/W. Toto sa dá docieliť zabudovaním 300 – 400 mm tepelnej izolácie „do“ stavebnej konštrukcie.
Preklady nad oknami a dverami – žiadne zdržovanie s debnením prekladov, všetko je predpripravené a preklady sú dodávané ako „prefabrikát“.
Vence pod stropný systém – pri realizácii žiadne zdržovanie s debnením stužujúcich vencov, netreba čakať 7dní na zatvrdnutie betónu. Vencovka je tvorená obvodovou stenou z tvaroviek a kladenie stropov je jednoduché, pretože sa nosné väzníky kladú na interiérovú staticky nosnú stenu. Vkladanie tvaroviek stropu je potom pohodlné a bezpečné. Následne sa celý strop zmonolitní betónovou vrstvou podľa statického posudku. (Pozri obrázky z realizácie stavby systémom MGU.) Práce pokračujú plynulo, nie sú potrebné žiadne technologické prestávky.

Vykurovanie domu je úsporné s nízkymi investičnými vstupmi. Inštalácia vykurovacieho systému je hračka – elektrické panely, najlepšie sálavé, sa jednoducho zapoja do zástrčky. (Dodávka a montáž vykurovacích panelov sú v cene stavebného systému MGU). Ušetrené peniaze za náročné vykurovacie technológie prednostne vložte do hrubých tepelných izolácií stien, strechy, podlahy, aby sa dosiahli hodnoty R =10 – 12 (m2.K/W). Takéto domy majú v praxi (v závislosti od veľkosti domu) reálnu! ročnú spotrebu energie na kúrenie od 1 500 do 2 500 kWh za rok. Pri dnešných cenách energie to predstavuje platbu cca 20 – 40 eur mesačne.
Text a snímky: Bc. I. Niková

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk