Môže váš starý dom vyzerať opäť ako nový?

Obnova každej fasády jednoducho, rýchlo a kvalitne.

Aj fasáda, o ktorú sa pravidelne staráte, bude časom potrebovať obnovu. Nezáleží na tom, či ide o fasádu zateplenú alebo len omietnutú, nezáleží na tom, v akom prostredí sa nachádza. Obnova fasády s materiálmi Baumit dá vášmu domu na mnoho rokov opäť novú tvár.

Možností, ako obnoviť fasádu, je viacero. Podľa stavu znečistenia alebo poškodenia sa odvíja spôsob obnovy od jednoduchého oživenia vzhľadu náterom fasádnou farbou, cez ľahkú obnovu zariasenej fasády alebo fasády s ľahkým poškodením až po kompletnú obnovu. Nech už je akokoľvek, na mnoho rokov dá vášmu domu opäť novú tvár obnova fasády s materiálmi Baumit.

Oživenie vzhľadu náterom
Skôr, ako začnete riešiť obnovu vašej fasády, zistite, aký je jej stav. Ak na fasáde nie sú viditeľné nijaké trhliny alebo iné poškodenia, fasáda je pevná, súdržná, bez rias, húb a machov, ale je znečistená vplyvom okolitého prostredia (doprava, prašnosť…) alebo je vyblednutá, váš dom potrebuje iba oživenie vzhľadu náterom fasádnou farbou. Obnova vašej fasády bude jednoduchá a rýchla.

Pred samotnou obnovou je potrebné fasádu umyť prúdom vody, čím sa odstránia nečistoty, ktoré môžu vytvoriť tzv. separačnú vrstvu. Tá by mohla spôsobiť, že nový náter na fasádu dobre nepriľne, resp. znečistenie fasády ovplyvní požadovanú farebnosť. Po umytí je potrebné fasádu vysušiť a následne zrealizovať prvý základný náter fasádnou farbou Baumit, riedený 10 – 15 % vody. Po technologickej prestávke sa zrealizuje druhý krycí náter neriedenou fasádnou farbou Baumit (v prípade potreby riedime s max. 5 % vody). Po jeho vyschnutí je fasáda opäť ako nová.
Pri obnove fasády náterom máte, čo sa týka výberu farby, niekoľko možností. Odporúčame použiť fasádnu farbu najvyššej kvality so samočistiacim efektom Baumit NanoporColor s unikátnou aktívnou ochranou pred organickým znečistením pôsobením mikroorganizmov (riasy, machy), založenou na fyzikálnom princípe fotokatalýzy. Ďalšou výbornou alternatívou je nová farba Baumit StarColor. Je to silikónová farba prémiovej kvality s vysokou krycou schopnosťou a s extrémnou vodoodpudivosťou. Obzvlášť vhodná je ako povrchová úprava pre fasády s extrémnym zaťažením poveternostnými vplyvmi alebo nadštandardnými požiadavkami na ich ochranu.

Ľahká obnova
Ak je vaša fasáda znečistená riasami, je bez trhlín a bez oddeľujúcich sa častí, jej obnovu zrealizujete pomocou protiplesňového náteru a fasádnej farby. Po nanesení Baumit Protiplesňového náteru na celú napadnutú plochu a technologickej prestávke minimálne 12 hodín, je fasádu potrebné vyčistiť okefovaním alebo prúdom tlakovej vody a nechať vyschnúť. Následne aplikovať ešte jeden alebo dva protiplesňové nátery v závislosti od intenzity napadnutia riasami. Fasádu odporúčame chrániť pred dažďom. Ako finálnu vrstvu je potrebné zrealizovať nový náter fasádnou farbou Baumit NanoporColor.
Obnova ľahko poškodenej fasády s trhlinami so šírkou menšou ako 0,5 mm si vyžaduje pred nanesením fasádnej farby aplikovanie základného penetračného náteru Baumit FillPrimer, ktorý je obohatený vláknami. Tento špeciálny náter vyplní a prekryje vlásočnicové trhliny v omietke a fasáda je po nanesení fasádnej farby ako nová, bez trhlín a poškodení.

Kompletná obnova
Obnova fasády s trhlinami so šírkou väčšou ako 0,5 mm si vyžaduje špeciálny prístup.
Celoplošné prestierkovanie povrchu fasády stierkou Baumit StarContact White s vložením sklotextilnej výstuže zabezpečí ideálne pevný, pružný a dostatočne vodeodolný podklad pre nanesenie novej fasádnej omietky
Baumit NanoporTop alebo Baumit SilikonTop. Pre obnovu starších, výhradne minerálnych povrchov s dostatočnou súdržnosťou, je možné použiť stierku Baumit VivaRenova, ktorej jemný zrnitý vzhľad je ideálny pre následné nanesenie ľubovoľnej fasádnej farby Baumit Color. V prípade požiadavky na zrnitejší vzhľad fasády je možné realizovať novú povrchovú úpravu fasádnou omietkou Baumit NanoporTop alebo SilikonTop. V obidvoch prípadoch obnovená fasáda vyzerá ako nová!

Baumit Servis a služby
Spolu so špičkovými fasádnymi produktmi dostanete v Baumite aj kvalitný servis a profesionálne poradenstvo. Keďže možností, ako obnoviť fasádu, je niekoľko, pomôžeme vám pri výbere riešenia šitého na mieru podľa stupňa poškodenia vašej fasády. Rovnako vám pomôžeme pri výbere farebného odtieňa pre váš dom, kde máte na výber najväčšiu vzorkovnicu fasádnych farieb v Európe – 888 žiarivých odtieňov Baumit Life. Fasáda vášho domu tak bude originálna a štýlová a vďaka špičkovej kvalite materiálov Baumit i dlhodobo krásna a čistá. Mnoho ďalších rokov si budete užívať fasádu ako novú, bez starostí a ďalších nákladov.

Baumit Obnova fasády
- Jednoduchá, rýchla a kvalitná obnova všetkých znečistených i poškodených fasád
- Riešenie šité na mieru podľa stupňa poškodenia fasády
- Nekonečné možnosti stvárnenia fasády s 888 odtieňmi vzorkovnice Baumit Life

www.baumit.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk