Nová elektronická aukcia na štátne dotácie

Podpora obnovy vykurovacej techniky pre domácnosti sa stretáva s veľkým záujmom domácností. Ďalšiu šancu získať podporu od štátu budú mať uchádzači o dotáciu v rámci programu Zelená domácnostiam budúci utorok 16.5.2017 o 15. hodine formou elektronickej aukcie. Úspešný žiadateľ má nasledujúcich 30 dní na to, aby si našiel zhotoviteľa, ktorý bude uvedený na dokladoch a ten má tri mesiace na to, aby práce zrealizoval a požiadal o preplatenie. V opačnom prípade šeky strácajú platnosť.
Redakcia DaB

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk