Nová i stará súčasne

Spoločnosť Villatesta, ktorá je výhradným dovozcom najkvalitnejšej keramickej strešnej krytiny s pôvabom francúzska na Slovensko, sa rozhodla podeliť o užitočné rady a informácie potrebné pri rekonštrukcii strechy či výmene krytiny.

Večnou dilemou je otázka, nakoľko je renovácia strechy lepším riešením ako nová strecha…
Renovácia môže na istý čas obnoviť funkciu starej strechy v miestach porúch, a tak na určitý čas aj predĺži jej životnosť, ale je dôležité si uvedomiť aj to, že je to dočasné riešenie. Poruchy krytiny sa budú postupne rozširovať, pretože stará krytina je na hrane svojej životnosti, a tak zimné snehové „nádielky“ ju budú čím ďalej, tým viac poškodzovať. Krytina bude praskať, zatekanie do podkrovia bude čoraz intenzívnejšie.

Pred samotnou renováciou a opravou je potrebné skontrolovať celú strechu, aby sa zistila miera poškodenia a veľkosť nutného zásahu. Problémom je, ak poruchy spôsobili poškodenie aj nosnej konštrukcie strechy hnilobou či plesňami. Poškodené prvky krytiny sa vymenia a čiastočne sa dá vymeniť aj hnilobou napadnuté laťovanie. Takéto opravy však stoja nemalé finančné prostriedky. Otázka teda znie: „Urobíme výmenu strešného plášťa naraz alebo budeme postupovať, ako sme popisovali?“
Spoločnosť Villatesta odporúča riešenie systémom jednorazovej výmeny. Získate tak plne funkčnú strechu v novom šate a novej kráse na dlhé roky, bez každodennej kontroly a opráv.

Funkčnosť a životnosť 
Korunou stavby je strecha. Je najviditeľnejším a najviac zaťažovaným prvkom, ktorý je v prvej línii ochrany stavby. Musí odolať všetkým nástrahám prírody, aby ochránila náš domov. Práve preto nie je jedno to, aký výrobok použijeme na tento cieľ. O kvalite krytiny svedčí najmä jej doba životnosti, čo vlastne znamená, aký dlhý čas vydrží na streche bez porušenia.

Na životnosť krytiny má obrovský vplyv jej nasiakavosť. Čím menej vody vie do seba absorbovať, tým menej vody negatívne ovplyvňuje štruktúru krytiny počas zmrazovacích cyklov. 

Vysokokvalitné strešné keramické krytiny od spoločnosti Villatesta ponúkajú najideálnejšie riešenie tejto otázky. V prípade týchto krytín je štandardom nasiakavosť do 5 % (čo je vysoko nad slovenským priemerom) a dokonca v prípade škridiel s vysokohorským certifikátom je to ešte menej, unikátne iba do 2 %.

Farebnosť a dizajn
Ponúkaných 67 typov v 142 farebných zhotoveniach zabezpečuje najširší výber keramických strešných krytín nielen v slovenskom, ale aj vo svetovom meradle. Typový záber celej palety farieb a tvarov pokrýva všetky možné architektonické smery, či už hľadáme niečo južanské alebo moderné alebo tradičné. Farebná paleta jednotlivých typov ponúka okrem štandardnej tehlovočervenej farby tie najsviežejšie svetlé, ale aj tmavé farebnosti, ktoré sú inšpirované starými strechami z najrôznejších oblastí a provincií Francúzska. Farebnosti sú vytvárané pomocou minerálov, ktoré otázku životnosti farieb posúvajú do úplne iných dimenzií. Mnohými svetovými cenami ocenené krytiny či už za kvalitu, inováciu alebo dizajn od spoločnosti Villatesta ponúkajú to najideálnejšie riešenie novej strechy v tej najlepšej kvalite.

www.villatesta.sk

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk