Nebezpečný plyn, ktorý ročne usmrtí 150 obyvateľov a my ho podceňujeme

Podľa nedávneho prieskumu spoločnosti Honeywell si prevažná väčšina Slovákov neuvedomuje, že im doma hrozí otrava plynom – oxidom uhoľnatým (CO) aj zo spotrebičov, ktoré spaľujú zemný plyn. Preto nerobia žiadne kroky, aby toto riziko znížili…

Plyn CO – oxid uhoľnatý, je bezfarebný plyn bez chuti a zápachu a vzniká pri nedokonalom spaľovaní. Jeho vdychovanie môže byť pre ľudí extrémne nebezpečné. Jedovatý účinok CO závisí od jeho koncentrácie (vyjadruje sa v časticiach na milión, ppm) a dĺžky vdychovania. Typickými príznakmi otravy CO sú bolesť hlavy, závraty, nevoľnosť, zmätenosť, poruchy videnia, strata vedomia a potenciálne aj smrť. Štatistiky hovoria, že na Slovensku zomrie každoročne približne 150 ľudí na otravu CO. Najčastejšími miestami týchto tragédií sú kúpeľne, kde sa teplá voda pripravuje z plynu a pivničné kotolne.

Ako znížiť nebezpečenstvo otravy CO
Spoločnosť Honeywell sa rozhodla zvýšiť povedomie o nebezpečenstve úniku tohto plynu. Cieľom celoeurópskej kampane Carbon Monoxide Houses je dosiahnuť, aby ľudia nepodceňovali riziko otravy oxidom uhoľnatým vo svojich domovoch. Kampaň je zameraná na ľudí žijúcich v domoch alebo bytoch, ktoré na vykurovanie používajú zariadenia spaľujúce zemný plyn, plyn propánbután, uhlie, drevené uhlie, drevo alebo vykurovací olej.
Ako súčasť európskej kampane Carbon Monoxide Houses vydala nasledujúce odporúčania, aby sa vlastníci domov a bytov mohli lepšie chrániť proti otrave CO:
 Vždy dodržiavajte pravidelné kontroly zariadení spaľujúce drevo alebo fosílne palivá v súlade s časovými pokynmi výrobcu.
 Skontrolujte, či sú vaše zariadenia nainštalované správne a podľa návodu výrobcu.
 Vždy sa uistite, že zariadenie je čisté, neza­prášené a funguje správne – predovšetkým u vykurovacích zariadení, ktoré boli dlho mimo prevádzku, napríklad počas letných mesiacov.
 Ak cítite nevoľnosť, malátnosť, máte závraty, bolesti hlavy, rozmazané videnie a máte podozrenie na únik CO, vypnite spotrebič, čo najrýchlejšie vyvetrajte priestor otvorením okien, evakuujte všetkých vo vašom dome von na čerstvý vzduch a okamžite privolajte záchrannú službu a hasičov.
 Najlepší spôsob prevencie pred únikom CO je kúpa poplachového prístroja na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého. Na rozdiel od požiarneho alarmu sú tieto poplachové prístroje určené výhradne na to, aby dokázali upozorniť na prítomnosť CO ešte pred tým, než jeho hladina dosiahne život ohrozujúcu úroveň.

Ako správne vybrať CO alarm do
domácnosti
Prieskum spoločnosti Honeywell ukázal, že pre väčšinu Slovákov (57 %) je v prípade rozhodovania sa o kúpe nového poplachového prístroja (alarmu) na zisťovanie prítomnosti oxidu uhoľnatého najdôležitejším argumentom jeho certifikácia. Spoločnosť Honeywell ponúka tri nové modely – XC70, XC100 a XC100D. Všetky sa vyrábajú v Európe a spĺňajú prísne normy EÚ – EN50291-1:2010, EN50291 – 2:2010 a EN5029 2:2013. Sú tiež v súlade so Smernicou pre nízke napätie (LVD) a Smernicou o obmedzení používania nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS). Poplachové prístroje Honeywell je preto možné používať nielen v domoch a bytoch, ale aj v karavanoch, na lodiach, chatách, a tak isto môžu byť nainštalované ako súčasť väčšieho systému, napríklad s požiarnymi detektormi.

Všetky tri modely sú nenáročné na obsluhu a s viditeľným vizuálnym indikátorom alarmu a hlasitým zvukovým poplachovým signálom. Poplachové prístroje sa dajú jednoducho a nenápadne upevniť na stenu, strop alebo postaviť voľne do priestoru – nevyžadujú žiadne pripájacie káble a vďaka tesniacemu krytu je možné ich inštalovať aj do kúpeľne, kde je inštalovaný plynový ohrievač vody!
Majitelia si na týchto poplachových prístrojoch môžu taktiež manuálne nastaviť tzv. režim predbežného poplachového signálu. Ten sa spustí po dosiahnutí 25%nej úrovne spustenia úplného poplachového signálu. Ďalšou výhodou všetkých troch poplachových prístrojov je celoživotné zaznamenávanie histórie udalostí počas celej doby životnosti prístroja. Odborní pracovníci tak môžu analyzovať informácie o zaznamenaných poplachových udalostiach alebo koncentrácii CO. Za posledných 7 dní detektor CO zaznamenáva informácie dokonca každú hodinu počas dňa aj noci ako aj maximálnu nameranú dennú hodnotu koncentrácie oxidu uhoľnatého.
Model XC70 má 7-ročnú a modely XC100 a XC100D 10-ročnú záruku.

Veronika Voskárová
e mail: vvoskarova@mediatrust.sk
Snímky: Honeywell

Teplo v znamení šetrnosti a dizajnu

Predstavte si inteligentné, šetrné a efektívne vykurovacie technológie s najmodernejším dizajnom. Majú nízke prevádzkové náklady, umožňujú dokonca aj Wi-Fi pripojenie a ovládanie na diaľku.

Týmito vlastnosťami disponuje portfólio exkluzívnych produktov značky Vaillant s označením
Green iQ. Ide o vykurovacie technológie s najvyššou energetickou účinnosťou, ktoré sú výnimočne šetrné k životnému prostrediu. Možno ich ľahko kombinovať so solárnymi systémami aj tepelnými čerpadlami. Teraz alebo neskôr, keď budete mať viac finančných prostriedkov.

Inteligencia s progresívnou technológiou
Jednou z takýchto noviniek je nový závesný kondenzačný kotol ecoTEC exclusive, vhodný do bytov, domov aj do väčších budov. K dispozícii je vo výkonových radoch
21 a 27 kW. Má nový auto-adaptívny systém, čo znamená, že sa automaticky nastaví na požadovaný typ plynu, pričom umožňuje aj vykurovanie 100 %-ným bioplynom. Pomáha znížiť ročnú spotrebu energií v domácnosti až o 10 % vďaka najnovšej kondenzačnej technológii s nepretržitou optimalizáciou prevádzky.
Znížiť spotrebu plynu a elektriny umožňuje aj novovyvinutý automatický spaľovací systém. Najvyšší stupeň účinnosti kotla je možný vďaka novému inteligentnému prevádzkovému režimu Green iQ a kombinácii inteligentných snímačov na ovládanie vysokoúčinného čerpadla a hydrauliky. Kotol vyniká nielen vysokou kvalitou, ale aj dlhou životnosťou. Vyrába sa v Nemecku a obsahuje vysoký podiel recyklovateľných materiálov. Osloví najmä tých najnáročnejších: Má energetický štítok triedy „A“ a spĺňa najvyššie európske smernice týkajúce sa energetickej účinnosti. V kombinácii s regulátormi značky Vaillant je dokonca dosiahnuteľný aj energetický štítok „A+“.
Za vynikajúci dizajn dostal kotol ecoTEC exclusive prestížnu cenu s názvom Red Dot Design Award 2015. Toto ocenenie býva udeľované len top produktom, ktoré vynikajú mimoriadnou úrovňou inovácie, funkčnosti, ergonómie, s ohľadom na ekológiu. Používať doma kotol s označením Green iQ je úplná hračka. Integrovaný komunikačný modul umožňuje nastavenie vykurovania pomocou aplikácie v smartfóne – odkiaľkoľvek a kedykoľvek – a diaľkovú diagnostiku kotla.

Nová éra tepelných čerpadiel
Každá doba má svoje míľniky. Značka Vaillant preto myslí na budúcnosť už teraz. Na trh uvádza novú generáciu tepelných čerpadiel na vykurovanie a prípravu teplej vody s označením Green iQ. Inovatívne a univerzálne tepelné čerpadlá flexoTHERM exclusive a flexoCOMPACT exclusive využívajú flexibilne každý z alternatívnych prírodných zdrojov tepla – zem, vodu a vzduch. Životné prostredie totiž môže poskytnúť až 75 % potrebnej energie zadarmo.
Tepelné čerpadlá Green iQ sú účinnejšie než podobné zariadenia na trhu. Majú veľmi tichú prevádzku vďaka dôkladnému tlmeniu vibrácií a efektívnej zvukovej izolácii. Ideálne sú pre novostavby aj modernizácie, pre rodinné aj bytové domy. Silným argumentom je vysoká energetická efektívnosť týchto vykurovacích zariadení, v súlade s novou európskou smernicou ErP sa zaraďujú do triedy „A++“. Tepelné čerpadlo flexoCOMPACT exclusive má okrem vykurovania integrovaný aj 185 l zásobník teplej vody.
Tepelné čerpadlá Green iQ možno inštalovať rýchlo a ľahko. Sú z recyklovateľných materiálov a prekvapia moderným dizajnom a estetickým vzhľadom. Tieto zariadenia majú novovyvinutý vysokoúčinný chladiaci okruh, čo oceníte v lete počas horúčav. Prinášajú pohodlné diaľkové riadenie a diagnostiku celého vykurovacieho systému vďaka inteligentnému internetovému pripojeniu a aplikácii v smartfóne.
 
Zdroj foto: Vaillant

www.vaillant.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk