Nadčasové záhradné platne

Záhradné platne patria medzi prvky záhradnej architektúry, ktoré sa využívajú na úpravu terás, chodníkov, záhradných chodníčkov, okolia bazénov alebo záhradných odpočívadiel. Ak chcete, aby vám slúžili mnoho rokov, odborníci odporúčajú informovať sa u predajcov vopred a vyberať len kvalitné materiály.

Facelift záhradné platne

Len tak vám záhradné platne vydržia dlhé obdobie bez známok opotrebenia a iných zmien a budú pre vás dobrou investíciou. Vhodné je zvoliť záhradné platne, ktoré sú oteruvzdorné, majú nešmykľavý povrch, vyznačujú sa odolnosťou voči mrazu a farebnou stálosťou. Nadčasový dizajn a kvalitu ponúkajú napríklad záhradné platne Facelift od spoločnosti Leier. Viac informácií získate na

www.leier.sk

 

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk