Nabudúce

Téma čísla
Príjemné letné chvíle v záhrade si môžeme v chladných dňoch oživiť v zimnej záhrade. A práve všetko okolo zimných záhrad bude téma budúceho vydania.

Interiér
Možno vás prekvapí, ale miestnosť, ktorú mnohí označujú za najobľúbenejšiu, je spálňa. Na interiérových stránkach v budúcom vydaní sa budeme venovať práve
spálňam.

Záhrada
Ak máte v záhrade bazén, iste ste ho už pripravili na prezimovanie. Na „zelených“ stránkach sa zameriame aj na úpravy záhrady, trávnika a okolia pred zimou… A ak kúrite drevom, nezabudnite si urobiť zásoby, lebo zima nás môže prekvapiť.

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk