Miesto teplých rámčekov kvalitná montáž

Pokiaľ ide o okná, po celé roky bol hlavným hitom počet komôr. Plnili akúsi kvalitatívnu stupnicu, kedy s rastúcim číslom mala stúpať kvalita celého výrobku. Komory sú „preč“ a namiesto nich sa objavili teplé rámčeky.

Že by ďalší marketingový počin dodávateľov
okien, ktorí sa snažia nahovoriť neznalému spotrebiteľovi, že všetko stojí a padá s teplým rámčekom, rovnako ako kedysi so spomínanými komorami? Opäť tu vidíme snahu uprednostňovať technický detail okna pred tým najzásadnejším, a tým je kvalitná montáž.

Dodať okno a rýchlo preč
Súčasní dodávatelia a výrobcovia okien sa delia na dve skupiny: na tých, ktorí sa snažia robiť kvalitný výrobok a poskytovať solídne služby, kam celkom logicky patrí predovšetkým montáž; a na tých druhých, ktorí síce dokážu vyrobiť obstojný produkt, avšak následné kroky, čoby servis pre zákazníkov, sa snažia oklamať, ako sa dá. A ak sa nebudeme pohybovať v extrémnych vodách pokútnych firiem ponúkajúcich podozrivo lacné okná, najčastejšie z Poľska, tak z oboch skupín má navrch práve tá druhá. Prečo? Pretože chce zarobiť peniaze jednoduchšie.
Neznalý zákazník netuší, aké sú princípy montáže a ako by okno malo byť nainštalované. Vie len to, že sa niekam strieka pena a verí, že je to tak v poriadku. Aby nie, keď pred realizáciou zákazky nebol predávajúcim informovaný a ak áno, potom takým spôsobom, z ktorého laik, hoci s technickým vzdelaním, si nedokáže utvoriť objektívny náhľad.
Zo skúseností vieme, že neinformovanosť zákazníkov zo strany dodávateľov je často zámerná. A súvisí to práve s úmyslom odbiť onú nepríjemnú prácu, oklamať montáž veľakrát aj kvalitného okna. Ojedinelé nie sú ani prípady, keď realizačná firma priamo rozpráva zákazníkovi o inštalácii okna s tesniacim systémom a s vážnou tvárou mu tvrdí, že samotná montážna pena je postačujúca.

Prečo nemáme reklamácie
Podľa verejných štatistík nemeckého inštitútu ift Rosen­heim (skúšobný ústav pre stavebné materiály a konštrukcie) súvisí najviac problémov s novými oknami práve s ich inštaláciou. A to ide o údaje z nemeckého trhu, teda z prostredia s vyšším vnímaním kvality a s vyššou mierou disciplinovanosti voči predpísaným normám.
Pre slovenský trh podobná štatistika neexistuje, takže si môžeme len domýšľať, aká by bola bilancia. Rozhodne, ale nie lepšia ako u nášho západného suseda. Napriek tomu je paradoxné, že mnoho dodávateľov okien tvrdí, že reklamácie spojené s montážou nemá, hoci sa v drvivej väčšine stále montuje iba na montážnu penu. Vysvetlenie je jednoduché: montáž okna, vykonaná iba montážnou penou, začne niesť „svoje ovocie“ až po niekoľkých rokoch. Plesne v okolí okenného rámu sa často objavujú oveľa neskôr, zvyčajne v čase, keď sú všetky garančné nároky „pasé“.
Iným prípadom sú reklamácie podané v riadnej dobe, ktoré poukazujú na vlhké škvrny v ostení či pod parapetom, prípadne na očividné zatekanie pri prívalových zrážkach. Takéto sťažnosti sú často riešené argumentáciou nedostatočného vetranie, zlého vykurovania a s trochou zveličenia i zlého počasia.

Kvalita stále žiadanejšia
Aby sme nehovorili len v negatívoch, aj u nás zaznamenávame výrazný posun k lepšiemu. Podľa dostupných štatistík sa neustále dvíha kvalita montážnych prác. Je síce stále na hony vzdialená úrovni v susednom Rakúsku alebo Nemecku, ale vzostupný trend nemožno prehliadnuť. Ďakovať môžeme nielen dokonalejšej legislatíve (STN 733134 ), ale tiež vzdelanejšej verejnosti a hladu po kvalitnejších službách zo strany kupujúcich. Ohromiť zákazníka nízkou cenou už dnes úplne nefunguje. Naopak, zanechať po sebe precíznu prácu, je to, čo sa cení. A každá firma, ktorá to pochopila, bude mať vždy navrch.

Pre prirodzené spojenie okna s domom
Tremco illbruck s.r.o.
– organizačná zložka
Priemyselná 6/815
965 01 Ladomerská Vieska
www.montazokna.com
www.illbruck.sk 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk