Novinky Ytong na jar 2018

Pozvánka na veľtrh a webináre pre odborníkov. Kompletný stavebný systém Ytong opäťuvidíte na stavebnom veľtrhu CONECO. Na bratislavskom výstavisku sa 11. 14. 4. 2018 môžete stretnúť s odbornými poradcami a technikmi priamo pri fragmente z Ytongu. Budúci stavebníci sa s nimi môžu poradiť o výbere materiálu a taktiež môžu získať odborné poradenstvo, ako usporiť alebo sa vyhnúť kritickým miestam na stavbe. Cenné rady tu získajú tiež záujemcovia o stavbu svojpomocne. Návštevníci si tiež môžu priniesť svoj plánovaný projekt a odkonzultovať prípadné vylepšenia. Odborníci na veľtrhu uvidia v praxi použitie systému vrátane správnej realizácie detailov a môžu tu získať množstvo tipov pre jednoduchšie projektovanie. Akciu sprevádza tiež mimoriadne výhodná obchodná ponuka niektorých produktov systému.

Webináre nielen pre odborníkov

Technickí poradcovia Ytongu reagovali na časté otázky z praxe a prišli s novým projektom webináre. Architekti, projektanti, ale aj svojpomocní stavebníci s nimi môžu prebrať svoje otázky online pri živom vysielaní alebo si môžu zvolenú tému pustiť kedykoľvek neskôr zo záznamu. Pilotný diel sa venoval tepelnej technike a druhý zakladaniu stavieb. Na 20. apríla sa pripravuje už tretie virtuálne stretnutie, ktoré sa bude zaoberať zhotovovaním otvorov na stavbe z hľadiska statiky a vlastnej realizácie.

pozvanka_coneco_2018_A5_FIN(1)

Kto sme a čo ponúkame

sme profesijne usporiadaný online časopis o stavebných firmách a materiáloch na Slovensku. Jeho cieľom je rýchle vyhľadávanie informácií a dodávateľských firiem pri stavbe rodinného domu.

Stavebníctvo

Zložité hospodárske obdobie, ktoré už 5 rokov trápi slovenské stavebníctvo, naplno odkrylo jeho problémy a nedostatky.

Prínos pre návštevníka stránky

Rýchla orientácia v odbore stavebníctva zrozumiteľnými článkami aj pre neodborníkov. Budú ich pripravovať najväčšie špičky, osobnosti a kvalitní realizátori prác.

Naši partneri

Ing. Pavel Kleskeň
šéfredaktor
0903 721 235
PhDr. Andrej Fabík
zástupca šéfredaktora
0904 978 305
Mirka Kleskeňová
redaktorka
0903 401 077
Štefan Majerník
obchodný zástupca
0903 781 341
Martin Strihovský
grafik
0903 046 808


Adresa redakcie: Trenčianska 47, 821 09 Bratislava
www.domabyt.sk